ၿငိမ္းေ၀(ကဗ်ာ့အိုးေ၀)

ဒီေနရာမွာ လူငယ္ေတြရဲ႕အသိညာဏ္နဲ႔ပညာဗဟုသုတ ရပ္တန္႔ေႏွးေကြးခဲ့ရတဲ့ ေခတ္ႀကီးတစ္ေခတ္ေၾကာင့္ ဒီကေန႔လူငယ္ေတြရဲ႕ေခါင္းထဲ အာဇာနည္ေန႔အေပၚ ဘယ္လို ဘယ္ေလာက္အထိ သိေနၾကတယ္၊

စကားလံုးအသစ္ ထြင္တဲ့ေနရာမွာ ထြင္တာမ်ားလြန္းလို႔ စကားလံုးေလာ္လီသူ၊ ေပါ့ပ်က္သူ၊ ေနာက္ဆံုး ကိုယ့္ဘာသာစကားကို ဖ်က္ဆီးသူအျဖစ္ ရႈတ္ခ်ခံရတဲ့အထိ စကားလံုးသစ္ထြင္ရာမွာ   ေက်ာ္ၾကားသူတစ္ဦး ရွိပါတယ္။

စကားေျပအေရးအသားမွာ စကားလံုးသတ္ပံုအမွားဟာ အေျခခံအားျဖင့္ ပထမအမွားျဖစ္ၿပီး အခုလို ပုဒ္ထားနဲ႔ ပုဒ္ဆက္အမွားဟာ အေျခခံအားျဖင့္ ဒုတိယအမွားျဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာ ေခတ္ႀကီး ၆ ခုမွာေပၚေပါက္ခဲ့တဲ့ ကဗ်ာေတြကိုေျပာမယ္ဆိုရင္ တစ္ေခတ္ထဲနဲ႔တင္ အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္ယူၿပီး ေျပာၾကရမွာပါ။

ကဗ်ာဟာ ဥပမာ၊ ဥပေမယ်၊ အလကၤာ၊ သေကၤတ နမိတ္ပံုအစရွိတဲ့ ကဗ်ာ့ပရိယာယ္ေတြနဲ႔ တည္္ေဆာက္ရတဲ့ အႏုပညာကိစၥျဖစ္တယ္လို႔ က်ေနာ္ေျပာခဲ့ပါတယ္။

အဲ ေနာက္ဆံုးက်ကာမွပဲ စာဖတ္သူကို တစ္ခ်က္ထဲငိုင္က်သြားေစေလာက္မယ့္ က်ေနာ့္ညီမေလးက ေျခေထာက္တစ္ဖက္မသန္ဘူးဆရာမ ဆိုတဲ့စာေၾကာင္းေလးနဲ႔ ဒီကဗ်ာကို ကဗ်ာဆရာေနမ်ိဳး ပြဲသိမ္းေတာ့တာပါပဲ။

စကားလံုးေတြဟာ စကားေျပာတယ္ဆိုတာ သိဖို႔လိုပါတယ္။ ေလ့လာထားဖို႔လည္း အေရးႀကီးပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ ၀ါက်ေတြခ်ေရးတဲ့အခါ စကားလံုးေတြနဲ႔ပဲ ၀ါက်ေတြကိုဖြဲ႔စည္းရတာပါ။

က်ေနာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာ အင္တာနက္အြန္လိုင္းမီဒီယာ စတင္အသံုးျပဳလာတာ ေျခာက္ႏွစ္ေက်ာ္ေက်ာ္ ရွိလာတဲ့အခ်ိန္မွာ ျမန္မာစာေရးထံုးနဲ႔အညီမဟုတ္တဲ့ အေျပာင္အပ်က္သေဘာေရးတဲ့ ေရးနည္းေရးဟန္ေတြ ေပၚလာတာ ေတြ႕ၾကရပါတယ္။...

ဒီေနရာမွာ ကိုယ့္ရဲ႕မူလ ဦးတည္ခ်က္အရ ခရီးသြားတာမွန္ေသာ္ျငားလည္း တျခား ဗဟုသုတရဖြယ္အခ်က္အလက္ေတြစုေဆာင္းၿပီး မွတ္တမ္းတင္ခဲ့လို႔ ဘယ္ေလာက္အထိ အကိ်ဳးရွိခဲ့ရသလဲဆိုတာ ဆက္ေျပာခ်င္ပါေသးတယ္။

က်ေနာ္္ေနတဲ့ၿမိဳ႕မွာ အသက္ ၂၅ ႏွစ္၀န္းက်င္သာရွိေသးတဲ့လူငယ္တစ္ေယာက္ဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ သံုးႏွစ္က စကၤာပူကိုသြားၿပီး အလုပ္လုပ္ပါတယ္။

Pages