လား႐ိႈးႀကိဳတင္မဲကိစၥ ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ရွင္းလင္း

.

ေနျပည္ေတာ္၊ ႏုိဝင္ဘာ ၁၀ ။ ။ လား႐ိႈးတြင္ အျငင္းပြားခံေနရသည့္ ႀကိဳတင္မဲကိစၥ၊ အႏိုင္၊ အ႐ံႈးရလာဒ္ ထုတ္ျပန္ရန္ ေႏွာင့္ေႏွးေနသည့္ ကိစၥကို ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအးက ႏုိဝင္ဘာ ၁၀ရက္က ရွင္းလင္းခဲ့သည္။

ႏုိဝင္ဘာ ၁၀ရက္ ၄နာရီက ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ႐ံုးခ်ဳပ္၌ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျဖစ္လာသည့္ အျငင္းပြားမႈမ်ား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေရး ပုဂၢိဳလ္ ဦးျမင့္ႏုိင္အပါအဝင္ ေလးဦးက သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္စဥ္ သတင္းေထာက္မ်ားက လား႐ိႈးႀကိဳတင္မဲကိစၥမ်ား ေမးျမန္းခဲ့သည္။ ထုိစဥ္ ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအးက လာေရာက္ရွင္းလင္းခဲ့ၿပီး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ႐ႈတ္သိမ္းခဲ့သည္။

"ျပႆနာက ရွင္းရွင္းေလးပဲ မဲဆႏၵေပးသူက သံုးေထာင္ရွိတယ္။ ဘာေၾကာင့္ မဲလက္မွတ္က တစ္ေသာင္းေက်ာ္ေနလဲ။ မဲဆႏၵရွင္တစ္ဦးက အနည္းဆံုး သံုးေစာင္ေပးရတယ္။ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္အတြက္ တစ္ေစာင္ေပးရတယ္။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အတြက္ တစ္ေစာင္ေပးရတယ္။ တုိင္းေဒသႀကီးအတြက္ တစ္ေစာင္ေပးရတယ္။ တုိင္းရင္းသားအတြက္ တစ္ေစာင္ေပးရတယ္။ ဒီအတြက္ေၾကာင့္ လူသံုးေထာင္က မဲတစ္ေသာင္းေက်ာ္ျဖစ္ေနတာ။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ဒါသည္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ရပ္ပါမယ္။ လား႐ိႈးကိစၥ မရွိတာရွိရင္ေမး..မရွိရင္ ၿပီးပါၿပီ"ဟုဆုိကာ ဦးတင္ေအးက စင္ေပၚမွ ဆင္းသြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲအၿပီးတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ႐ံုးခ်ဳပ္၌ "လား႐ိႈးၿမိဳ႕နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲသို႔ ေပးပို႔သည့္ ႀကိဳတင္မဲလက္မွတ္မ်ားကို ကန္႔ကြက္ျခင္း ကိစၥအား ေျဖရွင္းတင္ျပျခင္း"ဟုဆုိကာ ရွင္းလင္းသည့္စာမ်ား ထုတ္ျပန္ကာ ကပ္ေပးခဲ့သည္။

လား႐ိႈးတြင္ ႀကိဳတင္မဲေပးသည့္ မဲဆႏၵရွင္ စုစုေပါင္း ၃၉၅၂ဦးရွိၿပီး ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္အတြက္ ၃၉၅၀ေစာင္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အတြက္ ၃၉၃၀ေစာင္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁)အတြက္ ၁၀၆၁ေစာင္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၂)အတြက္ ၂၈၇၂ေစာင္၊ ဗမာတုိင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီး ေနရာအတြက္ ၃၅၉၀ေစာင္၊ ကခ်င္တုိင္းရင္းသားေရးရာ ဝန္ႀကီးေနရာအတြက္ ၃၉ေစာင္၊ လီဆူတုိင္းရင္းသားေရးရာ ဝန္ႀကီးေနရာအတြက္ ၅ေစာင္၊ လားဟူတုိင္းရင္းသားေရးရာ ဝန္ႀကီးေနရာအတြက္ ၁၁ေစာင္ စုစုေပါင္း ၁၅၄၆၀ေစာင္ ျဖစ္သည္ဟု ေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ႏုိဝင္ဘာ ၁၀ရက္ ညေနပိုင္းတြင္မူ လား႐ိႈးတြင္ မဲရလာဒ္မ်ား ေရတြက္အၿပီး ဒုတိယ သမၼတ ေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္းက အႏုိင္ရရွိသြားၿပီျဖစ္သည္။

ဒုတိယသမမၼတ ေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္းရရွိသည့္ မဲအေရအတြက္မွာ ၃၀၉၀၉မဲျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(NLD)ပါတီမွ ဦးထြန္းေရႊရရွိသည့္ မဲအေရအတြက္မွာ ၂၆၇၂၆ ျဖစ္သည္။