အေမရိကန္က ျမန္မာအေပၚ ကုန္သြယ္ေရးတင္းၾကပ္ထားမႈ ယာယီ႐ုပ္သိမ္းၿပီ

.

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကမ္းနားလမ္းရွိ ေအးရွားေဝါ (ASIA WORLD) ကုမၸဏီ၏ ႏိုင္ငံျခား သြင္းကုန္ထုတ္ကုန္အား အဓိကလုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ကြန္တိန္နာ သေဘၤာဆိုဒ္ကပ္သည့္ ဆိပ္ကမ္းအားေတြ႔ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - မဇၩိမ

ႏိုဝင္ဘာ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ေသာင္ၿပိဳကမ္းျပိဳအႏုိင္ရခဲ့သည့္ အတိုက္အခံပါတီအား အားေပးေထာက္ကူမႈျပဳျခင္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ရပ္အျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဆိပ္ကမ္းမ်ားႏွင့္ ေလဆိပ္မ်ားတြင္ ကုန္တင္ကုန္ခ်လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ခြင့္ကို ခြင့္ျပဳလိုက္ကာ အေမရိကန္က ကုန္သြယ္ေရးတင္းၾကပ္ထားမႈအား ယာယီအားျဖင့္ ေျခာက္လ ႐ုပ္သိမ္းလိုက္သည္။ 

၂၅ ႏွစ္အတြင္း ပထမဆုံး လြတ္လပ္သည့္ သမိုင္းတြင္ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ NLD ပါတီအႏိုင္ရျပီးေနာက္ ထြက္ေပၚလာသည့္ ယခုမူဝါဒ အေျပာင္းအလဲသည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံက ဘလက္စ္စာရင္းသြင္းထားသူ လုပ္ငန္းရွင္ၾကီးမ်ားေအာက္ရွိ ဆိပ္ကမ္းမ်ားႏွင့္ ေလဆိပ္မ်ားတြင္လည္း လုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ခြင့္ ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျဖင့္ ဆယ္စုမ်ား အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ျပီးေနာက္ ၂၀၁၁ တြင္ အရပ္သားအစိုးရ ဖြဲ႔စည္းခ်ိန္မွစကာ အေမရိကန္က ျမန္မာ့အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကို အားေပးျမႇင့္တင္လ်က္ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို စတင္႐ုပ္သိမ္းလာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ နီးစပ္ေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေပၚ ခ်မွတ္ထားသည့္ က်န္ရွိေနဆဲ  ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားက ကုန္သြယ္ကုန္ကူးျခင္း၌ မရည္ရြယ္သည့္ အခက္အခဲမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစေၾကာင္း တာဝန္ရွိသူမ်ားက အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံ လာခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဓိက ကုန္တင္ကုန္ခ်ဆိပ္ကမ္းျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းကို အေမရိကန္၏ Blak List (အမည္ပ်က္စာရင္း) ဝင္ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီး၏ Asia World က ထိန္းခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္ေနျခင္းေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ေတြ႔ရွိျပီးေနာက္ Citigroup ၊ Bank of America ႏွင့္ PNC Finnancial တို႔ကဲ့သုိ႔ေသာ အေမရိကန္ဘဏ္မ်ားအတြက္ ေငြလြဲေငြေပးေခ်ျခင္းမ်ား လုပ္ကုိင္ရာတြင္ ခက္ခဲက်ပ္တည္းမႈမ်ား ျဖစ္လာရေၾကာင္း ျပီးခဲ့သည့္လက ႐ုိက္တာက အထူးသတင္းေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ပို႔ကုန္မ်ားေရာက္လာလွ်င္ အာမခံက်ိန္းေသေအာင္ ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ဘဏ္မွတစ္ဆင့္ ကုန္သြယ္ေငြ ေပးေခ်ၾကျခင္းျဖစ္ရာ အေမရိကန္ဘဏ္မ်ားက ဘလက္စ္လစ္စာရင္း၀င္ ပိတ္ဆို႔ခံထားရသူမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈမေပးႏိုင္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ အေမရိကန္၏ ကုန္တင္သြင္းမႈမ်ား သိသိသာသာ က်ဆင္းလာခဲ့ေတာ့သည္။

"အခု ယာယီေျဖေလွ်ာ့ေပးမႈက အစပါ။ အေမရိကန္ဘဏ္မ်ားအတြက္သာမကဘူး ျမန္မာႏိုင္ငံက ကုန္သည္မ်ားနဲ႔ ဘ႑ာေရးအဖြဲ႔အစည္းေတြအတြက္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ကုန္သြယ္မႈကို စတင္ေဖာ္ေဆာင္ေပးလိုက္တာပဲျဖစ္တယ္။"ဟု တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ယခုမူ၀ါဒ အေျပာင္းအလဲက ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔ခံ လုပ္ငန္းရွင္ၾကီးမ်ားပိုင္ ကုန္တင္ကုန္ခ် ေနရာမ်ားတြင္ ကုန္သြယ္ေရးအတြက္ ေငြေပးေခ် ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆုိ႔ခံ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ တိုက္႐ုိက္စီးပြားေရးလုပ္ကုိင္ျခင္းကိုမူ တားျမစ္ထားဆဲျဖစ္ေၾကာင္း တာဝန္ရွိသူမ်ားက သတိေပးထားသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၇ ရက္က ခ်မွတ္လိုက္သည့္ ယခုေပၚလစီအေျပာင္းအလဲသည္ "လာမည့္လမ်ားအတြင္း NLD ပါတီ အစိုးရဖြဲ႔သည့္အခါ အသက္႐ႈေပါက္ရေစရန္ စီးပြားေရးအားျဖင့္ အေရးၾကီးဆုံးအရာကို တတ္ႏုိင္သေရႊ႕ လုပ္ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း။" အေမရိကန္ အထက္တန္းအရာရွိတစ္ဦးက ေျပာခဲ့သည္။