မေမာမပန္း ႀကိဳးပမ္းခဲ့မႈႏွင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အနစ္နာခံမႈတို႔အတြက္ သမၼတအိုဘားမားက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သုိ႔ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေအာင္ျမင္မႈ ဂုဏ္ျပဳစကား ေျပာၾကား

.

ႏိုဝင္ဘာ ၁၂ ။          ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သမိုင္းဝင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ အတိုက္အခံပါတီ ေအာင္ႏုိင္မႈအတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား အေမရိကန္သမၼတ ဘားရက္အိုဘားမားက ဂုဏ္ျပဳစကားေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ႏိုဝင္ဘာ ၈ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ေၾကညာဆဲတြင္ ႏိုဝင္ဘာ ၁၂ ရက္အထိ ရလဒ္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ NLD ပါတီက အျပတ္အသတ္ အႏိုင္ရရွိထားသည္။

ႏိုဝင္ဘာ ၈ ရက္ ညပိုင္းက သမၼတအိုဘားမားက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သို႔ ဖုန္းျဖင့္ ဂုဏ္ျပဳစကား ေျပာၾကားရာတြင္ ျမန္မာဒီမိုကေရးစီ အေရးတြင္ "မေလွ်ာ့ေသာဇြဲျဖင့္ မေမာမပန္းႏိုင္ ႀကိဳးစားအား ထုတ္မႈမ်ားႏွင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အနစ္နာခံခဲ့မႈမ်ားအတြက္" ခ်ီးက်ဳးစကား ဆိုခဲ့ေၾကာင္း အိမ္ျဖဴေတာ္က ထုတ္ျပန္ သည္။ သမၼတအိုဘားႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္အေပၚ

အဖြဲ႔အစည္းအားလုံးက အေလးထားေရး အေရးႀကီးေၾကာင္းကိုလည္း ေျပာဆို ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ သမၼတ အိုဘားမားက သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္ထံသို႔လည္း ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏိုင္မႈႏွင့္ ရလဒ္အေပၚ အေလးထားဖို႔ အေရးႀကီးေၾကာင္း ဖုန္းေခၚဆို ဂုဏ္ျပဳစကား ေျပာဆိုခဲ့သည္။