ျပည္သူ႔ဆႏၵ ေလးစားလိုက္နာရန္ ျပင္သစ္သတိေပး

.

ႏိုဝင္ဘာ ေရြးေကာက္ပြဲကို သမိုင္းဝင္ေရြးေကာက္ပြဲဟု ျပင္သစ္သမၼတက ေျပာဆိုလုိက္ၿပီး ခ်ီးက်ဴးထားကာ ျပည္သူ႔ဆႏၵကို ေလးစားလိုက္နာၾကရန္ ႏုိဝင္ဘာ ၁၁ ရက္က တိုက္တြန္းလိုက္သည္။

“အမ်ားျပည္သူလူထုမွ ထင္ထင္ရွားရွား ေဖာ္ထုတ္လုိက္ေသာ ထုိဆႏၵကုိ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အားလုံးမွ ေလးစားလုိက္နာၾကပါရန္ တုိက္တြန္းလုိက္ပါသည္” ဟု ျပင္သစ္သံ႐ံုး၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ဒီမုိကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အေရးပါသည့္ အဆင့္တစ္ခုဟု ၫႊန္းဆိုကာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရရွိသည့္ အမတ္မ်ားကိုလည္း ခ်ီးက်ဴးပါေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ပါရွိသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲအေရအတြက္ အျပတ္အသတ္ျဖင့္ အႏုိင္ရေနသည့္ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း လူထုဆႏၵကို တည္ၿငိမ္းေအးခ်မ္း မွန္ကန္စြာ အေကာင္အထည္ ေဖၚျခင္းမွာ ႏုိင္ငံ၏ ဂုဏ္သိကၡာအတြက္ လြန္စြာ အေရးႀကီးသည္ဟု ေၾကညခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

အလားတူ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၊ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္၊ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္နာယက သူရဦးေရႊမန္းတို႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးလိုေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ကမ္းလွမ္းခ်က္တြင္ပါရွိသည္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ကလည္း “ျပည္သူလူထု၏ ေထာက္ခံမႈကို ရရွိေစရန္ စြမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ ပါတီဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ၏ ေအာင္ျမင္မႈကို လႈိက္လွဲဝမ္းေျမာက္စြာ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳအပ္ပါသည္” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံ ႏုိဝင္ဘာ ၁၁ ရက္တြင္ သတင္းစကား ပါးထားသည္။

အလားတူ “ႏိုင္ငံေတာ္ အစုိးရအေနျဖင့္ မဲဆႏၵရွင္ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ား၏ ေရြးခ်ယ္မႈႏွင့္ အဆုံးအျဖတ္ကုိ ေလးစားလိုက္နာၿပီး သတ္မွတ္အခ်ိန္မ်ား အတုိင္း ေအးခ်မ္း တည္ၿငိမ္စြာ လႊဲေျပာင္းႏုိင္ေရးကုိ ေဆာင္ရြက္သြားမည္” ဟုလည္း သမၼတ႐ံုးက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

Tags: