သမၼတရာထူးအတြက္ အရည္အခ်င္းျပည့္မွီသူ NLD တြင္ ဆယ္ဦးေက်ာ္ထက္မနည္းရွိဟု ဦးဥာဏ္ဝင္းေျပာ

.

လာမည့္အစိုးရသစ္၏ သမၼတရာထူးေနရာအတြက္ NLD ပါတီတြင္ အရည္အခ်င္းျပည္မွီသူ ဆယ္ဦးေက်ာ္ထက္ မနည္းရွိေၾကာင္း ပါတီ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးဥာဏ္ဝင္းက Myanmar Now ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးရာတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဂ်ပန္မီဒီယာတစ္ခုက NLD ပါတီသည္ သမၼတေလာင္း ဆယ္ဦးကို ေရြးခ်ယ္ထားျပီးေၾကာင္း ဦးဥာဏ္ဝင္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု ေရးသားထားျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ထိုဆယ္ဦးက မည္သူေတြျဖစ္ေၾကာင္း ေမးျမန္းရာတြင္ “သတင္းေဖာ္ျပတာ မွားေနတာပါ။ မမွန္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ ေျပာခဲ့တာက NLD ပါတီမွာ သမၼတေနရာအတြက္ အရည္အခ်င္း ျပည့္မွီသူ ဆယ္ဦးေက်ာ္ထက္မနည္း ရွိေနတယ္ဆိုျပီးပဲ ေျပာခဲ့တာပါ။ ဒါေပမယ့္ သတင္းေဖာ္ျပခ်က္မွာေတာ့ NLD က သမၼတေလာင္း ဆယ္ဦး ေရြးထားတယ္ဆိုျပီး ေဖာ္ျပခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ေျဖခဲ့တာက ပါတီမွာ ႏိုင္ငံေရး ေကာင္းစြာအေတြ႔အၾကံဳရွိတဲ့ ပညာအရည္အခ်င္းျပည့္မွီတဲ့ ပါတီအေပၚလည္း သစၥာအလြန္ရွိတဲ့ အဖြဲ႔ဝင္ေတြ မ်ားစြာရွိတယ္လို႔ ဆိုလိုခ်င္တာပါ။”ဟု ဦးဥာဏ္ဝင္းက ရွင္းလင္းေျဖဆိုခဲ့သည္။

ႏိုဝင္ဘာ ၈ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရထားခဲ့သည့္ NLD ပါတီက အစိုးရဖြဲ႔ရန္အတြက္ ျပင္ဆင္လ်က္ရွိေနသည္။ သို႔ေသာ္ အစိုးရသစ္တြင္ ပါဝင္မည့္သူမ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း မရွိေသးေပ။ NLD ပါတီအေနျဖင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ေခ်ာေမာေစရန္ ဂ႐ုတစိုက္ ေဆာင္ရြက္ေနရျပီး ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအရ အာဏာလက္ကိုင္ ရွိထားဆဲျဖစ္သည့္ စစ္တပ္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာ ဆက္ဆံေနရလ်က္ရွိေနသည္။

တပ္မေတာ္၏ အခန္းက႑ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေမးျမန္းရာတြင္ ဦးဥာဏ္ဝင္းက တပ္မေတာ္က ႏိုင္ငံအတြက္ မရွိမျဖစ္ အေရးပါသည့္ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ တပ္အင္အားႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းမႈက အဓိက အေရးမၾကီးဘဲ ေခတ္မီတပ္မေတာ္တစ္ရပ္ျဖစ္သင့္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။