လိႈင္သာယာတြင္ မဲ႐ံုမွဴးကို ဖိအားေပးၿပီး မဲေပးမႈျဖစ္ပြားဟု ေကာ္မရွင္ေျပာ

.

ေနျပည္ေတာ္၊ ႏို၀င္ဘာ ၁၂ ။ ။ ၿပီးခဲ့သည့္ တနဂၤေႏြေန႔က ျပဳလုပ္သည့္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲစာရင္းတြင္ အမည္မပါဘဲ မဲ႐ံုမွဴးကို ဖိအားေပးၿပီး လူ ၅၂ဦး မဲထည့္ခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္တစ္ခု ရန္ကုန္တုိင္း၊ လိႈင္သာယာတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ဟု ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔၀င္ ဦးျမင့္ႏိုင္က ႏိုဝင္ဘာ ၁၂ရက္၊ ညေန ၄နာရီတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာဆိုလိုက္သည္။

အဆိုပါ ၅၂ဦးမွာ မဲစာရင္းတြင္ အမည္မပါဘဲ သန္းေခါင္းစာရင္းကိုင္ေဆာင္ၿပီး မဲ႐ံုမွဴးကို ဖိအားေပးကာ မဲထည့္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယင္းျဖစ္စဥ္အေပၚ အေရးယူရန္ “မေန႔ကပဲ အေျခအေနကို စစ္ေဆးၿပီး တင္ျပပါလို႔ ေျပာထားတယ္” ဟု ဦးျမင့္ႏုိင္က ေျပာသည္။

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပၿပီး ေနာက္တစ္ရက္အၾကာ ႏို၀င္ဘာ ၉ရက္၊ ညေန ၃နာရီကစၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲအႏုိင္ရလဒ္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ေၾကျငာေနရာ ႏို၀င္ဘာ ၁၂ရက္၊ ညေန ၃နာရီ ထုတ္ျပန္ၿပီးခ်ိန္အထိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြက္ အမတ္ ၈၀ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အတြက္ အမတ္ ၅၄ဦးသာ ထုတ္ျပန္ရန္ က်န္ေတာ့သည္ဟုလည္း ဦးျမင့္ႏိုင္က ဆိုသည္။

ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားကို ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပၿပီး ၄၅ရက္အၾကာတြင္ ေနာက္ဆံုးထားၿပီး သမၼတထံ အစီရင္ခံကာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကို အၿပီးသတ္လုပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္သည္။

လက္ရွိအေနအထားအရ ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားၿပီးဆံုးမည့္ အခ်ိန္ကာလကို တိတိက်က် ေျပာဆိုႏုိင္ျခင္း မရွိေသးေသာ္လည္း “ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ မွန္မွန္ကန္ကန္နဲ႔ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ လုပ္ေနပါတယ္” ဟု ဦးျမင့္ႏုိင္က ဆိုသည္။