ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က အႏုိင္ရအမတ္စာရင္းကို သတ္မွတ္ရက္အတုိင္း အၿပီးေၾကျငာေပးမည္

.

ေနျပည္ေတာ္၊ ႏုိဝင္ဘာ ၁၃ ။ ။ လာမည့္ႏွစ္ရက္အတြင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏုိင္ရကုိယ္စား လွယ္မ်ား၏ စာရင္းကို အၿပီးေၾကညာမည္ႏုိင္ရန္ ရည္မွန္ထားေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔ဝင္ ဦးျမင့္ႏုိင္က ႏုိဝင္ဘာ ၁၃ရက္ ညေနက ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစားရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားသည္။

တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားမွ ေရာက္ရွိလာသည့္ အႏုိင္ရလာဒ္မ်ားကုိ တရား၀င္ေၾကညာႏုိင္ရန္ အျမန္စိစစ္ ေနၿပီး ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သုိ႔ ေရာက္ရွိလာသမွ်ကုိလည္း စိစစ္ၿပီးသည္ႏွင့္ ေၾကညာေပးေၾကာင္း ဦးျမင့္ႏုိင္က ေျပာသည္။

"မွန္းထားတဲ့ ရက္အတုိင္း ၿပီးစီးလိမ့္မယ္လုိ႔ ယူဆတယ္၊ ၁၄၊၁၅ဆုိၿပီးသြားလိမ့္မယ္လုိ႔ ကြ်န္ေတာ္ယူ ဆတယ္" ဟု ၎ကဆုိသည္။

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ သက္ဆုိင္ရာတုိင္းႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားမွ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏုိင္ရလာဒ္မ်ား အမ်ားျပည္သူမ်ားသုိ႔ စိစစ္ထုတ္ျပန္ႏုိင္ရန္အတြက္ အဖြဲ႔ဝင္ ဦးျမင့္ႏုိင္ ေခါင္းေဆာင္သည့္ ငါးဦးေကာ္မတီဖြဲ႔၍ စိစစ္ၿပီး အႏုိင္ရလာဒ္မ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ႏုိဝင္ဘာလ(၉)ရက္ေန႔မွ(၁၃)ရက္ေန႔အထိ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္မွ ထုတ္ျပန္ထား သည့္ ရလာဒ္ မ်ားအေျခအေနမ်ားအရ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးအားလုံးေပါင္း (၈၉) ရာခုိင္ႏႈန္း ေၾကညာၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ ေၾကညာရန္ (၁၁) ရာခုိင္ႏႈန္းသာ က်န္ရွိေတာ့ေၾကာင္း ယေန႔ညေန သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ဦးျမင့္ႏုိင္ကေျပာသည္။

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ ယခုေရြးေကာက္ပြဲ ရလာဒ္မ်ား ေၾကညာၿပီးတြင္လည္း အႏုိင္ရ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ကုိယ္စားလွယ္အသိအမွတ္ျပဳလႊာမ်ား ေပးအပ္သြားရန္ စီစဥ္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ လာမည့္(၄၅)ရက္အတြင္း ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ အစီအရင္ခံစာကုိ ထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။