ႏွစ္ဘက္ကုန္သြယ္မႈ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၀ ဘီလ်ံအထိ တိုးျမင့္ရန္ ထိုင္းႏွင့္ မေလးရွား သေဘာတူ

.

ဘန္ေကာက္၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၃ ။           ။ ထိုင္းႏွင့္ မေလးရွားတို႔သည္ ႏွစ္ဘက္ကုန္သြယ္မႈ လက္ရွိ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂၅ ဘီလ်ံမွ ဘီလ်ံ ၃၀ အထိျမင့္တင္ရန္ သေဘာတူညီလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

လြန္ခဲ႔သည့္ ႏွစ္ရက္အတြင္း မေလးရွားႏိုင္ငံ၊ ကြာလာလမ္ပူတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ႔ေသာ ႏွစ္ဘက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးပူးတြဲေကာ္မရွင္၏ ၁၃ ႀကိမ္ေျမာက္အစည္းအေ၀းႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား နယ္စပ္ေဒသမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး မဟာဗ်ဴဟာ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ ၀န္ႀကီးအဆင့္ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ကုန္သြယ္မႈျမင့္တင္ရန္ သေဘာတူခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္ဟု အစည္းအေ၀းမ်ား တက္ေရာက္ခဲ႔ေသာ ထိုင္းႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဒြန္ပရာမူဒ၀ီႏိုင္က ေျပာသည္။

ကုန္းလမ္းမွတဆင့္ ထိုင္းမွဆန္မ်ား၀ယ္ယူရန္လည္း မေလးရွားကို ေတာင္းဆိုခဲ႔ၿပီး ဟာလာလ္စားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပူးတြဲရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံရန္လည္း ႏွစ္ႏိုင္ငံက သေဘာတူညီခဲ႔သည္ ၄င္းက ေျပာၾကားခဲ႔သည္။

ေဆာင္ခလာျပည္နယ္၏ ဆာေဒါင္ခ႐ိုင္ကို အထူးစီးပြားေရးဇုန္ငါးခုအနက္ တစ္ခုအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ၿပီးေနာက္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈကို ျမင့္တင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ၄င္းကေျပာ သည္။ေဆာင္ခလာ၏ ဟတ္ယိုင္ခ႐ိုင္ရွိ တမ္ဘြန္ခ်ာလန္တြင္ ရာဘာသုေတသနစင္တာတစ္ခုကို ထိုင္းက ထူေထာင္ေနရာ ရာဘာႏွင့္ပတ္သက္၍ အသိပညာဖလွယ္ရန္လည္း မေလးရွားကိုေတာင္းဆို မည္ဟု ထိုင္းကဆိုသည္။