ႏိုင္ႏိုင္ေဇာ္

ႏိုင္ငံျခားသံုးေငြ ဘဏ္စာရင္းပိုင္ရွင္မ်ားကို ႏိုင္ငံျခားေငြထုတ္ေပးမႈ ထက္ဝက္ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ဗဟိုဘဏ္က ေမလ ၂၇ ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။........

3 years 3 months ago
721 Hits

ရန္ကုန္ (မဇၩိမ)။ ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ စီးပြားေရးက႑မ်ားတြင္ အာရွေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ား၏ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံလိုမႈ ပိုမိုသည္ဟု UOB (United Overseas Bank) ႏိုင္ငံတကာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဒါ႐ိုက္တာ Mr Ian Wong ကေျ...

3 years 4 months ago
898 Hits

ရန္ကုန္ (မဇၩိမ)။ ။ ေဒၚလာေပါက္ေစ်းႏွင့္ အၿပိဳင္ ျပည္တြင္း ေရႊေစ်းမ်ား ထပ္မံျမင့္တက္လာသည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရႊလုပ္ငန္း ရွင္အသင္းႏွင့္ ေရႊဆိုင္လုပ္ငန္း တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။

3 years 4 months ago
861 Hits