ေအာင္ျမတ္သူ

ေနျပည္ေတာ္(ဇန္နဝါရီ ၂ရက္၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္)။ ။ ပုဆိုးျဖင့္ လက္ေနာက္ျပန္တုပ္ခံရၿပီး ေမွာက္လ်က္အေနအထားျဖင့္ ရဲအုပ္အဆင့္ရွိသူတစ္ဦး ေသဆံုးခဲ့သည့္ျဖစ္စဥ္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ၊ ဒကၡိဏသီရိၿမိဳ႕နယ္၊ ဒကၡ...

1 year 8 months ago
88,358 Hits

ေနျပည္ေတာ္(ဒီဇင္ဘာ ၃၀ရက္၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္)။ ။ လူကုန္ကူးမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေပးၾကရန္ ျပည္တြင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး...

1 year 8 months ago
8,196 Hits

ေနျပည္ေတာ္(ဒီဇင္ဘာ ၂၆ရက္၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္)။ ။ ေနျပည္ေတာ္၊ ဒကၡိဏသိရိၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီပိုင္ေျမဧက ၁၀၀ေပၚတြင္ အခန္းေပါင္း ၂၀၀၀ေက်ာ္ပါဝင္သည့္ အိမ္ရာတစ္ခု ေဆာက္လုပ္သြားမည္ဟု...

1 year 8 months ago
14,841 Hits

ေနျပည္ေတာ္(ႏိုဝင္ဘာ ၁၁ရက္၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္)။ ။ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ၊ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ၀န္ၾကီးရုံးမ်ား၊ ၀န္ထမ္းရပ္ကြက္မ်ား၊ ေနျပည္ေတာ္ကုတင္ (၁၀၀၀)ေဆးရုံႏွင့္ ဥတၱရသီရိျမိဳ႕နယ္ရွိ နား၊ ႏွာေခါင္း၊ လည္ေခ်ာင္း...

1 year 10 months ago
8,962 Hits

ေနျပည္ေတာ္(စက္တင္ဘာ ၁၃ရက္၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္)။ ။ လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို လူသားခ်င္း စာနာ၊ နားလည္မႈျဖင့္ အားလံုးပူးေပါင္းပါဝင္ၾကရန္ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူက တိုက္တြန္းေျပာၾကားလိုက္သည္။...

2 years 5 days ago
4,241 Hits

ေနျပည္ေတာ္(ဇူလိုင္ ၂၇၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္)။ ။ ယခင္ အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီး  ျမန္မာႏုိင္ငံ လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာ တတိယ(၅)ႏွစ္ စီမံကိန္းတြင္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲၾကရန္ ျမန္မာႏ...

2 years 1 month ago
2,546 Hits

ေနျပည္ေတာ္(ဇူလိုင္ ၂၆၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္)။ ။ ေရွးဦးအရြယ္ ကေလးသူငယ္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း အမ်ိဳးသားအဆင့္ေဆြးေႏြးပြဲကို ေနျပည္ေတာ္ရွိ မဂၤလာသီရိဟိုတယ္တြင္ ဇူလိုင္ ၂၆ရက္၊ နံနက္ပိုင္းတြ...

2 years 1 month ago
2,154 Hits

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီႏွင့္ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားကို မဟုတ္မမွန္သည့္ စကားလုံးမ်ားျဖင့္ ေျပာခဲ့သူမ်ားကို ဖမ္းဆီးအေရးမယူေပးျခင္းသည္ မတရားေၾကာင္း အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဌးဦးက ေျ...

6 months 2 weeks ago
1 Hit

FDA အေနျဖင့္ အစားအေသာက္၊ ေဆး၀ါးႏွင့္ အလွကုန္မ်ားတြင္ သုံးစြဲသူမ်ား အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးကို ဂိတ္ဆုံးထိ တိုးျမွင့္လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး ငါးပြက္ရာ ငါးစာခ်ေနသလို လုပ္ကိုင္ေနျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ စနစ္တစ္ခုထား...

6 months 3 weeks ago
988 Hits

 လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း ၂ႏွစ္ျပည့္ခါနီးခ်ိန္ထိ ပထမအၾကိမ္မွ ပဥၥမအၾကိမ္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္း အစိုးရမွ အာမခံထားသည့္ ကတိမ်ား အေကာင္ထည္ေဖာ္မႈ အားနည္းေနသည္ဟု ရခုိင္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၅)မွ အမ်ိဳးသားလႊ...

9 months 4 weeks ago
1 Hit

Pages