ျမန္မာအစိုးရသစ္က စစ္တပ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ပါ့မလား

.

၀ါရွင္တန္ပို႔စ္ ရန္ကုန္၊ ႏို၀င္ဘာ-၁၁ ။             ။ ေနမထြက္မီ နံနက္ ၅နာရီခန္႔ကပင္ ျမန္မာမဲဆႏၵရွင္မ်ားမွာ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာအတြင္း ႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုး ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အသည္းၾကားက မဲတစ္ျပားျဖင့္ ပါ၀င္ႏိုင္ရန္အတြက္ ရန္ကုန္မဲရံုမ်ားတြင္ တန္းစီေနၾကသည္။

အဓိကၿပိဳင္ဘက္ႏွစ္ဦးမွာ စစ္တပ္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံပါတီျဖစ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ (USDP)ႏွင့္ စစ္တပ္ကို ႏိုင္ငံေရးမွ ဖယ္ရွားလိုေနသည့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) တို႔ပင္ ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံက ၾကည္ညိဳေလးစားသည့္ ဒီမိုကေရစီ၏ သေကၤတ ႏိုဘဲၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေခါင္းေဆာင္သည့္ NLDက ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားၿပီး ယခုအခ်ိန္အထိ ရလဒ္မ်ားကို အတည္မျပဳႏိုင္ေသးေသာ္လည္း NLDက ေတာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳ အႏိုင္ရေနသည္။

ေနာက္သမၼတကို ေရြးေကာက္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ လံုေလာက္သည္ထက္ပင္ ေက်ာ္လြန္သည့္ ပါလီမန္အမတ္ေနရာ ၇၀ရာခိုင္ႏႈန္းကို အႏိုင္ရေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ပါတီက အခိုင္အမာ ေျပာၾကားေနသည္။

တနလၤာေန႔ကမူ အာဏာရ USDPက ရႈံးနိမ့္ေၾကာင္း ၀န္ခံခဲ့သည္။ ‘က်ေနာ္တို႔ ရႈံးပါၿပီ။ က်ေနာ္တို႔ ဘာ့ေၾကာင့္ ရႈံးသလဲဆိုတာကို အေျဖရွာရမယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း ရလဒ္ကို မကြယ္မေထာင့္ လက္ခံပါတယ္’ဟု USDP၏ ယာယီဥကၠဌ ဦးေဌးဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဤေရြးေကာက္ပြဲမွာ ၂၀၁၁ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စစ္တပ္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳ အစိုးရက စတင္ခဲ့သည့္ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားထဲတြင္ ေနာက္ဆံုး ေျခလွမ္းပင္ျဖစ္သည္။

ထိုႏွစ္တြင္ပင္ ဆယ္စုႏွစ္ ငါးခုနီးပါး အာဏာရွင္စနစ္က သယံဇာတၾကြယ္၀သည့္ ႏိုင္ငံကို ကမၻာေပၚတြင္ အထီးက်န္အဆင္းရဲဆံုး ႏိုင္ငံတစ္ခုအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲသြားေစခဲ့သည့္ ျမန္မာစစ္အစိုးရက ဒီမိုကေရစီ အရပ္သားအစိုးရစနစ္သို႔ စတင္ကူးေျပာင္းၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာလိုက္ၿပီး မထင္မွတ္သည့္ ဂငယ္ေကြ႕ အေျပာင္းအလဲတစ္ခုကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ေျပာင္းလဲမႈမွာ အစိုးရ၏ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားအား ကုလ စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္၏ စံုစမ္းမႈကို တားဆီးရန္ရည္ရြယ္သကဲ့သို႔ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တရုတ္ကိ္ု မွီခိုေနရမႈမွ ရုန္းထြက္၍ အေနာက္ႏွင့္ စီးပြားေရးဆက္ဆံမႈမ်ား ထူေထာင္ရန္လည္း ရည္ရြယ္သည္။

ထိုႏွစ္တြင္ပင္ စစ္အစိုးရက မီဒီယာမ်ားကို တင္းက်ပ္ကန္႔သတ္မႈမ်ား ေျဖေလ်ာ့ေပးျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရးသမား ရာေပါင္းမ်ားစြာကို လႊႊတ္ေပးျခင္းႏွင့္ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးစုရံုးပြဲမ်ားကို တရား၀င္ခြင့္ျပဳျခင္းမ်ားျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္လာခဲ့သည္။

အစိုးရမွာလည္း စစ္းဖက္မွ အရပ္ဖက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသို႔ ေျပာင္းလဲလာခဲ့ရာ USDPသို႔ အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ အမည္အရသာ အရပ္သားပါတီျဖစ္ၿပီး ပါလီမန္တြင္ စစ္တပ္၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ကိုယ္စားျပဳေနခဲ့သည္။ အရပ္သားအစိုးရလက္ထက္တြင္ ပထမဆံုး ႏိုင္ငံအ၀န္း ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ၂၀၁၅ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပေပးမည္ဟုလည္း ေၾကညာခဲ့သည္။  

ေရြးေကာက္ပြဲေန႔ ေန႔လယ္ခင္းတြင္ ရန္ကုန္တိုင္း ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မွ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ NLD ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းျဖစ္သည့္ ဦးတင့္လြင္မွာ ဂ်ပန္စားေသာက္ဆိုင္တစ္ခုျဖစ္သည့္ Osaka Osho တြင္ ေန႔လည္စာစားရန္ ထိုင္ေနခဲ့သည္။

သူ၏ တက္ၾကြသည့္ မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးမန္ေနဂ်ာ ေက်ာ္၀ဏၰ၊ မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးကို အကူအညီေပးေနသည့္ ဘုန္းႀကီးလူထြက္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ ဦးေက်ာ္ေမာင္တို႔ႏွင့္ အတူ ထိုင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ သူတို႔မွာ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခြင္ ေနရာ၆ေနရာမွ ေစတနာ့၀န္ထမ္းမ်ားကို ေန႔လည္စာမ်ား လိုက္လံေ၀ငွေနရေသာေၾကာင့္ ေမာပန္းေနၾကသည္။

ရန္ကုန္ေန႔လယ္ခင္းမွုာလည္း ေၾကာက္စရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ ပူျပင္းလြန္းလွသည္။

သူတို႔အုပ္စုမွာ ပင္ပန္းေသာ္လည္း အေကာင္းျမင္စိတ္ျဖင့္ တက္ၾကြေနၾကသည္။ ရန္ကုန္မွာ NLD၏ အမာခံေနရာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေနာက္ရက္အထိ ေနာက္ဆံုးရလဒ္မ်ားကို မထုတ္ျပန္ေသးေသာ္လည္း တင့္လြင္အႏိုင္ရလိမ့္မည္ဟု သူတို႔က ခန္႔မွန္းထားၾကသည္။

သံုးေယာက္စလံုးမွာ စစ္အစိုးရကို အာခံသည့္အတြက္ စစ္တပ္အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အက်ဥ္းက်ခံခဲ့ရသူမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးမန္ေနဂ်ာ ေက်ာ္၀ဏၰဆိုလွ်င္ ၁၉၈၈ခုႏွစ္က စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ဆန္႔က်င္သည့္ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈတြင္ ပါ၀င္မႈအတြက္ ျပစ္ဒဏ္အေနျဖင့္ ေထာင္က်ခဲ့ရာ ဆယ္ေပပတ္လည္အက်ဥ္းခန္းကေလးကို အျခားႏွစ္ေယာက္ႏွင့္ ေ၀မွ်ေနထိုင္ခဲ့ရသည ္။

‘အဲဒီတုန္းကေတာ့ ေထာင္ဆိုတာ ဒီမိုကေရစီကို ယံုၾကည္သူေတြအတြက္ ေနရာပဲ။ အခုေတာ့ပါလီမန္ေပါ့’’ဟု ေက်ာ္၀ဏၰက အရယ္တစ္၀က္ျဖင့္ ေျပာသည္။ ယခုအခါ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း ၅၀ေက်ာ္မွာ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေလာင္းမ်ား ျဖစ္ေနၾကသည္။

သို႔ရာတြင္ ကာလၾကာျမင့္စြာ ေမွ်ာ္လင့္ေစာင့္စားေနခဲ့ရသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အားနည္းခ်က္ႀကီးတစ္ခုႏွင့္ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ ဒီမိုကေရစီမဆန္သည့္ ဥပေဒပုဒ္မ အေျမာက္အမ်ားပါ၀င္သည့္ ၂၀၀၈ဖြဲ႕စည္းပံုမွာ နဂိုေနမပ်က္ယြင္းဘဲ ရွိေနေသးသည္။

သားသမီးဇနီးခင္ပြန္းမ်ားက တိုင္းျခားႏိုင္ငံသားလက္မွတ္မ်ား ကိုင္ေဆာင္ထားသည့္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားကို သမၼတျဖစ္ခြင့္မွ ပိတ္ပင္ထားရာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံသားခံယူထားသည့္ သားႏွစ္ေယာက္ရွိေနေသာေၾကာင့္ သမၼတလုပ္ခြင့္ မရွိေပ။

ထို႔အျပင္ မည္သည့္ပါတီက အာဏာရလာသည္ျဖစ္ေစ ၾသဇာႀကီးမားသည့္ အစိုးရဌာနမ်ားျဖစ္ေသာ ျပည္ထဲေရး၊ နယ္စပ္ႏွင့္ စစ္ေရးမ်ားမွာ စစ္တပ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္သာ ရွိေနမည္ျဖစ္ၿပီး ၄င္းတို႔၏ ဘက္ဂ်က္မွာလည္း အရပ္သားအစိုးရ၏ စစ္ေဆးမႈမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ရေနမည္ျဖစ္သည္။

စစ္တပ္၏ ေထာက္ခံမႈမပါဘဲ ေျပာင္းလဲ၍မရေအာင္ ဖြဲ႕စည္းပံုကို ေရးဆြဲထားသည္။ ပါလီမန္တြင္ အမတ္ေနရာ ၂၅ရာခိုင္ႏႈန္းကို စစ္တပ္အရာရွိမ်ားအတြက္ ခ်န္လွပ္ထားရရာ ပါလီမန္တြင္ ၇၅ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္က သေဘာတူမွသာလွ်င္ ဖြဲ႕စည္းပံုကို ေျပာင္းလဲႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ စကားလံုးမကြဲျပားသည့္ ဥပေဒပုဒ္မတစ္ရပ္ကလည္း တိုင္းျပည္မတည္မၿငိမ္ျဖစ္မည့္ အႏၱရာယ္ရွိပါက စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကုိ ျပည္လည္ျပဌာႏိုင္သေယာင္ စစ္တပ္ကို အာဏာအပ္ႏွင္းထားေသးသည္။

‘ဒါက အာဏာသိမ္းမႈ ယႏၱရားႀကီးက အသင့္ေစာင့္ေနတဲ့သေဘာေပါ့’’ဟု လူ႕အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္အုပ္စုမွ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဖီးေရာဘတ္ဆန္က ေျပာသည္။

NLD ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကမူ ပါတီ၏ ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္မႈက အရပ္သားအစိုးရက စစ္တပ္အေပၚ လႊမ္းမိုးႏိုင္ရန္ လမ္းခင္းေပးလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ ရက္အနည္းငယ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္မူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဤသို႔ ေၾကညာခဲ့သည္။ ‘ဖြဲ႕စည္းပုံဆိုတာ ျပည္သူေတြက လုပ္ထားတာပါ။ ထာ၀ရမဟုတ္ပါဘူး။ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ေထာက္ခံမႈသာ ရွင္းလင္းျပတ္သားၿပီး ခုိင္မာမယ္ဆိုရင္ ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္မႈလို ျပႆနာအေသးအဖြဲေလးေတြကို ဘာ့ေၾကာင့္ မေက်ာ္လႊားႏိုင္ရမွာလဲ’’။

သို႔ရာတြင္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားကမူ ျပႆနာမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာသည္ထက္ ပိုမိုအေရးႀကီးသည္ဟု ေစာဒကတက္ၾကသည္။ တစ္ဖက္တြင္ အံ့ၾသေလာက္ေအာင္ NLD ေတာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳ အႏိုင္ရျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ အျခားတစ္ဖက္တြင္မူ NLD အာဏာရလာခဲ့လွ်င္ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ား ဆႏၵရွိသည့္ အေျပာင္းအလဲကို မဖန္တီးေပးႏိုင္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

NLD အစိုးရကို စစ္တပ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒက တုပ္ေႏွာင္ထားမည္ျဖစ္သည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ ရပ္ခံအေရးဆိုေပးေနသည့္ အစိုးရမဟုတ္သည့္အဖြဲ႕အစည္း Burma Campaign UK၏ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး မာ့ခ္ ဖာမန္နာက ေျပာၾကားသည္။

မဲေပးၿပီးေနာက္တစ္ရက္တြင္ ဦးတင့္လြင္ႏွင့္ ေက်ာ္၀ဏၰတို႔၏ ခရိုင္မဲဆြယ္ရံုးသို႔ က်ေနာ္သြားေရာက္ခဲ့ရာ ထိုအခ်ိန္တြင္ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ NLD ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အမတ္ေလာင္း ဦးျမင့္လြင္လည္း ေရာက္ရွိေနသည္။

ဦးျမင့္လြင္မွာ ၄င္း၏ၿပိဳင္ဘက္ USDPအမတ္ေလာင္းကို ၁၉၁၂၉မဲ-၁၈၆၆မဲျဖင့္ အျပတ္အသတ္အႏိုင္ရေၾကာင္း သတင္းၾကားရသိခါစျဖစ္သည္။ ထိုေန႔တြင္မွ NLD ေတာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳအႏိုင္မရခဲ့လွ်င္ ဒီမိုကေရစီမွာ ျမန္မာျပည္ႏွင့္ ေ၀းသည္ထက္ပိုေ၀းသြားလိမ့္မည္ဟူသည့္အခ်က္ကို အမတ္ေလာင္းအားလံုးက သေဘာတူထားၾကသည္။  

ေရွ႕ေနတစ္ဦးလည္းျဖစ္သည့္ ဦးျမင့္လြင္ကမူ ေရြးေကာက္ခံအရာရွိမ်ားအေနျဖင့္ စစ္တပ္ကို စစ္ေဆးဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ဖြဲ႕စည္းပုံက အတားအဆီးျဖစ္ေနသည္ဟု ၀န္ခံအသိအမွတ္ျပဳသည္။ ‘စစ္တပ္က အရပ္သားအစိုးရထက္ ပိုၿပီး ၾသဇာႀကီးလာလိမ့္မယ္’’ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံျခားေရးရာမ်ား စီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ စစ္တပ္ကို အေရးပါေသာ ေနရာေပးထားမႈမွသည္ ႏိုင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရးအတြက္ အႏၱရာယ္ဟု စစ္တပ္က ယူဆသူမ်ားကို ရံုးမိန္႔မပါဘဲ ဖမ္းဆီးႏိုင္မႈႏွင့္ စစ္တပ္ကို အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစခြင့္ျပဳထားသည့္ ပုဒ္မမ်ားအထိ ဖြဲ႕စည္းပံုတြင္ သူျမင္သမွ် ျပႆနာမ်ားကို ဦးျမင့္လြင္က ဆြဲထုတ္ျပသည္။

‘ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္တာကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္သြားရင္ ဖြဲ႕စည္းပံုကို ေျပာင္းလဲဖို႔ ညွိယူႏိုင္တာေပါ့’’ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။   

မဲဆြယ္ေရးမန္ေနဂ်ာ ေက်ာ္၀ဏၰကမူ ဖြဲ႕စည္းပံုကို ေျပာင္းလဲဖို႔ သေဘာတူလာေအာင္ အရပ္သားအစိုးရက စစ္တပ္ကို မက္လံုးေပးရလိမ့္မည္ဟု ေျပာၾကားသည္။

ပထမဆံုးမက္လံုးက စစ္တပ္ကို လက္စားမေခ်ပါဟု ကတိျပဳရလိမ့္မည္ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယမက္လံုးက အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ ေလ်ာ့နည္းသြားလွ်င္ အရပ္သားအစိုးရလက္ထက္တြင္ စစ္တပ္ကို ပိုၿပီး ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ေခတ္မွီေအာင္လုပ္ႏိုင္သည္ဟု ဆြဲေဆာင္ရန္ပင္ျဖစ္သည္ဟုလည္း ေက်ာ္၀ဏၰက ေျပာၾကားသည္။

အလြန္ခက္ခဲသည့္ အေပးအယူျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ဖာမန္နာက ေျပာသည္။ ‘အေျပာင္းအလဲအတြက္ NLDက ကိုယ္စြမ္းဥာဏ္စြမ္းရွိသေလာက္ တြန္းမွာ သံသယရွိစရာမလိုပါဘူး။ ဒါေပမယ့္လည္း စစ္တပ္က တစ္လက္မမွ ဆုတ္ေပးမယ့္သဘာမရွိပါဘူး’’ဟု ၄င္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။