"လူထုနဲ႔က မိသားစုလိုျဖစ္ေနတဲ့ သေဘာမ်ိဳးရွိတယ္"

.

မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔  စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီးေဒါက္တာတိုးတိုးေအာင္သည္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ မဲဆႏၵနယ္တြင္ ေရြးေကာက္ပဲြဝင္မည္ျဖစ္သည္။

၁၉၉၆ တြင္ ရန္ကုန္ေဆးတကၠသိုလ္(၂) မွ ဘဲြ႔ရၿပီးေနာက္  ေဒါက္တာတိုးတိုးေအာင္သည္   မြန္ျပည္နယ္၊  က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနတြင္ ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပဲြ မဝင္ခင္အခ်ိန္အထိ တာဝန္ထမ္းခ့ဲ သည္။

 ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ၏ အမတ္ေလာင္း၊ ၄၅ ႏွစ္ အရြယ္ ေဒါက္တာတိုးတိုးေအာင္ကေဒသတြင္းမဲဆြယ္စည္းရံုးမႈ အေျခအေန၊ အနာဂတ္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္၊ အမ်ဳိးဘာသာသာသနာေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖဲြ႔၏လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီစသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို Myanmar Now သုိ႔ မၾကာေသးခင္ကေျပာျပထားသည္။သတင္းေထာက္ ၿဖိဳးသီဟခ်ဳိကေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ရွိပါတီ၏ ျပည္နယ္ရံုးသုိ႔ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ေမး - ျပည္နယ္အစိုးရဝန္ႀကီးတစ္ေယာက္ကေရြးေကာက္ပြဲဝင္ရာမွာဘယ္လိုအားသာခ်က္ေတြနဲ႔ အားနည္းခ်က္ေတြနဲ႔ ႀကဳံရသလဲ။

ေျဖ - ကြ်န္ေတာ္ကမဲဆႏၵနယ္ေျမမွာရွိတဲ့ ျပည္သူေတြနဲ႔ ၄ႏွစ္လံုးလံုးမထိေတြ႔ခဲ့တဲ့ရပ္ကြက္မရွိဘူး။  မဲဆႏၵနယ္မွာရွိတဲ့ ရပ္ကြက္ေက်းရြာအသီးသီးကိုလုပ္မေပးခဲ့ဖူးတဲ့ေနရာမရွိဘူး။ (ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ မျဖစ္ခင္) ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးအသင္းရဲ႕အသင္းသားဘဝကတည္းကလူထုနဲ႔နီးစပ္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္နဲ႔လူထုနဲ႔ကမိသားစုလိုျဖစ္ေနတဲ့သေဘာမ်ိဳးရွိတယ္။  လူထုအက်ိဳးကိုကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ ရင္လည္းလုပ္မယ္။ အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္ရင္လည္းဒီႏႈန္းနဲ႔ပဲသြားမယ္။ အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္မျဖစ္ခင္ကလည္းဒီႏႈန္းနဲ႔ပဲသြားခဲ့တယ္။ လူထုက ကြ်န္ေတာ့္ကိုနားလည္ေနၿပီ။ ဒီေတာ့ အစိုးရအဖြဲ႔ဝန္ႀကီးျဖစ္ရျခင္း ကအားသာခ်က္လို႔မျမင္ပါဘူး။ 

ေမး - မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒေအာင္ပဲြေတြကိုမၾကာေသးခင္ကေမာ္လၿမိဳင္မွာ ၿခိမ့္ၿခိမ့္သဲသဲလုပ္သြားတယ္လို႔ သိရတယ္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီတခ်ဳိ႕ကပါတီဝင္ေတြ ပါဝင္ၾကတယ္လို႔သိရတယ္။ ဒါကိုဘယ္လိုထင္ပါသလဲ။

ေျဖ -  အမ်ိဳးဘာသာသာသနာကိုေစာင့္ေရွာက္တဲ့လူေတြထဲမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ပါတီကိုလက္ခံတဲ့လူရွိတယ္၊တျခားပါတီေတြကိုလက္ခံတဲ့လူေတြလည္းရွိမယ္၊ သူရဲ႕ေရြးခ်ယ္မႈပါပဲ။  ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ အမ်ိဳးဘာသာသာသနာေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔ (မဘသ) ကို ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုနဲ႔ လာဆက္ႏြယ္ၿပီးမျမင္ပါဘူး၊ သူ႔ဘာသာသူသီးျခားလႈပ္ရွားေနတဲ့ အဖြဲ႔လို႔ျမင္တယ္။  ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြက လည္းသူ႔ေပၚ လစီနဲ႔သြားေနတယ္လို႔ပဲျမင္တယ္။   အျခားပါတီဝင္ေတြကသူ႔ဘာသာလုပ္တဲ့ ကိစၥကေကာ္မရွင္ကဆံုးျဖတ္လိမ့္မယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာက်င့္ဝတ္က်င့္ထုံးေတြရွိတယ္။ အဲဒါနဲ႔ ၿငိေနရင္ေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကအေရးယူရမယ့္အပိုင္းရွိတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ပါတီစည္းရံုးေရးလုပ္ငန္းေတြကိုတိုက္ရိုက္မထိခိုက္တဲ့ကိစၥေတြကိုဘာမွ ကန္႔ကြက္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံေရးပါတီသည္ အမ်ိဳးဘာသာသာသနာေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔နဲ႔ တိုက္ရိုက္  ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ဟာမ်ိဳးမဟုတ္ပါဘူး။

ေမး - ေအာက္ေျခပါတီဝင္ေတြကေရာမဘသအဖြဲ႔မွာပါဝင္ေနတာမ်ိဳးေတြရွိပါသလား။

ေျဖ - ဒါကေတာ့ရွိႏုိင္တာေပါ့။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ပါတီဝင္ေတြ ေမာ္လၿမိဳင္မွာဆိုသံုးေသာင္းေလာက္ရွိတယ္။ ႏုိင္ငံေရးပါတီမွာပါဝင္လႈပ္ရွားေနတဲ့အတြက္ အမ်ိဳးဘာသာသာသနာမွာ ဝင္မပါပါနဲ႔လို႔ ေျပာခြင့္ မရွိသလိုလႈပ္ရွားပါ လို႔လည္းေျပာခြင့္မရွိပါဘူး။ သူ႔ရဲ႕အခြင့္အေရးပါ။  

ေမး -  အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားဆိုတ့ဲစကားလံုးကိုေရွ႕တန္းတင္တဲ့ ပါတီေတြကိုေရာဘယ္လိုမွတ္ခ်က္ေပးလုိပါသလဲ။

ေျဖ - ကြ်န္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ကေတာကိုယ့္ႏုိင္ငံကုိယ့္လူမ်ိဳးတိုးတက္ရာတိုးတက္ေၾကာင္းလုပ္ေပးေနတဲ့ ဘယ္လိုစည္းရံုးမႈမိ်ဳးကိုမဆိုလက္ခံပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဆိုရင္လည္း ကိုယ့္ႏုိင္ငံကိုယ့္ လူမ်ိဳး အတြက္၊ ကြ်န္ေတာ့္နယ္မွာဆိုရင္လည္းတိုးတက္ရာတိုးတက္ေၾကာင္းအတြက္ စည္းရံုးေရးေတြ လုပ္ေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဒီေမးခြန္းကိုမွတ္ခ်က္မေပးလိုပါဘူး။

ေမး - ၂ဝ၁ဝ နဲ႔ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲႏွစ္ခုမွာမဲဆြယ္စည္းရံုးရတာဘယ္လိုကြာသလဲ။

ေျဖ -  ၂ဝ၁ဝေရြးေကာက္ပြဲကေတာ့ အစိမ္းေပါ့။ ဘာအေတြ႔အႀကံဳမွမရွိခဲ့ဘူး။  ကြ်န္ေတာ္တို႔ဝင္ၿပိဳင္ၿပီးေတာ့ ႏိုင္တယ္၊အေတြ႔အႀကံဳတစ္ခုရတယ္။  အဲဒီကအားသာခ်က္ေတြကိုထုတ္သံုးၿပီး  ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာအားနည္းခ်က္ေတြကိုဖယ္ထုတ္လိုက္တယ္။

ေမး - လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ ျပန္အေရြးခံရရင္ ဘာဥပေဒေတြမ်ားပထမဆံုးတင္သြင္းခ်င္ ပါသလဲ။

ေျဖ - လႊတ္ေတာ္ကျပဳထားတဲ့ စည္ပင္သာယာဥပေဒမွာအဟန္႔အတားေလးေတြ ရွိေနတယ္။  ျပည္သူတိုက္ရိုက္ပူးေပါင္းပါဝင္မယ့္အခန္းက႑ေလးေတြ ဒီဥပေဒမွာနည္းေနတာေတြ႔ရတယ္။ စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းဥပေဒေတြလည္းဒီထဲမွာပါဝင္ႏုိင္မႈအားနည္းေနတာေတြ႔ရတယ္။ ပထမဆံုးလုပ္ခ်င္တာကေတာ့ စည္ပင္သာယာဥပေဒကို အမ်ားျပည္သူ ကဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ႏုိင္မယ့္ အခြင့္အလမ္းေတြ ေပးခ်င္တယ္။ လူတိုင္းလက္ခံႏုိင္မယ့္အခ်က္ေတြ ထည့္ခ်င္တယ္။  ၿခံဳေျပာရင္ေတာ့ စည္ပင္သာယာဥပေဒကို ျပန္ျပင္ခ်င္တယ္။

ေမး - မဲဆြယ္တ့ဲအေျခအေနေျပာျပပါဦး။

ေျဖ - ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္စည္းရံုးျခင္း ကာလစၿပီဆိုတာနဲ႔ ခုခ်ိန္ထိေန႔စဥ္ ရပ္ကြက္ေက်းရြာအသီးသီးကိုဆင္းတယ္။ စည္းရံုးေရးဆင္းတဲ့ပံုစံကေတာ့ ရပ္ကြက္ေက်းရြာအသီးသီးမွာရွိတဲ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ပါတီအမာခံေတြက အေျချပဳၿပီး အဲဒီပါတီအမာခံေတြကတစ္ဆင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ပါတီကိုစိတ္ဝင္စားတဲ့လူေတြ၊ ပါတီကိုေလ့လာေနတဲ့လူေတြ၊ ပါတီကိုလံုးဝစိတ္မဝင္စားတဲ့လူေတြအားလံုးကို  ကြ်န္ေတာ္တို႔ ပါတီရဲ႕ မူဝါဒသေဘာထား၊  လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ အေၾကာင္းကို လိုက္ရွင္းျပတဲ့အလုပ္ကို စတင္ေနပါတယ္။

ေမး - မဲဆြယ္ရာမွာဘယ္လိုကတိေပး၊ ဘယ္လိုေျပာဆိုစည္းရံုးသလဲ။

ေျဖ - ကြ်န္ေတာ္ကေမာ္လၿမိဳင္သား။ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ရဲ႕အက်ိဳးကိုတျခားၿမိဳ႕ကလူေတြထက္ပိုၿပီးေတာ့ စိတ္ဝင္စားတယ္။ ဒုတိယအခ်က္အေနနဲ႔ကေတာ့ ျပည္သူလူထုအက်ိဳးကိုအရင္ကလည္းလုပ္ခဲ့တယ္၊ အခုလည္းလုပ္ေနတယ္၊ ေနာက္လည္းလုပ္ေပးမယ္ဆိုတဲ့ ကတိကဝတ္ပါ။  ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြကိုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မျဖစ္ခင္ အခ်ိန္ကတည္းကဝါသနာပါပါနဲ႔ တစိုက္မတ္မတ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့လူျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကိုရွင္းျပပါတယ္။     ။