ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သမၼတ၊ လႊတ္ေတာ္နာယက၊ ကာခ်ဳပ္တို႔ႏွင့္ ေတြ႔ဖို႔ကမ္းလွမ္း

.

ရန္ကုန္၊ ႏို၀င္ဘာ ၁၁ ။        ။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္အထိ အႏိုင္ရရွိထားၿပီဟု ဆိုထားသည့္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ႏိုဝင္ဘာ ၁၀ ရက္၊ ညပိုင္းတြင္ပင္လက္ရိွ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကႏွင့္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္တို႔ႏွင့္ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး အေျခခံေတ႔ြဆံုေဆြးေႏြးလိုသည္ဟု စာေရးသားေပး ပို႔ခဲ့သည္။

ယင္း စာေရးသား ေပးပို႔ျခင္းကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ အမတ္အျဖစ္ ျပည္ေထာင္စု ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ႏို၀င္ဘာ ၁၀ ရက္ ညေနပိုင္းတြင္ အတည္ျပဳထုတ္ၿပီးေနာက္တြင္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ေပးပို႔ခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ စာေပးပို႔ၿပီး ေနာက္တစ္ေန႔ ႏို၀င္ဘာ ၁၁ ရက္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ၎၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရိွသူ ဦးရဲထြဋ္မွတစ္ဆင့္ လက္ရိွ ျပည္ေထာင္စု ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ေန သည့္ ရလဒ္မ်ား အၿပီးျပတ္ ထုတ္ျပန္ၿပီးသည့္အခ်ိန္တြင္ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးလိုေၾကာင္း ျပန္ၾကားသည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက သူရဦးေ႐ႊမန္းကမူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပန္ၾကားသည့္ အခ်ိန္အတြင္းအမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ အျခားလိုအပ္ သည့္ေဆြးေႏြး မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ျပင္ဆင္သြားမည္ဟု ႏို၀င္ဘာ ၁၁ ရက္ မနက္ပိုင္းတြင္ပင္ ျပန္လည္ အေၾကာင္း ျပန္ခဲ့သည္။

ဥကၠ႒  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး သေဘာထား အျမင္အ ေျခခံ ေဆြးေႏြးရန္ ပန္ၾကားခ်က္အတြက္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီခ်ဳပ္၏ သေဘာထားကို သတင္း မွန္ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႔မွ တဆင့္ ထုတ္ျပန္ေပးမည္ဟု ဗိုလ္မွဴးႀကီး တင္ထြန္းဦးက ႏို၀င္ဘာ ၁၁ ရက္တြင္ မဇၥ်ိကို တယ္လီဖုန္းမွတစ္ဆင့္ ေျပာသည္။

"သတင္းမွန္ ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႔က မၾကာခင္ပဲ၊ ျမဝတီေကာ၊ သတင္းမီဒီယာေတြေကာ အားလံုးကို ျပန္ၾကားေပးမယ္" ဟု ၎က ဆိုသည္။ လက္ရိွအခ်ိန္အထိ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD က ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ အႏိုင္ရရိွထားၿပီဟု ၄င္းတို႔၏ ၿမိဳ႕နယ္အမတ္ေလာင္းမ်ားမွ ေပးပို႔သည့္စာရင္းမ်ားကိုအေျခခံကာ တရား၀င္းထုတ္ျပန္ေျပာဆိုေနသည္။

ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ထုတ္ျပန္သည့္ ႏို၀င္ဘာ ၉ ရက္မွ ၁၁ ရက္ေန႔၊ ေနလည္ ၃ နာရီအထိ ထုတ္ျပန္သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေနရာ ၁၂၈ ေနရာ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ၇၃ ေနရာ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္၂၃၅ ေနရာအထိ NLD က အႏိုင္ရရိွထားသည္။