ျပည္ပေရာက္တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသားမ်ားက ယခုႏွစ္အတြင္း ကန္ေဒၚလာ ၆၆ဘီလ်ံ လႊဲပို႔ႏိုင္ဖြယ္ရွိဟုဆို

.

(ေပက်င္း)။ ။ ျပည္ပေရာက္ တရုတ္ႏိုင္ငံသားမ်ားက ယခုႏွစ္တြင္ ျပည္တြင္းသို႔ ျပန္ပုိ႔ေငြ ကန္ေဒၚလာ ၆၆ ဘီလ်ံ ရရွိလိမ့္မည္ဟု ကမၻာ့ဘဏ္ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားအရ သိရွိရသည္။

ကမၻာ့ဘဏ္၏ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ တရုတ္အစိုးရက သတင္းပို႔လာေသာ ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကးရံပံုေငြအဖြဲ႕၏ ေငြ၀င္ေငြထြက္ လက္က်န္ရွင္းတမ္းအေပၚ အေျခခံတြက္ခ်က္မႈအရ အထက္ပါပို႔ေငြစီး၀င္မႈ ပမာဏမွာ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္က တရုတ္ႏိုင္ငံ လက္ခံရရွိခဲ့ သည့္ ကန္ေဒၚလာ ၂၃.၆၂ဘီလ်ံထက္ သံုးဆပိုမိုတိုးျမင့္လာခဲ့ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားက ၎တို႔၏ ေနရင္းႏိုင္ငံမ်ားသို႔ လႊဲေပးသည့္ ပို႔ေငြမ်ားမွာ က်န္ရစ္ခဲ့သည့္ မိသားစု၀င္မ်ားကို ဘ႑ာေရးေထာက္ပံ့သည့္ အစဥ္အလာနည္းလမ္းတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ တရုတ္လို ကမၻာ့ စတုတၳေျမာက္အႀကီးမား ဆံုး ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားရင္းျမစ္လည္းျဖစ္၊ လူဦးေရအမ်ားဆံုးလည္းျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံအဖို႔မူ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ပို႔ေငြစီး၀င္ မႈပမာဏမွာ အံ့ၾသစရာေတာ့မဟုတ္ပါ။ ျပည္ပေရာက္ တရုတ္လူမ်ိဳးအေရအတြက္ မ်ားလာေလ တရုတ္သို႔ ျပန္၀င္လာ သည့္ ေငြေၾကးစီးဆင္းမႈပမာဏ ႀကီးမားလာေလပင္ျဖစ္သည္။

''တရုတ္ႏိုင္ငံကို ေငြေၾကးစီး၀င္မႈပမာဏဟာ ၂၀၀၈ခုႏွစ္မွာ ၂၄ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ သိသိသာသာ တိုးျမင့္လာခဲ့ၿပီး ၂၀၀၉ခုႏွစ္မွာ ၁၃ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္ က်ဆင္းသြားခဲ့ေပမယ့္လည္း အေမရိကန္စီးပြားေရး နာလံထလာမႈရဲ႕ အက်ိဳးဆက္အေနနဲ႔ ၂၀၁၅ခုႏွစ္မွာ ပုို႔ေငြစီး၀င္မႈဟာ ကန္ေဒၚလာ ၆၆ဘီလ်ံအထိ ၃ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးလာမယ္လု႔ိ ေမွ်ာ္လင့္ရပါတယ္''ဟု ကမၻာ့ဘဏ္ ေရႊ႕ေျပာင္းႏွင့္ ေငြ လႊဲဌာနမွာ ထိပ္တန္းစီးပြားေရးပညာရွင္ ဒီလစ္ ရာထာက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂၀၀၈ခုႏွစ္က ပို႔ေငြစီး၀င္မႈ ရုတ္တရက္ ျမင့္တက္လာမႈမွာ ေမ ၁၂ရက္ေန႔တြင္ စီခြၽမ္ျပည္နယ္ ၀န္ခြၽန္ခရိုင္ကို လႈပ္ခတ္သြားခဲ့ သည့္ပမာဏ ၈ ဒသမ ၀၇ ရွိ အားျပင္းငလ်င္ႏွင့္ ဆက္စပ္ခဲ့ဖြယ္ရွိသည္။ တရုတ္သို႔ ပို႔ေငြစီး၀င္မႈမွာ ၂၀၀၇ခုႏွစ္တြင္ ကန္ေဒၚလာ ၃၈ ဒသမ ၃၉ဘီလ်ံသာရွိခဲ့ရာမွ ၂၀၀၈ခုႏွစ္တြင္ ၄၇ ဒသမ ၇၄ဘီလ်ံအထိ ခုန္ေက်ာ္ျမင့္တက္လာခဲ့ပါတယ္။