သီဟကိုကို

ရန္ကုန္ (မဇၩိမ)။ ။ အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (Asia Development Bank) က ကမကထျပဳကာ စီးပြားေရး အခ်က္အခ်ာက်သည့္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားႏွင့္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး အခ်က္အခ်ာက်သည့္ ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ကုန္သြယ္ေရး က႑ဆိုင္ရာ ေဆြးေ...

3 years 4 months ago
1 Hit

ရန္ကုန္ (မဇၩိမ)။ ။ KFC ၏ Franchise Partner ျဖစ္သည့္ Yoma Strategic Holdings Ltd သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပထမဆံုး KFC ဆုိင္ကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ရွိ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေစ်းႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ရွိ အမွတ္ ၃၇၅...

3 years 4 months ago
1 Hit