ႏိုဝင္ဘာ ၉ မွ ၁၁ ရက္ထိ ၃ ရက္ၾကာ ထုတ္ျပန္သည့္ အႏုိင္ရ အမတ္ေလာင္းစာရင္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္

.

ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က အႏိုင္ရ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာရာမွာ ႏိုဝင္ဘာ ၉ ရက္မွ ၁၁ ရက္ထိ သံုးရက္တာကာလအတြင္း အႏိုင္ရ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၁၆ ဦး၊ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၈၃ ဦးနဲ႔ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၃၂၈ ဦး၊ စုစုေပါင္း ၆၂၇ ဦးရဲ႕ အမည္စာရင္းကိုသာ ေၾကညာေပးထားပါ တယ္။

ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ရဲ႕ လက္ရွိ ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ စာရင္းေတြအရ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္မွာ NLD က ၁၇၉ ဦး၊ ႀကံ့ခိုင္ေရး က ၁၇ ဦး၊ SNLD က ၁၁ ဦး၊ '၀' ဒီမိုကရက္တစ္ ပါတီက ၁ ဦး၊ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ ၃ ဦး၊ ကိုးကန္႔ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ ၁ ဦး၊ ဇိုမီးအမ်ိဳးသား ကြန္ဂရက္ပါတီက ၂ ဦးနဲ႔ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဒီမိုကေရစီပါတီက ၁ ဦး၊ တသီးပုဂၢလ ၁ ဦး အႏိုင္ရထားပါတယ္။ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္မွာေတာ့ NLD ပါတီက ၇၇ ေနရာ၊ ႀကံ့ခိုင္ေရးက ၄ ေနရာ၊ တစ္သီး ပုဂၢလ (သမၼတ႐ံုး၀န္ႀကီး ဦးစိုးသိန္း) က ၁ ေနရာနဲ႔ ဇိုမီးအမ်ိဳးသား ကြန္ဂရက္ပါတီက ၁ ေနရာ အႏိုင္ရရွိထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ေတြမွာဆို ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ၂၅၈ ေနရာ တရား၀င္အတည္ျပဳ ထုတ္ျပန္ထားရာ NLD ပါတီက ၂၃၄ ေနရာအႏုိင္ရရွိထားၿပီး၊ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီက ၃၀ ေနရာ၊ ‘ဝ’ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ ၂ ေနရာ၊ စည္းလံုးညီညႊတ္ေရးနွင့္ ကခ်င္ဒီမိုကေရစီပါတီ ကခ်င္ ျပည္နယ္(စ.ဒ.က ) ၁ ဦး၊ကခ်င္ျပည္နယ္ဒီမိုကေရစီပါတီ ၃ ေနရာ၊ မြန္အမ်ိဳးသားပါတီ ၁ ေနရာ၊ ဇိုမီး ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ ၂ ေနရာ ၊SNLD ပါတီက ၈ ေနရာ၊ ကရင္ျပည္သူ႔ပါတီ ၁ ေနရာ အနိုင္ရထား ပါတယ္။