၂၀၁၇ ခုႏွစ္အကုန္တြင္ ထုိင္းႏုိင္ငံ အမ်ားျပည္သူ ပို႔ေဆာင္ေရးယာဥ္မ်ား၌ ဂ်ီပီအက္စ္စနစ္ တပ္ဆင္ရမည္

.

ထုိင္းႏုိင္ငံရွိ အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးယာဥ္မ်ားအားလံုး၌ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အကုန္တြင္ ၿဂိဳဟ္တုအခ်က္ျပ ေျခရာခံစနစ္ (ဂ်ီပီအက္စ္) တပ္ဆင္ရန္ ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးဌာနက ညႊန္ၾကား ထားသည္။
သို႔ေသာ္ အဆိုပါ ညႊန္ၾကားခ်က္တြင္ ဆိုင္ကယ္ေနာက္တြဲယာဥ္ တုတ္တုတ္မ်ား အႀကံဳးမ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ခရီးသယ္ပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လက္ရွိအသံုးျပဳေနသည့္ ႏွစ္ထပ္ဘတ္စ္ကားမ်ားကို လုိင္စင္သက္တမ္းတိုး ျပဳလုပ္ခြင့္မျပဳေတာ့ဘဲ လုိင္စင္သက္တမ္းကုန္ဆံုးသည္ႏွင့္ ေျပးဆြဲမႈရပ္တန္႔ရန္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ပရာယြတ္ ခ်န္အိုခ်ာက အမိန္႔ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

ထုိင္းႏုိင္ငံအတြင္း ယာဥ္မေတာ္တဆျဖစ္မႈမ်ားတြင္ အဆိုပါ ႏွစ္ထပ္ယာဥ္မ်ား လည္း ပါ၀င္သည္။ ထိုင္းႏုိင္ငံ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းတြင္ ႏွစ္ထပ္ကား စီးေရ ၄၈၀၀ ႏွင့္ ယင္းတို႔က္ ၃ ဒသမ ၆မီတာပိုျမင့္ေသာ ၁၆၀၀၀  စီးတို႔ ေျပးဆြဲလ်က္ရွိရာတြင္ ၃၀ ဒီဂရီေစာင္း၍ ေမာင္းႏွင္ႏုိင္မွသာ လုိင္စင္ရရွိသည္။

ထိုင္းႏုိင္ငံသည္ ခရီးသည္တင္ယာဥ္အတြက္ ႏွစ္ထပ္ကားမ်ားကို ေျပးဆြဲခြင့္ျပဳေသးသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ ႏုိင္ငံအျဖစ္ က်န္ရွိေနေၾကာင္း သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။