ၿငိမ္းေ၀(ကဗ်ာ့အိုးေ၀)

ဥပမာ ေခတ္ႀကီး ၆ ခုမွာေပၚေပါက္ခဲ့တဲ့ ကဗ်ာေတြကိုေျပာမယ္ဆိုရင္ တစ္ေခတ္ထဲနဲ႔တင္ အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္ယူၿပီး ေျပာၾကရမွာပါ။

ကဗ်ာဟာ ဥပမာ၊ ဥပေမယ်၊ အလကၤာ၊ သေကၤတ နမိတ္ပံုအစရွိတဲ့ ကဗ်ာ့ပရိယာယ္ေတြနဲ႔ တည္္ေဆာက္ရတဲ့ အႏုပညာကိစၥျဖစ္တယ္လို႔ က်ေနာ္ေျပာခဲ့ပါတယ္။

အဲ ေနာက္ဆံုးက်ကာမွပဲ စာဖတ္သူကို တစ္ခ်က္ထဲငိုင္က်သြားေစေလာက္မယ့္ က်ေနာ့္ညီမေလးက ေျခေထာက္တစ္ဖက္မသန္ဘူးဆရာမ ဆိုတဲ့စာေၾကာင္းေလးနဲ႔ ဒီကဗ်ာကို ကဗ်ာဆရာေနမ်ိဳး ပြဲသိမ္းေတာ့တာပါပဲ။

စကားလံုးေတြဟာ စကားေျပာတယ္ဆိုတာ သိဖို႔လိုပါတယ္။ ေလ့လာထားဖို႔လည္း အေရးႀကီးပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ ၀ါက်ေတြခ်ေရးတဲ့အခါ စကားလံုးေတြနဲ႔ပဲ ၀ါက်ေတြကိုဖြဲ႔စည္းရတာပါ။

က်ေနာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာ အင္တာနက္အြန္လိုင္းမီဒီယာ စတင္အသံုးျပဳလာတာ ေျခာက္ႏွစ္ေက်ာ္ေက်ာ္ ရွိလာတဲ့အခ်ိန္မွာ ျမန္မာစာေရးထံုးနဲ႔အညီမဟုတ္တဲ့ အေျပာင္အပ်က္သေဘာေရးတဲ့ ေရးနည္းေရးဟန္ေတြ ေပၚလာတာ ေတြ႕ၾကရပါတယ္။...

ဒီေနရာမွာ ကိုယ့္ရဲ႕မူလ ဦးတည္ခ်က္အရ ခရီးသြားတာမွန္ေသာ္ျငားလည္း တျခား ဗဟုသုတရဖြယ္အခ်က္အလက္ေတြစုေဆာင္းၿပီး မွတ္တမ္းတင္ခဲ့လို႔ ဘယ္ေလာက္အထိ အကိ်ဳးရွိခဲ့ရသလဲဆိုတာ ဆက္ေျပာခ်င္ပါေသးတယ္။

က်ေနာ္္ေနတဲ့ၿမိဳ႕မွာ အသက္ ၂၅ ႏွစ္၀န္းက်င္သာရွိေသးတဲ့လူငယ္တစ္ေယာက္ဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ သံုးႏွစ္က စကၤာပူကိုသြားၿပီး အလုပ္လုပ္ပါတယ္။

တခါတုန္းက က်ေနာ္ဟာ မီဒီယာတစ္ခုမွာ အယ္ဒီတာတစ္ဦးအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္စဥ္က တျခားလူငယ္အယ္ဒီတာတစ္ဦးနဲ႔ဆံုဖူးပါတယ္။

တိုင္းျပည္ျပင္ပထြက္ၿပီး ဗဟုသုတရွာေဖြဖို႔ အားေပးၾကတယ္ဆိုရာမွာ ဗဟုသတသက္သက္ ရွာေဖြဖို႔အားေပးတဲ့သေဘာမဟုတ္ဘဲ နယ္ပယ္ခ်ဲ႕ထြင္ခ်င္လို႔၊ ရတနာေတြ ရွာခ်င္လို႔ ၾသစာနယ္ပယ္ခ်ဲ႕ခ်င္လို႔ လုပ္ခဲ့ၾကရတာေတြေတာ့ ရွိပါ...

လူငယ္ေတြ တနယ္တေက်းထြက္ၿပီး အလုပ္လုပ္ၾကရတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေတြးမိတဲ့အခ်က္က ရြာရဲ႕လူသားအရင္းအျမစ္ေတြ ဆံုးရႈံးရတဲ့သေဘာဆိုတာ မွန္ေပမယ့္ ဒီအထဲက ေလ့လာစူးစမ္းလိုစိတ္ရွိတဲ့လူငယ္ေတြ မ်ားမ်ားရွိႏ...

Pages