စိုးသန္းလင္း

ျပင္ဆင္ရန္ ခက္ခဲေနသည့္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၃၆ (က) ကို အလြယ္တကူ ျပင္ဆင္လိုပါက ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး(ၿငိမ္း) ဦးသန္းေ႐ႊထံ တင္ျပသင့္သည္ဟု .....

3 years 3 months ago
1 Hit

ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႔ ဥပေဒတြင္၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ မကိုက္ညီသည့္ ပုဒ္မ ခုနစ္ခု တို႔ပါရွိေနသျဖင့္ ၎တို႔ကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းကို .....

3 years 3 months ago
1 Hit

ႏိုင္ငံအတြက္ အထူးလိုအပ္ေနသည့္ မွန္ကန္သည့္ အေျပာင္းအလဲကို ရရွိေရး ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ တည္ၿငိမ္သည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္ရန္လိုေၾကာင္း .....

3 years 3 months ago
1 Hit

ပုဒ္မ ၄၃၆ (ခ)ကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ပါဝင္သည့္ ပုဒ္မ ၆၂၊ ၆၃၊ ၆၄ တို  ့ကို ပယ္ဖ်က္ရန္  ျပင္ဆင္ခ်က္မွာ ဖြဲ ့စည္းပုံ.......

3 years 2 months ago
2,763 Hits

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ အခန္း ၁၁၊ အေရးေပၚကာလ ဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားမွ ပုဒ္မ ၄၁၈ (ခ) ပါ  “ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတြင္ မည္သို႔ပင္ ျပ႒ာန္း ပါရွိေစကာမူ” ဟူေသာ .....

3 years 3 months ago
1 Hit

တ႐ုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ျဖတ္သန္းသြားလာမႈမ်ား လ်င္ျမန္ေခ်ာေမြ႔ေစရန္ႏွင့္ ေဒသတြင္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ေ႐ႊလီၿမိဳ ့ႏွင့္ မူဆယ္ၿမိဳ ့နယ္စပ္ ဂိတ္မ်ားတြင္ .....

3 years 3 months ago
1 Hit

ေနျပည္ေတာ္ ၿမိဳ႕မေစ်းတြင္ လွ်ပ္စစ္မီးဖိုအပူလြန္ကဲရာမွ ဆိုင္ခန္းေလးခန္း မီးေလာင္ဆုံး႐ံႈးခဲ့ၿပီး ကာလတန္ဖိုး က်ပ္ခုနစ္သိန္း ခန္ ့ဆုံးရႈံးသည္ဟု ေနျပည္ေတာ္မီးသတ္ဦးစီးဌာနက တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးကေျပာသည္...

3 years 3 months ago
1 Hit

ႏိုင္ငံအတြက္ အထူးလိုအပ္ေနသည့္ မွန္ကန္သည့္ အေျပာင္းအလဲကို ရရွိေရး ၂၀၁၅ေရြးေကာက္ပြဲ သည္ တည္ၿငိမ္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္ရန္လိုေၾကာင္း၊...........

3 years 3 months ago
1 Hit

၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမွ အဓိက က်သည့္ ပုဒ္မ ၄၃၆ (က) ကို ဇြန္လ ၂၃၊ ၂၄ ႏွင့္ ၂၅ ရက္မ်ားတြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအမတ္ ၃၃ ဦး၊ NLD အမတ္ ၂၆ ဦး .....

3 years 3 months ago
1 Hit

“ဖုန္ၾကားရွင္အဖြဲ ့ဘက္က ေၾကညာခ်က္တစ္ခု ထုတ္တာေပါ့ေလ။ အဲဒီေၾကညာခ်က္ကိုလည္း ကြ်န္ေတာ္တို ့ေလ့လာေနဆဲပဲ ရွိပါေသးတယ္၊ က်န္တာေတာ့ မွတ္ခ်က္မေပးႏိုင္ဘူး၊ ဒီကိစၥက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တ႐ုတ္ျပည္ခရီးစဥ္နဲ...

3 years 3 months ago
799 Hits

Pages