ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ေၾကာင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရး အေႏွာင့္အယွက္ရွိမည္မဟုတ္ဟု ထိုင္းႏိုင္ငံေျပာ

.

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အစိုးရသစ္ထြက္ေပၚလာေသာ္လည္း ျမန္မာႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံၾကားက ဆက္ဆံေရးကို အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္လာမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ ထိုင္းသံအမတ္ႀကီး ပီဆာႏုဆူ၀ါနာဂ်ာတာက ေျပာသည္။

ဘန္ေကာက္ပို႔စ္ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးရာတြင္ ပီဆာႏုက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အျပဳသေဘာႏိုင္ငံေရးေျပာင္းလဲမႈမ်ားက အစိုးရသစ္ထြက္ေပၚလာေစမည္ျဖစ္ၿပီး စစ္တပ္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီႏွင့္ အတိုက္အခံNLD ပါတီတို႔က ႏိုင္ငံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး တည္ေဆာက္သြားၾကဖို႔ မူထားရွိသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားၾကား ခ်ိတ္ဆက္မႈတည္ေဆာက္ျခင္းျဖင့္ ထိုင္းကဲ့သို႔ေသာ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ေႏြးေထြးေသာ ဆက္ဆံေရး ခုိင္မာသြားေစမည္လည္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

"အစုိးရေရာ အတိုက္အခံေရာက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ တူညီတဲ့ဦးတည္ခ်က္ရွိထားသူမ်ားျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ အာဏာအေျပာင္းအလဲျဖစ္ရင္ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ ကိစၥရပ္ေတြကို အလိုက္သင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသြားမွာျဖစ္တယ္။"ဟု ပီဆာႏုက ေျပာသည္။