ကေမၻာဒီးယား ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အား ေဖ့စ္ဘြတ္မွ ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့သူတစ္ဦး ဖမ္းဆီးခံရ

.

ကေမၻာဒီးယား၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အား ေဖ့စ္ဘြတ္မွတစ္ဆင့္ အသက္အႏၱရာယ္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ၊ ေစာ္ကားမႈတို႔ ျဖင့္ အမ်ဳိးသားတစ္ဦးကို ဇန္န၀ါရီ ၈ ရက္က ဖမ္းဆီးလိုက္ၿပီး ၎အေနျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္ ထင္ရွားပါက ေထာင္ဒဏ္ႏွစ္ႏွစ္ခြဲ က်ခံရမည္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါပို႔စ္အာား တင္မႈျဖင့္ စြပ္စြဲခံထားရသည့္ အသက္ ၂၅ ႏွစ္အရြယ္ အမ်ဳိးသားက ဇန္န၀ါရီ ၇ ရက္တြင္က်ေရာက္သည့္ ဗီယက္နမ္ကြန္ျမဴနစ္တပ္မ်ားက ခမာနီမ်ားကို ျဖဳတ္ခ်ခဲ့ေသာ ႏွစ္ပတ္လည္တြင္ ဟြန္ဆန္အား ေသေၾကာင္းႀကံမည္ဟု ေရးသားခဲ့သည္။

“သူ႔ကို မေန႔က ဖမ္းမိခဲ့ပါတယ္။ ဒီမနက္ ဖႏြမ္းပင္ၿမို႕ေပၚက အက်ဥ္းေထာင္ကို ပို႔လုိက္ပါတယ္” တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။ု ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဟြန္ဆင္က လူငယ္အမ်ားစုျဖစ္ေသာ မဲဆႏၵရွင္မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈရရန္ မိုဘိုင္းအက္ပ္တစ္ခုႏွင့္ ၀က္ဘ္ဆိုက္တစ္ခုတို႔ကို စတင္ခဲ့ၿပီး ရက္အနည္းငယ္တြင္ ယခုျပႆနာ ေပၚေပါက္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ လူငယ္အမ်ားစုက အတိုက္အခံပါတီကို ေထာက္ခံလ်က္ရွိ သည္။ အျပဳသေဘာေ၀ဖန္မႈမ်ားကို ႀကိဳဆိုေၾကာင္း ဟြန္ဆန္က ေျပာၾကားထားေသာ္လည္း မိမိအား ေစာ္ကားသူမ်ားအားကို အလြယ္တကူေျခရာခံႏုိင္ေၾကာင္း ေဖ့ဘြတ္အသံုးျပဳသူမ်ားကုိ ၎က သတိေပးထားသည္။