မဇၥၽိမ

ယခုတေလာ မိုးသီးေတြေၾကြလို႔ ဘုရားေက်ာင္းကန္၊ အိုးအိမ္တခ်ိဳ႕ ပ်က္စီးရတဲ့သတင္းမ်ားကို....................

2 years 5 months ago
8,707 Hits

လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ ငါးဆယ္ေလာက္အထိတုန္းကေတာ့ ေတာ္လွန္ေရးလို႔ ဆိုလိုက္ရင္ လက္နက္ ကိုင္ၿပီး ေတာ္လွန္တဲ့ ေတာ္လွန္ေရးလို႔ပဲ................

2 years 5 months ago
1 Hit

ေနာက္ထပ္ ဖြဲ႔စည္းေပၚေပါက္လာမည့္ အစိုးရအဖြဲ႔သစ္ကို အစိုးရအဖြဲ႔သစ္၏ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ သူ သမၼတႀကီးက...................

2 years 6 months ago
6,020 Hits

တခါတုန္းက စာအုပ္တစ္အုပ္ထဲတြင္ ကိုယ္ေတြ႕ အေတြ႕အႀကံဳတစ္ခုအေၾကာင္း ဖတ္ဖူး သည္။ အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕အစိုးရေခတ္က...............

2 years 6 months ago
1 Hit

Pages