ေထာက္ခံသူတစ္ဦးက ေအာင္ပြဲအထိမ္းအမွတ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ပတၱျမားရင္ထိုး လက္ေဆာင္ေပး

.

ရန္ကုန္၊ ႏို၀င္ဘာ - ၁၁ ။         ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အမ်ားျပည္သူက ၾကည္ညိဳေလးစားသည့္ ဥပမာတစ္ခုအေနျဖင့္ အသက္ ၇၀ တြင္း အမ်ိဳးသမီးႀကီးတစ္ေယာက္က အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္၏ အိမ္သို႔ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် လာေရာက္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံေျမပံုပံု ေရႊကြပ္ထားသည့္ ပတၱျမားရင္ထိုးကို လက္ေဆာင္ေပးသြားခဲ့သည္ဟု ၀ါရွင္တန္ပို႔စ္သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထား သည္။

‘ဒီရင္ထိုးကို က်မ ႏွစ္ေပါင္း၄၀ေက်ာ္ ထိန္းသိမ္းထားခဲ့တာ အခုေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၀တ္ဖို႔ အခ်ိန္ေရာက္လာၿပီ။ ဒါဟာ သူမရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ လက္ေဆာင္ပါ’’ဟု ေဒၚေဌးေဌးေအးက သတင္းေထာက္မ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အမ်ိဳးသမီးႀကီးကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အိမ္ၿခံ၀င္းအတြင္းသို႔ ၀င္ခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္မွာ အစည္းအေ၀းထိုင္ေနေသာေၾကာင့္ ေတြ႕ခြင့္မရခဲ့ဘဲ ရင္ထိုးကို လံုၿခံဳေရးအေစာင့္ တစ္ေယာက္ထံသို႔သာ အပ္ႏွံခဲ့ရသည္ဟု ဆိုသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အစည္းအေ၀းထိုင္ေနသည္ဟု ဆုိသည္။

စစ္အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္တြင္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔ ရုန္းကန္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ သူမကို အႀကီးအက်ယ္ ေလးစားေထာက္ခံၾကရာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သမိုင္း၀င္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အတိုက္အခံပါတီက ေတာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳ အႏိုင္ရဖြယ္ရွိေနေသာေၾကာင့္ ေထာက္ခံသူမ်ားမွာ စိတ္လႈပ္ရွား တက္ၾကြေနၾကသည္ဟု ဆိုသည္။