ျမန္မာေရြးေကာက္ပြဲကို ေလးစားရန္ စစ္တပ္ကို အေမရိကန္ တိုက္တြန္း

.

ရန္ကုန္၊ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၀ ။           ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သမိုင္း၀င္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ေခ်ာေခ်ာေမြ႕ေမြ႕ၿပီးဆုံးခဲ႔ၿပီး ဒီမိုကေရစီအတြက္ ေရွ႕သို႔တက္လွမ္းလာေသာ ႀကီးမားသည့္ ေျခလွမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း အေရွ႕အာရွေရးရာ အေမရိကန္ထိပ္တန္းသံတမန္တစ္ဦးက ေျပာသည္။

အေမရိကန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံအသိုင္းအ၀ိုင္းမွ အျခားအဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ႏို၀င္ဘာ ၈ ေရြးေကာက္ပြဲ၏ ရလဒ္မ်ားကို ေလးစားရန္ စစ္တပ္အႀကီးအကဲမ်ားကို တိုက္တြန္းမည္ဟု လက္ေထာက္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဒယ္နီယယ္ ရပ္ဆဲလ္က ၀ါရွင္တန္အေျခစိုက္ သတင္းေထာက္မ်ားကို ေျပာၾကားခဲ႔သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ားကို တရား၀င္မထုတ္ျပန္ရေသးေသာ္လည္း မိမိတို႔အျပတ္အသတ္အႏိုင္ ရလိမ္႔မည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အဓိကအတိုက္အခံပါတီက ခန္႔မွန္းလ်က္ရွိသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမွာ ယခုအခ်ိန္အထိ ၀င္လာေနဆဲျဖစ္ေသာ္လည္း သိသာထင္ရွားသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ မဲေပးမႈလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ၀င္ေရာက္စြက္ ဖက္သည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားမရွိဟု အစိုးရမဟုတ္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေသာ အဓိကအဖြဲ႕ႀကီးက ေျပာသည္ဟု ရပ္ဆဲလ္ကဆိုသည္။

လာမည့္ သီတင္းပတ္ကာလမ်ားက သိမ္ေမြ႕ၿပီး အေရးႀကီးသည့္ကာလ ျဖစ္လိမ္႔မည္ဟု ၄င္းကေျပာၾကားခဲ႔ၿပီး အစိုးရတစ္ရပ္ဖြဲ႕စည္းစဥ္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အစီအစဥ္က်နေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ၄င္းက ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။