မေလးရွားတြင္ အနိမ့္ဆုံးလစာ တိုးျမင့္မည္

.

ကမာၻ႔စီးပြားေရးမေရရာမႈမ်ားၾကား မေလးရွားႏိုင္ငံ၏ လာမည့္ႏွစ္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈက ေႏွးေကြးႏိုင္သည့္ အေျခအေနရွိေနစဥ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္နာဂ်စ္ရာဇက္က အနိမ့္ဆုံးလုပ္ခလစာ တိုးျမွင့္ေပးေရး လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။

ယခုႏွစ္ မေလးရွားစီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႏႈန္းက ၄ ဒသမ ၅ ႏွင့္ ၅ ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းၾကားရွိႏိုင္ေသာ္လည္း ၂၀၁၆ တြင္ ၄ မွ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းၾကား ေႏွးေကြးသြားဖြယ္ရွိသည္ဟု ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးအျဖစ္လည္း တာ၀န္ယူထားသူ နာဂ်စ္ကေျပာၿပီး ေအာက္လႊတ္ေတာ္သို႔လည္း ရသုံးမွန္းေျခဘတ္ဂ်တ္စာရင္းကို တင္ျပထားသည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္က မေလးရွား၏ ျပည္တြင္းအသားတင္ကုန္ထုတ္လုပ္မႈသည္ ၆ ရာခုိင္ႏႈန္း နီးပါးရွိခဲ့သည္။

"ကၽြန္ေတာ္တို႔ သတိထားရမွာက ကမာၻ႔စီးပြားေရးေႏွးေကြးျခင္းအေပၚမွာပါ။ ကုန္စည္ေစ်းႏႈန္းေတြ က်ေနတာ၊ ေရနံစိမ္းေစ်း၊ စားအုန္းဆီနဲ႔ ေရာ္ဘာေစ်းေတြက်ဆင္းၿပီး ရင္းဂစ္ေစ်းတန္ဖိုးေလွ်ာ့ လာတာေတြအျပင္ အဓိကစီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈေျခလွမ္းေတြ ေႏွးေကြးလာတာကိုလည္း ထည့္တြက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။"ဟု နာဂ်စ္က ေျပာသည္။