ေရနံေစ်းႏႈန္း ထိုးက်၊ စြမ္းအင္ကုမၸဏီမ်ား အလုပ္ေနရာမ်ား ေလွ်ာ့ခ်၍ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈမ်ားကို ဆိုင္းငံ့ထား

.

လန္ဒန္၊ ဇန္န၀ါရီ - ၁၃ ။           ။ ေရနံေစ်း ထိုးက်သြားၿပီး ဆက္လက္က်ဆင္းဖြယ္ရွိေနေသာေၾကာင့္ ကမၻာ့အႀကီးဆံုး ေရနံကုမၸဏီမ်ားက အလုပ္ေနရာမ်ား ျဖတ္ေတာက္ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး ႀကီးႀကီးမားမား ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈမ်ားကိုလည္း ဆိုင္းငံ့ထားၾကသည္ဟု ဆိုသည္။

ေရနံေစ်းႏႈန္းမွာ ၁၂ႏွစ္တာအတြင္း အနိမ့္ဆံုးသို႔ ထိုးက်သြားခဲ့ၿပီး လေပါင္း၊ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာေအာင္ ျပန္လည္ နာလံထူဦးမည့္ လကၡဏာမရွိေသာေၾကာင့္ ဇန္န၀ါရီ ၁၂ရက္ေန႔က အလုပ္ေနရာ ၄၀၀၀ျဖတ္ေတာက္ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည့္ BPႏွင့္ အလားတူ ေရနံကုမၸဏီမ်ားမွာ ေရနံေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းမႈကို ကာမိေအာင္ နည္းနည္းႏွင့္ ႀကဲႀကဲ၀ိုင္းလာခဲ့ၾကသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ေဆာင္းရာသီက ကယ္လီဖိုးနီးယားအေျခစိုက္ Chevron က အလုပ္ေနရာ ၇၀၀၀ကို ဖ်က္သိမ္းမည္ဟု ေျပာၾကားခ်ိန္တြင္ ၿပိဳင္ဘက္ Shell ကလည္း ၀န္ထမ္း ၆၅၀၀ကို ထုတ္ပယ္ပစ္မည္ဟု ေၾကညာခဲ့သည္။

ေရနံထုတ္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားတြင္သာမဟုတ္ဘဲ၊ ၄င္းတို႔ႏွင့္ အလုပ္လုပ္ေနသည့္ တူးေဖာ္ေရး ကန္ထရိုက္တာမ်ားႏွင့္ စက္ကိရိယာေထာက္ပံ့ေရးကုမၸဏီမ်ားသည္လည္း အလားတူ ေရနံေစ်းက်ဆင္းမႈဒဏ္ကို ခံစားေနၾကရသည္။

ေရနံေစ်းႏႈန္း ထိုးက်မႈမွာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား၊ ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားႏွင့္ ေလာင္စာအေပၚ အႀကီးအက်ယ္ မွီခိုေနၾကရသည့္ အျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ သတင္းေကာင္းျဖစ္ေသာ္လည္း စြမ္းအင္က႑တြင္မူ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္တည္းမွာပင္ အေမရိကန္အေျခစိုက္ ကုမၸဏီမ်ားမွာ အလုပ္ေနရာေပါင္း ၉၅၀၀၀ခန္႔ ဆံုးရႈံးခဲ့ရသည္ဟု အႀကံေပးကုမၸဏီ Challenger, Gray & Christmas မွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ သိရွိရသည္။ ယင္းမွာ ယမန္ႏွစ္ ၁၄၀၀၀ အေရအတြက္ႏွင့္စာလွ်င္ သိသိသာသာ ျမင့္မားလာခဲဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။   

၂၀၀၈ခုႏွစ္က တစ္စည္လွ်င္ ေဒၚလာ ၁၀၀အထိ အျမင့္ဆံုးတက္သြားခ်ိန္တြင္ စြမ္းအင္ကုမၸဏီမ်ားမွာ ႀကီးထြားျပန္႔ကားလာခဲ့ၾကၿပီး၊ ယခုဆယ္စုႏွစ္၏ အေစာပိုင္းကာလမ်ား၌ ထိုအေနအထားတြင္ ဆက္ရွိေနခဲ့ေသာ္လည္း လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ႏွစ္တြင္မူ ေရာင္းလိုအားမ်ားလာၿပီး ၀ယ္လိုအား နည္းလာေသာေၾကာင့္ ေစ်းႏႈန္းမွာ ထိုးဆင္းသြားခဲ့သည္။

ယခုႏွစ္သစ္ အစတြင္လည္း ေရနံေစ်းႏႈန္းမွာ ထူးၿပီး တက္မလာခဲ့ပါ။ အဂၤါေန႔အေရာက္တြင္မူ တစ္စည္လွ်င္ ၃၁ေဒၚလာေအာက္အထိ က်ဆင္းသြားခဲ့ေသာေၾကာင့္ ၂၀၀၄ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အနိမ့္ဆံုး ေစ်းႏႈန္းျဖစ္လာခဲ့သည္။

ေ၀ဖန္သံုးသပ္သူမ်ားက တစ္စည္လွ်င္ ၁၀ေဒၚလာနီးပါးအထိ က်ဆင္းမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားၾကေသာေၾကာင့္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ေရွ႕တြင္ ပိုမိုက်ပ္တည္းလာမည့္သေဘာပင္ ျဖစ္သည္။

‘ေစ်းကြက္မွာ အနိမ့္ဆံုးဆိုတာက က်လာတဲ့ဓားကို ဖမ္းရသလိုပဲ အႏၱရာယ္ႀကီးမားတယ္။ ဒါေပမယ့္ ပိုၿပီးနိမ့္က်သြားဦးမယ့္ ေစ်းႏႈန္းၿပိဳလဲသံေတြ ၾကားေနရၿပီ။ အခ်က္ေပးေခါင္းေလာင္းသံေတြ စျမည္လာေတာ့မယ္။ ပိုၿပီး သတိႀကီးႀကီးနဲ႔ ခ်ဥ္းကပ္ရပါလိမ့္မယ္’ဟု CMC Markets မွာ ေစ်းကြက္ ေ၀ဖန္သံုးသပ္သူ မိုက္ကယ္ ဟူးဆန္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။