ျမန္မာျပည္တြင္ မဲတစ္ျပားစီ၏ တန္ဖိုး မတူၾကပါ

.

“မဲဆႏၵရွင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈ မညီမွ်ျခင္း”သည္ ဒီမိုကေရစီ၏ အဓိက၊အႏွစ္သာရျဖစ္ေသာ လူတစ္ဦး၊ မဲတစ္ျပားဆိုသည္ ကို ေဖာက္ဖ်က္႐ံုမွ်မက မဲလိမ္လည္မႈ၊ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားအတြက္လည္း စိုးရိမ္ရသည္။

ရန္ကုန္ (Myanmar Now) ။         ။ သမိုင္းတြင္မည့္ နိုဝင္ဘာ ၈ ရက္ေန႔ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲေပးၾကသည့္ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ မဲဆႏၵ ရွင္မ်ားထဲမွ လူအမ်ားအျပားသည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ခ်ဳံးခ်ဳံးက်ေနေသာ၊  အာဏာရွင္လက္ေအာက္တြင္ ဆယ္စု ႏွစ္ ၅ စု အႏွိပ္စက္ခံခဲ့ရေသာ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ သူတို႔၏ မဲမ်ားေၾကာင့္  မွ်တေသာ၊  လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံသို႔ ေျပာင္းလဲသြားမည္ ဟုေမွ်ာ္လင့္အားထားလ်က္ ရွိပါသည္။

မဲဆႏၵရွင္ ၃၃ ဒသမ ၅ သန္းနီးပါးသည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အမတ္ ၃၂၅ ဦးကို ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ ၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၏ ထူးျခားေသာ အျပဳအမူ တစ္ခုေၾကာင့္ မဲျပားမ်ား၏ တန္ဖိုးႏွင့္ ထိေရာက္မႈမွာ တစ္ျပားႏွင့္တစ္ျပား မတူပါ။ လူဦးေရ အနည္းဆံုးရွိေသာ မဲဆႏၵနယ္မွ မဲမ်ားသည္ လူဦးေရအမ်ားဆံုးရွိေသာ မဲဆႏၵနယ္မွ မဲမ်ားထက္ အဆရာေပါင္းမ်ားစြာ ၾသဇာလႊမ္းပါသည္။

ဤသည္မွာ  ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားသည္ လူဦးေရအနည္းအမ်ားေပၚတြင္ အေျခခံျခင္း မဟုတ္ဘဲ ၿမဳိ႕နယ္မ်ားတြင္ အေျခခံသည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ၿမဳိ႕နယ္မ်ားတြင္ လူဦးေရ ျခားနားျခင္း အမ်ားအျပား ရွိေနပါသည္။

“ေရြးေကာက္ပြဲ တစ္ခုတည္းမွာပဲ မဲဆႏၵနယ္တစ္ခုမွာလူ ၅ သိန္းနီးပါးရွိၿပီး ေနာက္မဲဆႏၵနယ္ တစ္ခုမွာ ေတာ့ ၅,ဝဝဝ ပဲရွိတာမ်ဳိးဟာ အေတာ္ရွားပါတယ္။  ဒါဟာ ျပည္သူေတြအတြက္ေတာ့ တရားမမွ်တတာပါဘဲ” ဟု အမည္မေဖာ္လိုေသာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ကြ်မ္းက်င္သူ ပညာရွင္တစ္ဦးက ဆိုပါသည္။

ဤသို႔ မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ လူဦးေရ အလြန္တရာကြဲျပား ျခားနားျခင္းကုိ မဲလ္အေပၚးရွင္းမန္႔ သို႔မဟုတ္ “မဲဆႏၵရွင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈမညီမွ်ျခင္း” ဟု နိုင္ငံေရး သိပၸံပညာရွင္မ်ားက ေခၚဆိုပါသည္။ “မဲဆႏၵရွင္ပ်ံ႕ႏံွ႔မႈ မညီမွ်ျခင္း” သည္ ဒီမိုကေရစီ၏ အဓိက၊  အႏွစ္သာရျဖစ္ေသာ လူတစ္ဦး၊ မဲတစ္ျပားဆိုသည္ကို ေဖာက္ဖ်က္႐ံုမွ်မက ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၏ အမ်ားယံုၾကည္ လက္ခံနိုင္မႈကို ေမးစရာျဖစ္ေစသည္။

မဲေထာင္ခ်ီရ၍ လႊတ္ေတာ္အ တြင္း ေရာက္လာေသာ အမတ္ႏွင့္ မဲသိန္းခ်ီ၍ ရကာ ေရာက္လာေသာအမတ္၏ အမ်ားေထာက္ခံမႈအရ ရရွိ ေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္၊  အာဏာကိုလည္း ေမးခြန္း ထုတ္စရာျဖစ္ သည္။ ပို၍စိတ္ပူစရာ ေကာင္းသည္က လူဦးေရ နည္းေသာ မဲဆႏၵနယ္မ်ားသည္ မဲလိမ္လည္မႈ၊  ၿခိမ္းေျခာက္မႈ၊ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ ျခယ္လွယ္မႈမ်ား ျဖစ္နိုင္ သည့္ အေျခအေနမ်ား ေပၚေပါက္ လာႏိုင္ပါ သည္။

“မဲေပးသူ အေရအတြက္မ်ားတဲ့ ေနရာထက္ မဲေပးသူအေရအတြက္ နည္းတဲ့ ေနရာမွာ နိုင္ဖို႔ဆိုတာ ပိုလြယ္ပါတယ္။ တျခားတနည္းနဲ႔ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ မဲဆြယ္တဲ့အခါမွာ ကုန္က်စရိတ္ ဒါမွမဟုတ္ ေတြ႔တဲ့ အခက္အခဲဆိုတာဟာ (မဲဆႏၵနယ္ရဲ႕) အရြယ္အေပၚမွာလည္း တစ္မ်ဳိးတစ္ဖံု တည္ေနတယ္ေလ” ဟု ျမန္မာ ႏိုင္ငံအေရးကို ႏွစ္ရွည္လမ်ား ေလ့လာေနေသာ ႏိုင္ငံေရး ဆန္းစစ္သူ ရစ္ခ်ပ္ေဟာစီက ဆိုပါသည္။

“မဲဆႏၵရွင္ ပ်ံ႕ႏံွ႔မႈ မညီမွ်ျခင္း” သည္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၏ ရလဒ္ကိုလည္း ေျပာင္းလဲသြားေစနိုင္ပါ သည္။ ၂ဝ၁၃ မေလးရွား ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အာဏာရပါတီ ဘာရီစန္နယ္ရွင္နယ္သည္ လူထုတစ္ရပ္ လံုး၏ မဲကို ရံႈးခဲ့ေသာ္လည္း “မဲဆႏၵရွင္ ပ်ံ႕ႏွံံမႈ မညီမွ်ျခင္း” ေၾကာင့္ ပါလီမန္ေနရာ ၆ဝ ရာခိုင္နႈန္းနီးပါးကို ရခဲ့သည္ဟု ပညာရွင္မ်ားက ဆိုပါသည္။

ယခုအခ်ိန္တြင္ပင္ အာဏာရ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးပါတီသည္ လူႀကဳိက္မ်ားေသာ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္(NLD)ႏွင့္  ယွဥ္ၿပဳိင္ရာတြင္ ဤသို႔ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၏ မညီမွ်မႈကို မည္သို႔ အျမတ္ထုတ္မည္နည္းဟူေသာ ေမးခြန္းမ်ား ေပၚထြက္ေနပါသည္။ အာဏာရပါတီ၏ အထင္ကရ ဝန္ႀကီးမ်ားျဖစ္သည့္ သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္ကိုယ္တိုင္ ခန္႔ထားေသာ ဦးစိုးသိန္း၊ ဦးေအာင္မင္းတို႔သည္ ကယားျပည္နယ္တြင္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အတြက္ တစ္သီးပုဂၢလအေနျဖင့္ ယွဥ္ၿပိင္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။

ကယားျပည္နယ္သည္ မဲဆႏၵရွင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈ မညီမွ်ဆံုးေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ပါဝင္ကာ ဦးစိုးသိန္း၊ ဦးေအာင္မင္းတို႔၏ မဲဆႏၵနယ္မ်ားသည္ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးရိွ အေသးငယ္ဆံုးေသာ မဲဆႏၵနယ္မ်ား လည္း ျဖစ္ပါသည္။ (တစ္သီးပုဂၢလ အမတ္ေလာင္းမ်ားဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ကို ၾကည့္ပါ) ႐ိုက္တာ သတင္းဌာန၏ စက္တင္ဘာလ သတင္းတစ္ပုဒ္တြင္ ဦးစိုးသိန္းသည္ သူ၏ ေသးငယ္ေသာ ေဘာလခဲ မဲဆႏၵနယ္တြင္ ေဒၚလာေသာင္းခ်ီေသာ စီမံကိန္းမ်ားကို ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားထဲ တြင္ ၿဂိဳဟ္တုစေလာင္း၊ ေရေပးေဝျခင္း၊  ေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲတို႔လည္း ပါဝင္သည္။

ျမန္မာတစ္နိုင္ငံလံုးတြင္ မဲေပးသူ ဒုတိယအနည္းဆံုး မဲဆႏၵနယ္ျဖစ္ေသာ ကိုးကိုးကြ်န္းတြင္လည္း ယခင္ ေရတပ္အႀကီးအကဲ ဦးသက္ေဆြက အာဏာရပါတီအတြက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အမတ္ေလာင္းအျဖစ္ ယွဥ္ၿပဳိင္မည္ ျဖစ္သည္။

ဘယ္ေလာက္ေတာင္ဆိုးသလဲ

“မဲဆႏၵရွင္ ပ်ံ႕ႏွံံမႈ မညီမွ်ျခင္း”ကို တိုင္းရာတြင္ မ်ားေသာအားျဖင့္ မဲေပးသူအမ်ားဆံုး မဲဆႏၵနယ္ႏွင့္ မဲေပးသူအနည္းဆံုး မဲဆႏၵနယ္၏ အခ်ဳိးအစားကို ရွာပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ “မဲဆႏၵရွင္ ပ်ံ႕ႏွံံမႈ မညီမွ်ျခင္း” သည္ ဤတိုင္းတာခ်က္အရ ဆိုလွ်င္ ၃၉၇:၁ ရွိေနသည္။ Myanmar Now က ဤသို႔တိုင္းတာရာတြင္ သန္းေခါင္စာရင္းကို မွီျငမ္းပါသည္။ သန္းေခါင္စာရင္းသာလွ်င္ ျမန္မာနိုင္ငံ တစ္ဝန္းလံုးကို လႊမ္းၿခဳံႏိုင္ၿပီး ထပ္မံ၍ စိစစ္ ခြဲေဝနိုင္ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ မဲေပးသူအမ်ားဆံုး မဲဆႏၵနယ္ ၅ ေနရာႏွင့္ မဲေပးသူ အနည္းဆံုး မဲဆႏၵနယ္ ၅ ေနရာကိုသာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုကာ တစ္နိုင္ငံလံုး၏ မဲဆႏၵနယ္ အခ်က္အလက္မ်ား ကို ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ရွိသည္ဆိုကာ ေပးရန္ ျငင္းဆိုခဲ့ပါသည္။ ေကာ္မရွင္၏ အခ်က္အလက္မ်ား အရဆို လွ်င္ “မဲဆႏၵရွင္ ပ်ံ႕ႏွံံမႈ မညီမွ်ျခင္း” အခ်ဳိးအစားက ၃၇ဝ:၁ ရွိေနသည္။ ဤအခ်ဳိး ႏွစ္ခုစလံုးသည္ ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ပါက အလြန္ျမင့္မားေနသည္ဟု Myanmar Now က ဆက္သြယ္ခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ ပြဲ ပညာရွင္မ်ားက ဆိုပါသည္။ နိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား အရဆိုလွ်င္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ မဲေပးသူလူဦးေရ သည္ တစ္ေနရာႏွင့္တစ္ေနရာ အနီးစပ္ဆံုး တူညီသင့္သည္ဟု သူတို႔က ဆိုပါသည္။

“ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲဆႏၵနယ္မ်ား ေရးဆြဲရာတြင္ မဲေပးသူႏွင့္ အေရြးခံရမည့္ ကိုယ္စားလွယ္ အခ်ဳိးအစားသည္ အရပ္ေဒသတိုင္းတြင္ အတူတူ ျဖစ္ေအာင္ထားျခင္းျဖင့္ တူညီစြာ မဲေပးပိုင္ခြင့္ကို ထိန္းသိမ္း ရပါမည္” ဟု ဥေရာပနိုင္ငံမ်ား၏ လံုၿခဳံေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အဖဲြ႔အစည္း(အိုအက္စ္စီအီး) က ဆိုထား ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ဆိုလွ်င္ မက္ဆီဒိုးနီးယားနိုင္ငံတြင္ “မဲဆႏၵရွင္ ပ်ံ႕ႏွံံမႈ မညီမွ်ျခင္း” ဒီဂရီသည္ ၃ ရာခိုင္ နႈန္းထက္ ေက်ာ္လြန္ပါက ေရြးေကာက္ပြဲ နယ္နမိတ္ကုိ ျပန္လည္ေရးဆြဲရပါသည္ဟု ေအ့စ္ ေရြးေကာက္ ပြဲဆိုင္ရာ အသိပညာကြန္ယက္ အင္တာနက္စ ာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ဂ်ာမနီ၊ ခ်က္ သမၼတႏိုင္ငံတို႔ တြင္ေတာ့ သတ္မွတ္ထားေသာ “မဲဆႏၵရွင္ ပ်ံ႕ႏွံံမႈမ ညီမွ်ျခင္း”မ်ားမွာ ၁၅ ရာခိုင္နႈန္းႏွင့္ ၂၅ ရာခိုင္နႈန္းစီ ျဖစ္သည္။

ဤနိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ စနစ္သည္ မွ်တမႈမရိွ၊ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ ျခယ္လွယ္မႈမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ေသာ္လည္း ေျပာင္းလဲမည့္ပံု မျမင္ေသးပါ။ ၿမဳိ႕နယ္မ်ားကို အေျခခံ၍ မဲဆႏၵနယ္မ်ား ေရးဆြဲမႈမွာ ယခင္စစ္အစိုးရ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖစ္ၿပီး ၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားပါသည္။  တပ္မေတာ္အတြက္ အလြန္တရာ အေရးႀကီးသည့္ အေျခခံဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းမွာ လာမည့္ႏွစ္ အနည္းငယ္အတြင္း ျဖစ္လာဦးမည္ မဟုတ္ပါ။ ေရြးေကာက္ပြဲမဝင္ဘဲ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ထားသည့္ စစ္သား အရာရွိမ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ၂၅ ရာခိုင္နႈန္း ရွိၿပီး အေျခခံဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္အတြက္ လက္ေတြ႔ အားျဖင့္ သူတုိ႔တြင္ ဗီတိုအာဏာ ရွိပါသည္။

ယခင္အစိုးရသည္ ဤစနစ္ကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းမွာ သန္းေခါင္စာရင္း အခ်က္အလက္လည္း မရွိ၊  အရြယ္ညီမွ်ေသာ မဲဆႏၵနယ္မ်ား ေရးဆြဲျခင္းသည္ အလြန္တရာ ႐ႈပ္ေထြးနိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္နိုင္သည္ဟု ရစ္ခ်ပ္ေဟာစီက ဆိုပါသည္။ “လြယ္ကူသက္သာေအာင္ လုပ္လိုက္တာလို႔ ထင္ပါတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယူနစ္ မွာပဲ ထားမယ္ဆိုၿပီး ဆံုးျဖတ္လိုက္တယ္လို႔ ထင္ပါတယ္” ဟု သူက ေျပာသည္။

ေနျပည္ေတာ္ရိွ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ညႊန္ၾကားေရးမႈး ဦးစိုင္းေက်ာ္သူကို ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းရာစနစ္သည္ ကြာဟျခားနားခ်က္မ်ား ရွိေသာ္လည္း ေျပာင္းလဲရန္ဟူသည္မွာ ၎တို႔၏ တာဝန္မဟုတ္ဟု ေျပာပါသည္။ “မတရားဘူးဆိုတာ ဟုတ္ပါတယ္။ ဒါက ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ တို႔ရဲ႕ မဲဆႏၵနယ္ေတြဟာ လူဦးေရအေပၚမွာ အေျခမခံဘဲ ၿမဳိ႕နယ္ေပၚမွာ အေျခခံလို႔ပါ။ ဒါဟာ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမွာ ျပ႒ာန္းထားတာပါ။ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒေတြ ေျပာင္းလဲနိုင္ရင္ ေတာ့ အဲဒီအတိုင္းပဲ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေျပာင္းမွာပါ” ဟု သူက ဆိုပါသည္။

NLD ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးဝင္းထိန္ကလည္း ဤ “မဲဆႏၵရွင္ ပ်ံ႕ႏွံံမႈ မညီမွ်ျခင္း” ကို စိုးရိမ္ေသာ္ လည္း မဲစာရင္းမွားျခင္း၊ ႀကဳိတင္မဲေပးျခင္းမ်ားကို လတ္တေလာ ကိုင္တြယ္ရမည့္ ကိစၥမ်ားအျဖစ္ အာ႐ံုစိုက္ ေနရေၾကာင္း ေျပာသည္။ “အခု ေလာေလာဆယ္ အေျခအေနက မမွ်တဘူးဆိုတာ သိတယ္။ ဒါေပမယ့္ ၿမဳိ႕နယ္ေတြအေပၚမွာ မူတည္ေနေတာ့ ေျပာလို႔မရဘူး” ဟု ဆိုသည္။

လူဦးေရကြာျခားမႈအမ်ားအျပား

ျမန္မာနိုင္ငံ၏လူဦးေရ ၅၁ ဒသမ ၄၈၆ သန္းအရဆိုလွ်င္ ၿမဳိ႕နယ္တစ္ခု၏ ပ်မ္းမွ်လူဦးေရသည္ ၁၅၆,ဝဝဝ မွ် ရွိပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ အင္ဂ်န္းယန္ၿမိဳ႕နယ္တြင္  ၁,၇၃၂ ဦးသာ ရွိၿပီး ရန္ကုန္၊ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၆၈၇,၈၆၇ ဦး ရိွေနသည္။ သန္းေခါင္စာရင္းကို Myanmar Now က ေလ့လာၾကည့္ ရာ ၿမဳိ႕နယ္အမ်ားအျပား ၈၂ ၿမိဳ႕ သို႔မဟုတ္ မဲဆႏၵနယ္အားလံုး၏၂၅ ရာခိုင္နႈန္းတြင္ လူဦးေရ ၇၈,ဝဝဝ ႏွင့္ ေအာက္ ရိွသည္။ လူဦးေရ ၃၁၂,ဝဝဝ ႏွင့္အထက္ ရွိေသာၿမဳိ႕နယ္ေပါင္း ၂၁ ၿမဳိ႕နယ္ ရွိပါသည္။

ဇယား၁ ။ သန္းေခါင္စာရင္းအရ လူဦးေရအလိုက္ ၿမဳိ႕နယ္မ်ား စီထားျခင္း

ေရြးေကာက္ခံ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ေယာက္သည္ မဲဆႏၵရွင္အေရအတြက္ မည္မွ်ကုိ ကိုယ္စားျပဳသနည္းဟု တြက္ခ်က္ၾကည့္ရာ ကြာဟမႈမ်ား၊ မညီမွ်ေသာ ကိုယ္စားျပဳမႈမ်ားပို၍ သိသာသြားသည္။ ကိုယ္စားျပဳမႈ အေရအတြက္ကုိ ၾကည့္လွ်င္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ေယာက္သည္ ကယားျပည္ နယ္တြင္ လူေပါင္း ၂၄,ဝဝဝ ကုိ ကုိယ္စားျပဳေနၿပီး ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ၁၅၅,ဝဝဝ အထိ ကိုယ္စားျပဳ ေနသည္။

ဇယား ၂ ။ ေရြးေကာက္ခံ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ေယာက္၏ ကိုယ္စားျပဳသူ လူဦးေရ

တိုင္းရင္းသား ကိုယ္စားလွယ္ျပဳမႈႏွင့္ “မဲဆႏၵရွင္ ပ်ံ႕ႏွံံမႈ မညီမွ်ျခင္း”

“မဲဆႏၵရွင္ ပ်ံ႕ႏွံံမႈ မညီမွ်ျခင္း”သည္ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္နည္းအရ ေကာင္းမြန္ျခင္း မရိွေသာ္လည္း လိမ္လည္မႈ မဟုတ္ဘဲ အၿမဲတမ္းလည္း ဆိုးက်ဳိး မသက္ေရာက္ပါဟုယူဆသည့္ ပညာရွင္မ်ားလည္း ရွိသည္။ တကမၻာလံုးတြင္ ေတြ႔ျမင္ေနရသည့္အျပင္ ျမန္မာနိုင္ငံကဲ့သို႔ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ျဖင့္ ဥပေဒျပ႒ာန္းမႈ ပံုစံ စနစ္ ရွိေသာ နိုင္ငံမ်ားတြင္ ပိုၿပီး ေတြ႔ရပါသည္။ ဤသည္မွာ ႏိုင္ငံေရးအရ အာဏာေလ်ာ့ နည္းေသာ ျပည္နယ္မ်ား ကို အသားေပးရန္ လုပ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ဤစနစ္ကို ေထာက္ခံသူမ်ားက မညီမွ်ျခင္း မ်ားျပားေသာ နိုင္ငံတို႔တြင္ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝမႈမ်ားကို ျပန္လည္ ေပးေဝျခင္းမ်ား ျဖစ္လာေစရန္ အားေပးမႈျပဳသည္ဟု ဆိုၾကသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံမွ ေသးငယ္ေသာ မဲဆႏၵနယ္ အမ်ားစုမွာ တိုင္းရင္းသား ေဒသမ်ားတြင္ ရွိေနသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အကုန္လံုး မဟုတ္ေပ။ (ေအာက္မွ ေျမပံုကို ၾကည့္ပါ) လူဦးေရ ၅ဝ,ဝဝဝ မျပည့္ေသာ မဲဆႏၵနယ္ ၄၄ နယ္တြင္ ၁ဝ ၿမဳိ႕နယ္သည္ စီပြားေရး အခ်က္အခ်ာက်ေသာ ရန္ကုန္မွ ျဖစ္ပါသည္။

“ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ “မဲဆႏၵရွင္ ပ်ံ႕ႏွံံမႈ မညီမွ်ျခင္း”ကို တမင္ ထည့္သြင္းထားတာ ေတြ႔ရမွာပါ။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ျပည္နယ္နဲ႔ တိုင္းေဒသႀကီး တစ္ခုစီဟာ သူတို႔ဆီမွာ လူဦးေရ ဘယ္ေလာက္ပဲရွိရွိ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အေရအတြက္က အတူတူပဲ။ ဒါဟာ နိုင္ငံေရးအရ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ထားတာပါ။ ျမန္မာနိုင္ငံလိုမ်ဳိး တိုင္းရင္းသား၊ လူမ်ဳိးစံုတဲ့ ႏိုင္ငံတစ္ ႏိုင္ငံမွာ ဒါဟာ အားလံုးကို တန္းတူညီတူ ကိုယ္စားျပဳမႈကို ေပးတာပါ။ အေမရိကားက အထက္လႊတ္ေတာ္ ဆီးနိပ္လိုပဲေပါ့”ဟု ရီခ်ပ္ ေဟာစီက ေျပာသည္။

ယခုအေျခအေနကို ေျပာင္းရန္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ မဲဆႏၵနယ္မ်ားကို လူဦးေရ တူညီေအာင္ လုပ္ေပးပါက အျခားျပႆနာမ်ား ေပၚေပါက္လာနိုင္သည္ဟု သူကဆိုသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုမ်ား၏ ကိုယ္စားျပဳမႈကို ေလ်ာ့က်သြားေစၿပီး မဲဆႏၵနယ္ကို မသမာေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေရးဆြဲသတ္မွတ္မႈမ်ား ျဖစ္လာ ႏိုင္သည္ဟု ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ႐ႈပ္ေထြးမႈရိွၿပီး ႏွစ္ရွည္လမ်ား ၾကာသြားနိုင္သည္။ ျပည္သူအမ်ားစုက ၿမဳိ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္ကို က်င့္သားရေနၿပီ ျဖစ္သည္ဟု သူက ဆိုသည္။ အခ်ဳိ႕ကမူ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ယခုလက္ရွိ “မဲဆႏၵရွင္ ပ်ံ႕ႏွံံမႈ မညီမွ်ျခင္း”သည္ အလြန္တရာ ဆိုးဝါးလြန္း၍ တစ္ခုခုေတာ့ လုပ္သင့္သည္ဟုဆိုသည္။ “လူေတြရဲ႕မဲေတြ တခ်ဳိ႕ေနရာေတြမွာ အရမ္းကို အားေပ်ာ့သြားေစတာဟာ၊ တခ်ဳိ႕ေနရာေတြမွာ အဆ ၃ဝ ေလ်ာ့ၿပီး ကိုယ္စားျပဳ ခံရတယ္ ဒါမွမဟုတ္ အဆ ၅ဝဝ ပိုၿပီး ကိုယ္စားျပဳခံရတယ္ဆိုတာဟာ တကယ္ေတာ့ အေျခခံတရားမွ်တမႈနဲ႔ ဆိုင္ပါတယ္” ဟု အမည္မေဖာ္လိုေသာ ေရြးေကာက္ပြဲပညာရွင္က ဆိုပါသည္။

“ဒီ “မဲဆႏၵရွင္ ပ်ံ႕ႏွံံမႈ မညီမွ်ျခင္း” ဆိုတာဟာ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးတဲ့ အခ်ိန္အတြက္ အလြန္ႀကီးက်ယ္ ေသာ ေမးခြန္းပါပဲ။ အဲဒါဟာ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမဲ့ ကိစၥနဲ႔ ယွက္ႏြယ္ေနၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ ျပန္႔၍ ပံုသြင္းျခင္း၊ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို ေလ်ာ့ခ်ျခင္းနဲ႔ ဖက္ဒရယ္လဇ္ဇမ္ဆိုတဲ့ ျပည္ေထာင္စု ဝါဒေတြနဲ႔လည္း ဆိုင္ပါတယ္။ ဒါေတြဟာ ေမးခြန္းအႀကီးႀကီးေတြပါ” ဟု ေျပာသည္။

Tags: