ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD၏ ေအာင္ႏုိင္မႈအေပၚ NCA လက္မွတ္ထိုးထားသည့္အဖြဲ႕မ်ား ဂုဏ္ျပဳႀကိဳဆုိ

.

ခ်င္းမုိင္၊ ႏုိဝင္ဘာ ၁၁ ။           ။ တစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) အႏုိင္ရရွိမႈ အေပၚ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးသေဘာတူ စာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ ေရးထုိးထားေသာ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္း ၈ ဖြဲ႔က ဂုဏ္ျပဳႀကိဳဆုိေၾကာင္း ေျပာၾကားလုိက္သည္။
 
တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔႔အစည္း ၈ ဖြဲ႔ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ သံုးရက္ၾကာ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ထိပ္သီးအစည္းအေဝး က်င္းပၿပီးေနာက္ ေၾကျငာခ်က္ထုတ္ျပန္၍ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား ကေျပာၾကားလုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။
 
ႏုိဝင္ဘာလ ၈ ရက္က အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲႀကီးကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာျဖင့္ က်င္းပႏုိင္ခဲ့ျခင္းေပၚ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးႏွင့္အတူ သက္ဆုိင္သူမ်ားအားကုိလည္းေကာင္း၊ အႏုိင္ရပါတီႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္း အသီးသီးတို႔ကုိလည္းေကာင္း ဂုဏ္ျပဳႀကိဳဆုိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

“ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ျပည္သူလူထုကေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ အေျပာင္းအလဲကုိ လုိခ်င္တဲ့ လူထုဟာ လူထုေတာ္လွန္ေရး တစ္ရပ္ကုိ ေရြးေကာက္ပြဲပံုစံနဲ႔ဆင္ႏြဲ႔သြားတယ္လုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔က ခံစားမိပါတယ္။ တနည္း အားျဖင့္ ေျပာရရင္ က်ေနာ္တုိ႔ လူထုဟာ ဒီမုိကေရစီနဲ႔ ထုိက္သန္ေၾကာင္း ထပ္မံၿပီး သက္ ေသျပခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေရြးေကာက္ပြဲကုိ ၿငိမ္းျငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း က်င္းပႏုိင္ခဲ့တာကုိက က်ေနာ္တို႔ တုိင္းျပည္ က်ေနာ္တုိ႔ ျပည္သူလုထုသည္ ဒီမုိကေရစီေရး၊ တန္းတူေရးနဲ႔ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္ စုကုိ ထူေထာင္ႏုိင္ေသာသူ မ်ားျဖစ္တယ္လို႔ သမုိင္းမွတ္တမ္းတင္လုိက္တာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ျမင္ပါတယ္”ဟု သဘာပတိ ပအုိဝ့္ အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(PNLO) ဥကၠဌ ခြန္ျမင့္ထြန္း ထိပ္သီးအစည္းအေဝး အပိတ္မိန္႔ခြန္းတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္သည္ ျပည္သူလူထု၏ ဆႏၵေပၚထြက္လာမႈကုိ ႀကိဳဆုိေၾကာင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္သူမ်ားအားလံုးကုိလည္း ဂုဏ္ျပဳႀကိဳဆုိေၾကာင္းႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ဆက္လက္ ေထာက္ခံသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သူက ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ လြတ္လပ္စြာ က်င္းပႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကုိ အေကာင္အထည္ မေဖာ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ သမုိင္းတြင္ ခါးတီးသည့္ သင္ခန္းစာ ရွိခဲ့သျဖင့္ ၎သင္ခန္းစာအရ ယခု ေပၚထြက္ လာသည့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ကုိ မျဖစ္မေန အသိ အမွတ္ျပဳ၍ အေကာင္အထည္ ေဖာ္သြားလိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ထားေၾကာင္း သူက ေျပာသည္။

ထုိေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္သည္ ေျပာင္းလဲလုိေသာ ျပည္သူလူထု၏ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ရန္အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားျပည္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာင္ေရး ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ခြန္ျမင့္ထြန္းက ေျပာသည္။

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(NLD)ပါတီက အႏုိင္ရရွိထားသျဖင့္ ၈ ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံုႀကီး၏ ေအာင္ပြဲဟု မွတ္ယူကာ ၈ ေလးလံုး ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ရည္မွန္းခ်က္အျဖင့္ ေအာင္ပြဲျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူ၍ ဝမ္းသာေၾကာင္း ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး(CNF) ေဒါက္တာဆလုိင္းလ်န္မႈန္းဆာေခါင္က ေျပာသည္။

“အခုေရြးေကာက္ပြဲမွာ NLD ေအာင္ပြဲကုိ က်ေနာ္တို႔ ျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လံုးရဲ႕ ေအာင္ပြဲအေနနဲ႔ ခ်ီးက်ဴးခ်င္တယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ အင္မတန္မွ ဝမ္းသာတယ္။ NLD ဆုိတာ ၈ ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံုႀကီးနဲ႔ အတူေပၚလာတဲ့ က်ေနာ္တို႔ ေက်ာင္းသားေတြ။ က်ေနာ္တုိ႔ ဘဝတခုလံုး ရုန္းကန္ေနတဲ့ ဒီမုိကေရစီအေရးေတာ္ပံုရဲ႕ ေအာင္ပြဲတစ္ခုအေနနဲ႔ က်ေနာ္တုိ႔ မွတ္ယူထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေအာင္ပြဲဟာ အဲဒီကာလကတည္းက က်ေနာ္တို႔ေမွ်ာ္မွန္းခဲ့တဲ့ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ေတြကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ဖုိ႔ ေအာင္ပြဲျဖစ္တယ္လုိ႔ေျပာခ်င္တယ္။ ထုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ အင္မတန္မွ ဝမ္းသာတယ္။ က်ေနာ္တဦးတည္း အေနနဲ႔လည္း ဝမ္းသာတယ္”ဟု သူက ေျပာသည္။

အလားတူ ျပည္သူလူထု၏ ဆႏၵျဖင့္ ေရြးေကာက္ထားျခင္းျဖစ္၍ ျပည္သူလူထုႏွင့္ထပ္တူ အမ်ဳိးသမားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အႏုိင္ရရွိမႈအေပၚ လက္ခံရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအရံုး(KNU) မွ အတြင္းေရးမွဴး ပဒုိကြယ္ထူးဝင္းက ေျပာသည္။

“ျပည္သူက ေရြးေကာက္တာ။ ျပည္သူေဆြဆႏၵနဲ႔ေရြးေကာက္တာဆုိေတာ့ က်ေနာ္တို႔ကလည္း ျပည္သူေတြရဲ႕ ေရြးေကာက္မႈေပၚ လက္ခံရမွာဘဲ။ အဓိကေတာ့ အန္စီေအကုိ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ဖုိ႔ အတြက္ေတာ့ လက္ရွိ အစုိးရနဲ႔ေရာ။ အသစ္ဖြဲ႔မဲ့အစုိးရနဲ႔ေရာ ဆက္လက္ၿပီး အေကာင္ အထည္ ေဖာ္သြားဖို႔ဘဲ က်ေန္ာတို႔ေတာင္းဆုိပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကလည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အဓိက အခ်က္တခ်က္ျဖစ္တယ္။ လက္ရွိ အစိုးရနဲ႔လက္မွတ္ထုိးထားတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေနာက္တက္လာမဲ့ အစိုးရနဲ႔လည္း ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားဖုိ႔လိုအပ္တယ္လုိ႔ ျမင္တယ္”ဟု သူက မဇိၥ်မကုိ ေျပာသည္။

ျပည္သူလူထု၏ စစ္မွန္ေသာ ဆႏၵျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္အရ အစုိးရအဖြဲ႔သစ္အေနျဖင့္ လက္ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ဆင့္ကုိ ဆက္လက္ၿပီး အေလးထားေဆာင္ရြက္သြားလိမ့္မည္ဟု အျပည့္အဝ ယံုၾကည္ေၾကာင္း ၎တုိ႔၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ ထုိေထာင္ေရးေကာင္စီ(RCSS/SSA)၊ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရံုး(KNU)၊ ဒီမုိကေရစီအက်ဳိးျပဳ ကရင့္တပ္မေတာ္(DKBA)၊ ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာင္စီ(KNLA-PC)၊ ပအုိဝ့္အမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႔ခ်ဳပ္(PNLO)၊ ခ်င္းအမ်ဳိးသား တပ္ဦး(CNF)၊ ရခုိင္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ(ALP)၊ ဗမာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမုိကရက္တစ္ တပ္ဦး(ABSDF) တုိ႔မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။