ဒု-သမၼတ ႏွစ္ဦးစလံုး ေရြးေကာက္ပြဲႏိုင္

.

ဒု-သမၼတႏွစ္ဦး ဓာတ္ပံုမ်ား (ဓာတ္ပံု-အီးပီေအ)

ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီကိုယ္စားျပဳ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ၿပိဳင္ၾက သည့္ ဒုတိယသမၼတႏွစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဦးဥာဏ္ထြန္း၊ ေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္း တို႔ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏုိင္ရရွိသြားသည္။

ပဲခူးတိုင္း၊ ဇီးကုန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ၿပိဳင္သည့္ ဒုသမၼတ(၁) ဦးဥာဏ္ထြန္းက အႏုိင္ရရွိသြားသည္ဟု ယမန္႔ေန႔က မဇၩိမသတင္းေထာက္က ေပးပို႔ထားၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ လား႐ိႈးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ၿပိဳင္သည့္ ေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္းမွာလည္း အႏုိင္ရရွိသြားေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ယေန႔ညေနတြင္ ေၾကျငာလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဒုတိယသမမၼတ ေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္းရရွိသည့္ မဲအေရအတြက္မွာ ၃၀၉၀၉မဲျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(NLD)ပါတီမွ ဦးထြန္းေရႊရရွိသည့္ မဲအေရအတြက္မွာ ၂၆၇၂၆ ျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အတြက္မူ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (SNLD)က အႏုိင္ရခဲ့ၿပီး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁)အတြက္ NLDက ေဒါက္တာလင္းထြန္း၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၂)အတြက္ ၾကံ့ခုိင္ေရးမွ ဦးေအာင္သူတို႔ အသီးသီး အႏုိင္ရခဲ့သည္။