အိႏိၵယေရၾကီးမႈ လူေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္ ေသဆုံးျပီျဖစ္

.

အိႏိၵယႏုိင္ငံ ေတာင္ပိုင္း ခ်န္ႏိုင္းျမိဳ႕တြင္ မိုးမ်ား အဆက္မျပတ္ရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ေရၾကီးမႈျဖစ္ကာ လူေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္ ေသဆုံးျပီျဖစ္ေၾကာင္း မီဒီယာသတင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပသည္။

အဓိကလမ္းမၾကီးမ်ားမွာလည္း ေရလႊမ္းေနျပီး ႐ုံးမ်ား၊ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊ ေကာလိပ္မ်ား မိုးၾကီးျခင္းေၾကာင့္ ျပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္ကတည္းက ပိတ္ထားရသည္။

ယခု မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္းမႈက သီရိလကၤာႏိုင္ငံတြင္လည္း ၾကံဳေတြ႔ျပီး လူေပါင္း ၈၀၀၀၀ ေက်ာ္ထက္မနည္း မိုးၾကီးမႈဒဏ္ကို ၾကံဳေတြ႔ေနသည္။

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တြင္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းျဖစ္ေပၚေန၍ အိႏိၵယတမီလ္နာဒူးျပည္နယ္ႏွင့္ သီရိလကၤာတို႔တြင္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းျဖစ္ေပၚေနျခင္းျဖစ္သည္။

ခ်န္ႏိုင္းျမိဳ႕တြင္ အစိုးရက လူေပါင္း ၁၀၀၀၀ ၀န္းက်င္ကို ၎တို႔၏ အိမ္မ်ားမွ ေျပာင္းေရႊ႕ေပးထားရေၾကာင္း ႐ုိက္တာသတင္းတြင္ ေဖာ္ျပသည္။

ေဆာင္ရြက္ဆဲကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသားသဘာဝတုံ႔ျပန္ျခင္းတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ စစ္တပ္တို႔ကပါ ပါဝင္အားျဖည့္ကူညီလ်က္ရွိသည္။

တမီလ္နာဒူးျပည္နယ္ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္က ေရေဘးသင့္ေဒသမ်ား ကယ္ဆယ္ေရးအတြက္ ရန္ပုံေငြ ႐ူပီး ငါးဘီလီယံ ထူေထာင္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာထားသည္။

Ref: BBC

Tags: