အောင်မြတ်သူ

လျှပ်စစ်ဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဒေါက်တာ ထွန်းနိုင် (ဓာတ်ပုံ - MNA)
ဓာတ်ပုံ-မင်းမင်း
 
ဓာတ်ပုံ-Myanmar President Office
ဓာတ်ပုံ - Myanmar President Office

Pages