အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားမွ အေထာက္အပံ့မ်ား စီး၀င္လာရန္ ၂၀၁၆ဘတ္ဂ်က္ကို ယူကရိန္းပါလီမန္ အတည္ျပဳ

.

ကိယက္၊ ဒီဇင္ဘာ - ၂၆ ။             ။ ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကးရံပံုေငြအဖြဲ႕ (IMF)ႏွင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားမွ အလြန္အမင္း လိုအပ္လွ်က္ရွိေသာ အကူအညီမ်ားကို လမ္းဖြြင့္ေပးရန္ အေရးႀကီးသည့္ ဂ်ီဒီပီ လိုေငြ ၃.၇ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ လာမည့္ႏွစ္ ဘတ္ဂ်က္ကို ယူကရိန္းပါလီမန္က ဒီဇင္ဘာ ၂၅ရက္ေန႔တြင္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

၂၀၁၆ ဘတ္ဂ်က္ကို တစ္ညလံုးလံုး အျပင္းအထန္ အေျခအတင္ ေဆြးေႏြးၿပီးမွ ေနာက္ဆံုးတြင္ အနည္းဆံုးလိုအပ္ခ်က္ထက္ ဆႏၵမဲ ၄၀ေက်ာ္လြန္သည့္ပမာဏျဖစ္ေသာ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ၂၆၃ ေယာက္တုိ႔က သေဘာတူ အတည္ျပဳခဲ့ၾကသည္။

ေငြေၾကးျပတ္လပ္ေနၿပီး စစ္ဒဏ္ခံေနရသည့္ ယူကရိန္းႏိုင္ငံမွာ အကူအညီ အသည္းအသန္ လိုအပ္လွ်က္ရွိၿပီး၊ ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကးရံပံုေငြအဖြဲ႕ႏွင့္ အျခားအေနာက္ႏိုင္ငံ အကူအညီထဲမွ ၾကန္႔ၾကာေနသည့္ ကန္ေဒၚလာ ၁.၇ဘီလ်ံ ထုတ္ေပးေရးအတြက္ ဘတ္ဂ်က္ျပဌာန္းေရးမွာ အဓိကက်ေသာ လိုအပ္ခ်က္တစ္ရပ္ ျဖစ္ေနသည္။

လုပ္ငန္းစဥ္က ရွည္လ်ားၿပီး ခက္ခဲပင္ပန္းပါတယ္ဟု ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး နာတာလီ ဂ်ာရက္စ္ကိုက ေဖ့စ္ဘုတ္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ရာ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက စာသားကို ျပင္ဆင္ခ်က္ေပါင္း ၆၀၀ေက်ာ္ အဆိုျပဳခဲ့ၾကသည္ဟု ဆိုသည္။ ေနာက္ထပ္ IMF ထံမွ ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ ရရွိေရးမွာ အတည္ျပဳျပဌာန္းထားသည့္ ဘတ္ဂ်က္က မွ်တရ်္ တာ၀န္ခံမႈ ရွိမရွိဆိုေသာ အခ်က္အေပၚတြင္ မူတည္ေနသည္ ဟုလည္း သူမက ေျပာၾကားသည္။

ယူကရိန္းလႊတ္ေတာ္အမတ္ အေတာ္မ်ားမ်ားက ၿခိဳးၿခံေျခြတာလြန္းသည္ဟုဆိုကာ အခြန္ဥပေဒအသစ္အေပၚ အေျခခံထားသည့္ ဘက္ဂ်တ္ကို အျပင္းအထန္ ဆန္႔က်င္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ေနာက္ဆံုးမိနစ္တြင္မွ အေလ်ာ့အတင္းလုပ္ရ်္ သေဘာတူညီမႈ ရသြားခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

ပါလီမန္အေနျဖင့္ IMF၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာျဖည့္ဆည္းရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ပါက ယူကရိန္းမွာ စီးပြားေရးကပ္ေဘးကို ရင္ဆိုင္ရလိမ့္မည္ဟု ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အာဆင္နီ ယတ္ဆင္ယြတ္က ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေသာၾကာေန႔ညေနက အစိုးရအဖြဲ႕ အစည္းအေ၀းတြင္လည္း ယတ္ဆင္ယြတ္က ဘတ္ဂ်က္ျပဌာန္းမႈကို ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳလိုက္ၿပီး၊ ႏိုင္ငံကို မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေအာင္၊ အစိုးရအဖြဲ႕ကို ျပဳတ္က်ေအာင္၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို ပ်က္ျပားေအာင္ ရည္ရြယ္သည့္ အစီအစဥ္အားလံုး အေရးနိမ့္သြားၿပီဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဘ႑ာေရးအေထာက္အပ့ံ ဆက္ရေနဖို႔ ႏိုင္ငံတကာ ပါ့တနာေတြနဲ႔ ခက္ခက္ခဲခဲ ေစ့စပ္ညွႏႈိင္းရဦးမယ္ဟုလည္း ၄င္းက ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။
တရား၀င္ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ ယူကရိန္း၏ ေနာက္ႏွစ္ဂ်ီဒီပီမွာ ယခုႏွစ္ ၁၁ရာခိုင္ႏႈန္း က်ဆင္းမႈႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ၂.၀ရာခိုင္ႏႈန္း ျပန္႔ကားႀကီးထြားလာဖြယ္ရွိေနသည္ဟု ဆုိသည္။ ေငြေဖာင္းပြမႈႏႈန္းမွာလည္း ေနာက္ႏွစ္တြင္ ၁၂.၅ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေႏွးေကြးသြားဖြယ္ရာ ရွိသည္။

၂၀၁၄ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွစတင္ကာ လူေပါင္း ၉၀၀၀ေက်ာ္ ေသဆံုးခဲ့ရၿပီျဖစ္သည့္ အေရွ႕ပိုင္းတြင္ အစိုးရတပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ႐ုရွလိုလားသည့္ သူပုန္မ်ားၾကား တိုက္ပြဲမ်ားကို ဦးစားေပးေနရေသာေၾကာင့္ ယခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံ့ဂ်ီဒီပီ၏ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးအတြက္ လ်ာထားသတ္မွတ္ခဲ့ရသည္ဟု ဆိုသည္။