ပြည်တွင်းထုတ်ကုန် ပစ္စည်းများတွင် GS1 နိုင်ငံတကာစံနှုန်း နံပါတ် (Myanmar Barcode) စတင် ရိုက်နှိပ်နိုင်ပြီ

23 February 2020
ပြည်တွင်းထုတ်ကုန် ပစ္စည်းများတွင် GS1 နိုင်ငံတကာစံနှုန်း နံပါတ် (Myanmar Barcode) စတင် ရိုက်နှိပ်နိုင်ပြီ

မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိသည့် အသေးစား အလတ်စား စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များ၊ ပြည်တွင်း ထုတ်ကုန် လုပ်ငန်းများနှင့် လက်လီ ရောင်းချသူများ အနေဖြင့် မိမိတို့၏ ထုတ်ကုန် ကုန်ပစ္စည်းများတွင်  GS1 Barcode နိုင်ငံတကာစံနှုန်း နံပါတ်အဖြစ် (Myanmar Barcode) စနစ်ကို စတင် အသုံးပြုနိုင်တော့မည်ဟု ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၂ ရက်က UMFCCI တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော GS1 Myanmar Barcode မိတ်ဆက်ပွဲမှ သိရသည်။

ရိုက်ကူး / တည်းဖြတ်  -  ဟိန်းသက်ဦး