ရွန္က်န္စက္မႈဇုန္ေျမၿပိဳမႈ ေပ်ာက္ဆုံးသူ ၉၁ ဦးအထိျမင့္တက္လာ

.

ေပက်င္း၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ။              ။ ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ႔သည့္ ေျမၿပိဳမႈတစ္ခုတြင္ ေပ်ာက္ဆုံးသည့္ လူအေရအတြက္မွာ ႏွစ္ဆနီးပါးျမင့္တက္လာကာ ၉၁ ဦးအထိသို႔ ေရာက္ရွိလာေၾကာင္း ႏိုင္ငံ ပိုင္မီဒီယာက ဒီဇင္ဘာ ၂၁ တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ႔သည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ေနာက္ဆုံးစက္မႈဇုန္ကပ္ဆိုးတစ္ခုျဖစ္စဥ္တြင္ ႀကီးမားသည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးစြန္႔ပစ္ပုံႀကီးၿပိဳက်ကာ အေဆာက္အဦ ၃၃ လုံးေပၚ ပိက်ခဲ့ ၿပီးေနာက္ ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ ယင္းသို႔ ထုတ္ျပန္ လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ေတာင္ပိုင္းရွိ ရွန္က်န္ၿမိဳ႕တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ႔ေသာ ယင္းကပ္ဆိုးကို တရား၀င္စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ရန္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္လီခယ္ခ်န္းက အမိန္႔ေပးခဲ႔သည္။ လြန္ခဲ႔သည့္ေလးလကလည္း ႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း ထ်န္က်င္းဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕တြင္ ႀကီးမားသည့္ ဓါတုပစၥည္းေပါက္ကြဲမႈမ်ားေၾကာင့္ လူ ၁၆၀ေက်ာ္ေသဆုံးခဲ႔သည္။

ၿမိဳ႕၏ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း ကြမ္မိန္ကြက္သစ္ရပ္ရွိ ဟန္ထယ္ယု စက္မႈဇုန္ရွိ အထပ္မ်ားစြာရွိ အေဆာက္အဦမ်ားေပၚသို႔ ရႊံ႕ေျမနံရံတစ္ခုက ၿပိဳက်ခဲ႔ၿပီး အေဆာက္အဦမ်ားလည္း ၿပိဳက်ခဲ႔သည္။

ေျမၿပိဳမႈျဖစ္ပြားရျခင္းမွာ အနီးရွိ စြန္႔ပစ္ေဆာက္လုပ္ေရးရႊံ႕ေျမမ်ား စုံပုံေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု ျဖစ္သည္ဟု ေျမယာႏွင့္အရင္းျမစ္၀န္ႀကီး႒ာနက ၄င္း၏တရား၀င္ ေ၀းပို၀က္ဘ္ဆိုက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ႔သည္။ ကြမ္ေတာင္းအာဏာပိုင္မ်ားက စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္ အဖြဲ႕တစ္ခုေစလႊတ္ခဲ႔ၿပီး ႀကီးမားလွသည့္ စြန္႔ပစ္ပုံႀကီးက မတ္ေစာက္လြန္းသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ႔သည္။ ယင္းသို႔မတ္ေစာက္မႈက မတည္ၿငိမ္ျဖစ္ကာ ၿပိဳက်ခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္ဟုလည္း ဆိုသည္။

အနီးရွိ တ႐ုတ္၏ ႀကီးမားသည့္ အေရွ႕-အေနာက္ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္း၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုလည္း ေပါက္ကြဲခဲ႔သည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံပိုင္႐ုပ္သံ စီစီတီဗြီက အစီရင္ခံခဲ႔သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယင္းသို႔ေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ ေျမၿပိဳမႈအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိမရွိ မသိရေသးေပ။