ဗီယက္နမ္၏ ဗီဇာ ကင္းလြတ္ခြင့္ မူဝါဒက ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွ ဝင္ေငြ ေဒၚလာ သန္းေပါင္းမ်ားစြာကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ဖြယ္ရွိ

.

(ဟႏြိဳင္း) ။   ။ ဥေရာပ ၅ ႏိုင္ငံအား ဗီဇာေလွ်ာ့ရမည့္ ႏုိင္ငံမ်ား စာရင္းသို႔ ထပ္ထည့္ရန္ အဆိုျပဳခ်က္ကို ဗီယက္နမ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ငုယင္ တန္ဒန္းက ဇြန္၁၈ တြင္ သေဘာတူခဲ့ရာ အီတလီ၊ ဂ်ာမနီ၊ စပိန္၊ အဂၤလန္ႏွင့္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံတို႔မွ ကမၻာလွည့္မ်ားသည္ ဇူလိုင္လ ၁၇က္ေန႔မွ စတင္ၿပီး ဗီယက္နမ္သို႔ လာေရာက္ေရးအတြက္ ဗီဇာေလွ်ာက္ထားရန္ မလိုေတာ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ကမၻာ့ခရီးသြား လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ႀကီး (UNWTO) ၏ အစီရင္ခံစာအရ ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ႏိုင္ငံမ်ားကို ဗီဇာ ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးျခင္းေၾကာင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွာ ၈ မွ ၁၈ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ႀကီးထြားဖြံ႕ၿဖိဳးလာႏိုင္ၿပီး ဗီယက္နမ္အတြက္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေဒၚလာ သန္းရာေပါင္း မ်ားစြာ ေဆာင္က်ဥ္းေပးလာႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

ကမၻာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ႀကီးက ၎၏ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို လြန္ခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္က က်င္းပခဲ့ေသာ ဗီယက္နမ္စီးပြားေရး ဖိုရမ္တြင္ တင္ျပခဲ့သည္။  အကယ္၍ ဗီယက္နမ္အေနျဖင့္ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ား၊ အေမရိကန္၊ ကေနဒါ၊ ၾသစေၾတးလ်နဲ႔ နယူးဇီလန္ တို႔ကို ဗီဇာကင္းလြတ္ခြင့္မ်ားေပးခဲ့ပါက ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ ၁၀ရာခိုင္ႏႈန္း ႀကီးထြားဖြံ႕ၿဖိဳးလာဖြယ္ရွိေနသည္ဟု အဖြဲ႕ႀကီး၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအလုပ္အဖြဲ႕အႀကီးအကဲ ကင္ အတ္အင္ဆန္က ဖိုရမ္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဧည့္သည္မ်ား၏ ပ်မ္းမွ်ေနထိုင္ရက္ ၁၁.၃ ရက္ႏွင့္တြက္လွ်င္ ကမၻာလွည့္မ်ားက ၎တို႔၏ ခရီးစဥ္တြင္ ေလယာဥ္လက္မွတ္မပါ ကန္ေဒၚလာ ၁၁၅၀ သံုးစြဲဖြယ္ရွိသည္ဟု အတ္ကင္ဆန္က ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ျပသည္။ ဤႏႈန္းျဖင့္တြက္လွ်င္ ႏိုင္ငံအတြက္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ကန္ေဒၚလာ သန္း၂၀၀ ၀င္ေငြရရွိႏိုင္ၿပီး၊ ဤပမာဏမွာ ႏွစ္စဥ္ ျပည္၀င္ခြင့္ဗီဇာေၾကး၀င္ေငြ ကန္ေဒၚလာ ၁၁သန္းထက္ ၁၈ဆပိုေနသည္။   

စာရင္းတြက္ခ်က္မမ်ားအရ ဇန္န၀ါရီလမွစတင္မည့္ ဗီဇာကင္းလြတ္ခြင့္ရႏိုင္ငံမ်ားမွ ဧည္သည့္ ႏွစ္စဥ္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးၿပီးေရာက္ လာဖြယ္ရွိသည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။