ၿငိမ္းေ၀(ကဗ်ာ့အိုးေ၀)

၁၉၂၀ ခုႏွစ္ေက်ာ္ကာလတုန္းက က်ေနာ္တို႔ႏိုင္ငံကို နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္က တိုက္ခိုက္သိမ္းပိုက္ထားတဲ့အခ်ိန္ ေႏွာင္းပိုင္းကာလ ဆိုပါေတာ့။

ဒီ၀ါက်မွာ ကတၱားျဖစ္တဲ့ ၾကက္ဖကို “ဤကား”ဟူေသာစကားစုနဲ႔ျဖည့္ထားတာေတြ႕ၾကရမွာပါ။ ဒါေၾကာင့္မို႔ အျဖည့္ကတၱား ၀ါက်ဖြဲ႔နည္းလို႔ ေခၚပါတယ္။

ကဲ ဒီကေန႔ေတာ့ ျမန္မာစာအေရးအသား စိတ္၀င္စားသူလူငယ္ေတြ အေျခခံအားျဖင့္ ထားရွိသင့္ ထားရွိအပ္တဲ့ စိတ္ထားကိစၥ အလ်ဥ္းသင့္တုန္း အရင္နိဒါန္းပ်ိဳးရင္း စကာလံုးေပါင္းသတ္ပံု ကိစၥ ဆက္ေျပာလိုက္ပါဦးမယ္။

က်ေနာ္တို ့ငယ္စဥ္အသက္(၂၀) ၀န္းက်င္အရြယ္စာအုပ္ စာတမ္းမ်ား ကုိအရုဳးအမူးဖတ္ကာစအခ်ိန္...............

Pages