ဦးသိန္းစိန္ကို သမၼတအိုဘားမား ဖုန္းဆက္စဥ္ အစိုးရသစ္ကိုႏုိင္ငံ့တာဝန္မ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ လႊဲေျပာင္းေပးမည္ဟု ထပ္မံကတိျပဳခဲ့

.

ေနျပည္ေတာ္၊ ႏုိဝင္ဘာ ၁၂ ။             ။ သမၼတဦးသိန္းစိန္ထံ အေမရိကန္သမၼတ အိုဘားမားက ႏိုဝင္ဘာ ၁၂ရက္ နံနက္ ၈နာရီခြဲက ဖုန္းဆက္တဲ့အေၾကာင္း သမၼတ႐ံုး ဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္ကလည္း အစိုးရ၊ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအပါအဝင္ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈမ်ားေၾကာင့္   ေရြးေကာက္ပြဲႀကီး တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းစြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့သည္ကို ဂုဏ္ယူသည္ဟု ျပန္လည္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲလြန္ ၾကားကာလတြင္လည္း တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ရွိေစရန္ အေရးႀကီးၿပီး ၎အေနျဖင့္ ပါတီမ်ား ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရန္ ညိႇႏိႈင္းရန္ အစီအစဥ္ရွိသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယင္းအျပင္ သတ္မွတ္ကာအတြင္း အစိုးရသစ္ကို ႏုိင္ငံ့တာဝန္မ်ား ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္စြာ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု အုိဘားမားကို သမၼတဦးသိန္းစိန္က ကတိျပဳ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သမၼတ အိုဘားမားကမူ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တသည့္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲကိုု ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပႏုုိင္သည့္အတြက္ ႏုုိင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ အစိုုးရအဖြဲ႕ကုုိ ခ်ီးက်ဴး ဂုုဏ္ျပဳေၾကာင္း၊   ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ျမင္မႈသည္ သမၼတႀကီးအေနျဖင့္ ဂုုဏ္ယူရမည္ျဖစ္ၿပီး သမိုုင္းမွတ္တိုုင္ တစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သမၼတႀကီး ရဲဝ့ံစြာ ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေဆာင္ ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ ျမန္မာႏုုိင္ငံအတြက္ ထူးျခားေျပာင္ေျမာက္ေသာ အနာဂတ္ကိုု ေဖာ္ေဆာင္ႏိုုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္ႏုုိင္ငံအေနျဖင့္ ျမန္မာအစိုုးရႏွင့္ ဆက္လက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု သမၼတ၏ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ဦးရဲထြဋ္က ၎၏ ေဖ့စ္ဘုတ္တြင္ ေရးသားထားသည္။

အေမရိကန္ႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ အစုိးရသစ္ တာ၀န္မယူမီ ကာလအတြင္း လုိအပ္သည္မ်ားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံ အစုိးရႏွင့္ ဆက္လက္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈႏွင့္ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝမႈအတြက္လည္း ပိုမို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားႏုိင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု သမၼတ႐ံုးက ထုတ္ျပန္ထားသည္။