႐ႈံးသြားေပမယ့္ ျပည္သူလူထုအေပၚ စိတ္မကြက္ပါဘူးလို႔ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပူးတြဲဥကၠ႒ ဦးေ႒းဦးဆို

.

ဧရာဝတီတိုင္း ဟသၤာတၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခင္ေမာင္ရီကို ႐ႈံးနိမ့္သြားသည့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပူးတြဲဥကၠ႒ ဦးေ႒းဦးက သူ႔ကို မဲမေပးခဲ့ၾကသည့္ ျပည္သူလူထုကို စိတ္မကြက္ပါဟု ေျပာဆိုသည္။

တပ္မေတာ္တြင္ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းခဲ့ဘူးၿပီး ႀကံ့ခိုင္ေရး ပါတီ၏ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္လည္း ျဖစ္သူ ဦးေ႒းဦးက “လူထု အေပၚမွာလည္းပဲ ဘာမွ စိတ္ပ်က္စရာမရွိဘူး စိတ္ကြက္စရာလည္း မရွိဘူး” ဟု ဦးေ႒းဦးက ေျပာသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေနသည့္ေန႔တြင္ ဟသၤာတၿမိဳ႕တြင္ ရာခိုင္ႏႈန္းျပည့္ႏွင့္ ဧရာဝတီတိုင္းတြင္ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ႀကံ့ခိုင္ေရးႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ေျပာဆုိခဲ့သည့္ ဦးေ႒းဦးက “ျပည္သူ႔ အဆံုး အျဖတ္ပဲ ဘယ္လိုမွ သေဘာမထားဘူး” ဟုလည္း ဆိုခဲ့သည္။

သူ၏ ဇာတိေျမလည္းျဖစ္ေသာ ဟသၤာတၿမိဳ႕နယ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ လုပ္ေပးခဲ့ၿပီး ယခုမူ “လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေရြးေပးတယ္ဆိုရင္ လႊတ္ေတာ္ထဲကေန ဟသၤာတ အက်ဳိးအတြက္ လုပ္ေပးလို႔ရတယ္။ ေရြးမေပးဘူး ဆိုရင္ လႊတ္ေတာ္ထဲက ေျပာေပးလို႔မရဘူး ဒါပါပဲ က်န္တာ ဘာမွ မရွိဘူး” ဟုလည္း ဆိုခဲ့သည္။