ေရြးေကာက္ပြဲ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာျပီးစီးျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအား အိႏိၵယ ခ်ီးက်ဳးဂုဏ္ယူ

.

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏို၀င္ဘာ ၈ ရက္က က်င္းပသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ စည္းကမ္းတက် ပါဝင္ခဲ့ၾကသည့္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအား အိႏိၵယႏုိင္ငံက ဂုဏ္ယူေၾကာင္း ႏိုဝင္ဘာ ၁၁ ရက္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

"အိႏိၵယအစိုးရနဲ႔ ျပည္သူေတြက အိမ္နီးခ်င္းျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဒီမိုကေရစီသို႔ ဦးတည္ေနျခင္းအေပၚ ႀကိဳဆိုပါတယ္။ ေရြးေကာ္ပြဲမွာ စည္းကမ္းတက်နဲ႔ ပါဝင္ခဲ့တဲ့ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအားလည္း ဂုဏ္ယူပါတယ္။ ထြက္ေပၚလာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကလည္း ပါတီအဖြဲ႔အစည္းတိုင္းအားလုံးက အေလးထားလိမ့္မယ္လို႔လည္း ယုံၾကည္ထားပါတယ္။"ဟု အိႏိၵယႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဌာနက ထုတ္ျပန္သည္။

မိတ္ရင္းေဆြရင္း ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံျဖစ္သည့္ အိႏိၵယႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ျမန္မာေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အိႏိၵယေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႔ဝင္ သုံးဦးအား ေစလႊတ္ခဲ့ေၾကာင္းလည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အာဏာရပါတီ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးက မ႐ႈမလွ မဲမ်ား႐ႈံးလ်က္ရွိေနသည္။ NLD ပါတီက ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ႏိုင္ေျခေပၚေနေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာသည္။

ႏိုဝင္ဘာ ၈ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္အျပည့္အစုံကို လာမည့္ရက္အနည္းငယ္အတြင္း ထုတ္ျပန္မည္ ေမွ်ာ္လင့္ျပီး လာမည့္ႏွစ္စတြင္ အစိုးရသစ္ စတင္တက္လာမည္ျဖစ္သည္။

Ref: The Statesman