ျမန္မာေရြးေကာက္ပြဲကို အတုယူ၍ ကေမာၻဒီးယားအတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အာဏာလြဲေျပာင္းေပးေရးေတာင္းဆို

.

ျမန္မာႏိုင္ငံက သမိုင္းဝင္ေရြးေကာက္ပြဲ၏ လႈံ႕ေဆာ္မႈအားျဖင့္ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံက အဓိကအတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္က ၂၀၁၈ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအာဏာလြဲေျပာင္းေပးေရးကို ႏိုဝင္ဘာ ၁၀ ရက္တြင္ တုိက္တြန္းေျပာၾကားလာသည္။

ကေမာၻဒီးယားအမ်ိဳးသားကယ္ဆယ္ေရးပါတီဥကၠဌျဖစ္သူ ဆမ္ရိန္းစီက အမာသမား ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဟြန္ဆန္အား ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းျဖင့္ ရာထူးမွ ဆင္းေပးသြားႏုိင္ေရးတြင္ အဓိကအလႈရွင္ႏိုင္ငံျဖစ္ေနသည့္ ဂ်ပန္ႏွင့္ က်န္ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ဖိအားေပးၾကရန္လည္း တိုက္တြန္းေျပာၾကားသည္။

"ကမာၻမွာျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမင္ရမွာပါ။ အထူးသျဖင့္ လတ္တေလာျမန္မာႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းပါပဲ။"ဟု တိုက်ိဳတြင္ သတင္းေထာက္မ်ားအား ဆမ္ရိန္းစီက ေျပာၾကားသည္။

ႏိုဝင္ဘာ ၈ရက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သမိုင္းတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ႏိုဘယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပါတီအား ႐ႈံးနိမ့္ေၾကာင္း   ၿပိဳင္ဖက္အာဏာရ ပါတီထိပ္တန္းအဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦး ဝန္ခံျပီးေနာက္ ဆမ္ရိန္းစီက ယခုကဲ့သို႔ ေျပာၾကားလာျခင္းျဖစ္သည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဖူမီအိုကီရွီဒါႏွင့္ ဂ်ပန္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံစဥ္ ကေမာၻဒီးယားတြင္ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးအတြက္ ကူညီေထာက္ကူျပဳၾကရန္ ဆမ္ရိန္းစီက ႀကိဳးစားျခင္းျဖစ္သည္။