တင်ရွှေ(မင်းဘူး)

ဓာတ်ပုံ- တင်ရွှေ(မင်းဘူး)
ဂေါပက ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းရန် စည်းဝေးပြုလုပ်စဉ်။ ဓာတ်ပုံ-တင်ရွှေ မင်းဘူး
 
ဓာတ်ပုံ ဗိုလ်ပြည့် ( တောင်တွင်းကြီး )
(ဓာတ်ပုံ-ဒေါင်းလူ)
ဓာတ်ပုံ - ဗိုလ်ပြည့်(တောင်တွင်းကြီး)
စလင်းမြို့စည်ပင်သာယာပန်းခြံအား ရှင်းလင်းနေသည်ကို တွေ့ရစဉ်

Pages