ေဇယ်ာေမာ္

အိမ္အကူအမ်ဳိးသမီး ႏွစ္ဦးကို လုပ္ခလစာ မေပးဘဲ ညွင္းပန္းႏိွပ္စက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေက်ာက္တံတားရဲစခန္းတြင္............

2 years 1 day ago
70,229 Hits

ဆယ္ေက်ာ္သက္ အိမ္အကူ အမ်ဳိးသမီးႏွစ္ဦးကို ညွင္းပန္းႏိွပ္စက္ခံခဲ့ရမႈတြင္ ေလ်ာ္ေၾကး သိန္းငါးဆယ္ေပးကာ...............

2 years 2 days ago
145,922 Hits

အိမ္အကူမိန္းကေလးႏွစ္ေယာက္ ႏိွပ္စက္ခံရမႈတြင္ ၾကား၀င္ညိွဳႏိႈင္းေပးေသာ လာဘ္စား ထားေၾကာင္း.................................

2 years 3 days ago
80,582 Hits

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္းကို ေခတ္ကာလႏွင့္အညီ..............

2 years 5 days ago
5,229 Hits

မသၤကာဖြယ္ လူေလးဦးကို သတင္းအရ လွည့္ကင္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ နယ္ေျမလံုၿခံဳေရးရဲတပ္ဖြဲ႔မွ.................

2 years 2 weeks ago
23,128 Hits

ရုပ္ရွင္ႏွင့္ ဗြီဒီယိုသရုပ္ေဆာင္ မိုးေအာင္ရင္ကို ယေန႔မနက္ ၄ နာရီ၀န္းက်င္က ပုဇြန္ေတာင္ ၿမိဳ႕နယ္၂ ရပ္ကြက္...................

2 years 3 weeks ago
44,729 Hits

ေျမာက္ပိုင္း မဟာမိတ္သံုးဖြဲ႔၏ လက္နက္ကိုင္ လမ္းစဥ္ကို စြန႔္လႊတ္ေႀကာင္း...........

2 years 4 weeks ago
20,062 Hits

ကမာၻ့ဘဏ္ အကူအညီျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသားအဆင့္ လူထုဗဟိုျပဳ စီမံကိန္း (NCCDP) ............................

2 years 4 weeks ago
5,817 Hits

ျပန္ႀကားေရး ၀န္ႀကီးဌာနပိုင္ ရုပ္သံလိုင္း ၅ ခုကို ပုဂၢလိကသို႔ လႊဲေျပာင္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ ခ်ေပးမည္ ျဖစ္ေႀကာင္း...................

2 years 4 weeks ago
3,869 Hits

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရိွ ၿမိဳ႕နယ္အခ်ဳိ႕ ေရဖံုးလြမ္းခံရႏိုင္ေျခ...............

2 years 1 month ago
25,060 Hits

Pages