မဇၽြိမ

႐ုပ္ျမင္သံၾကား မီဒီယာလုပ္ငန္းကုိ စိတ္ဝင္စားေနၾကတဲ့ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္...................................

1 year 11 months ago
9,098 Hits

ပင္းတယၿမိဳ႕ဆုိတာ လူသိမ်ားတဲ့ ေနရာတစ္ခုပါ။ ဒီၿမိဳ႕ေလးက ေအာင္ပန္း ရပ္ေဆာက္နဲ႔ ဟဲဟုိးဆိုတဲ့ ၿမိဳ႕သံုးၿမိဳ႕........................

1 year 12 months ago
13,275 Hits

၂၀၁၆ လူ႔အခြင့္အေရး လူ႔ဂုဏ္သိကၡာပြဲေတာ္မွာ ေယာက်္ားတစ္ေယာက္လို အလုပ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းတဲ့ အမ်ိဳးသမီး.............................

2 years 8 hours ago
11,626 Hits

ဒီကေန႔ မနက္ခင္း အင္တာနက္ လူမႈကြန္ရက္မွာ တုန္လႈပ္ေျခာက္ျခားဖြယ္ သတင္းတစ္ပုဒ္ ........................................

1 year 11 months ago
7,227 Hits

ဆယ္စုႏွစ္ ေျခာက္ခုေက်ာ္ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္တဲ့ ျပည္တြင္းစစ္မီးႀကီးကို ဖေယာင္တိုင္ မီးမႈတ္သလို ......................................

1 year 11 months ago
6,892 Hits

ကြၽန္ေတာ္တို႔တိုင္းျပည္ရဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကိစၥ အသြယ္သြယ္ထဲမွာ ေရတိုေျပာင္းလဲလုပ္ေဆာင္ရမယ့္............................

1 year 11 months ago
6,256 Hits

 လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ဥပေဒတြင္ အားနည္းခ်က္မ်ားရိွေနသျဖင့္ ျပင္ဆင္သင့္သည္......................................

1 year 11 months ago
4,484 Hits

ယခုႏွစ္အတြင္း တပ္မေတာ္က ကေလးစစ္သား ၁၀၁ ဦးအား ျပန္လည္လႊတ္ေပးခဲ့..............................

1 year 11 months ago
6,900 Hits

Pages