စီးပြားေရး ဆက္ဆံမႈခိုင္မာရန္ ဗဟိုအာရွႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ဂ်ပန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ထြက္ခြာ

.

တိုက်ဳိ၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၂ ။         ။ အရင္းအျမစ္ၾကြယ္၀ေသာ ဗဟိုအာရွေဒသတြင္ ၾသဇာျဖန္႔က်က္မႈ တ႐ုတ္က ျမင့္တင္ေနစဥ္ ဂ်ပန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇိုအာေဘးသည္ ေဒၚလာဘီလ်ံမ်ားစြာတန္ေသာ စီးပြားေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ားရရွိရန္ ရည္မွန္းလ်က္ မြန္ဂိုလီးယားႏွင့္ ဗဟိုအာရွငါးႏိုင္ငံသို႔ တစ္ပတ္ၾကာခရီးစဥ္ကို ေအာက္တိုဘာ ၂၂က စတင္ထြက္ခြာခဲ႔သည္။

ဂ်ပန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္အတူ ဂ်ပန္ကုမၸဏီ ၅၀မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားလည္း လိုက္ပါသြားခဲ႔သည္။ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း မြန္ဂိုလီးယားသို႔ ပထမဆုံးခရီးစဥ္အျဖစ္ ထိုေန႔ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အူလန္ဘာတာ ၿမိဳ႕ေတာ္သို႔ ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ကာဇက္စတန္ႏွင့္ ဥဇဘက္ကစၥတန္သို႔ သြားေရာက္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ ဂ်ပန္၀န္ခ်ဳပ္တစ္ဦး၏ ပထမဆုံးတရား၀င္ခရီးစဥ္တစ္ခုအျဖစ္ တာ့ခ္မင္နစၥတန္၊ တာဂ်စ္ကစၥတန္ႏွင့္ ကာဂ်စၥတန္ႏိုင္ငံတို႔သို႔ သြားေရာက္မည္ျဖစ္သည္။

"မြန္ဂိုလီးယားနဲ႔ ဗဟိုအာရွဟာ အာရွရဲ႕ ဗဟိုမွာရွိတဲ႔အတြက္ ပထ၀ီႏိုင္ငံေရးအတြက္ အလြန္အေရးပါပါတယ္"ဟု အာေဘးက မထြက္ခြာမီ တိုက်ဳိေလဆိပ္တစ္ခုတြင္ သတင္းေထာက္မ်ားကို ေျပာၾကား ခဲ႔သည္။

ယင္းႏိုင္ငံမ်ားမွာ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားတင္ပို႔မႈအေပၚမွီခိုေနေသာ္လည္း တန္ဘိုးျမင့္ထုတ္ကုန္လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ အေျချပဳေသာ စီးပြားေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ေနၿပီး အဆင့္ျမင့္အေျခခံ အေဆာက္အအုံ တည္ေဆာက္ေရးႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသည္။ တစ္ႏိုင္ငံခ်င္းႏွင့္ ဆက္ဆံေရးျမင့္တင္ခ်င္ေၾကာင္းလည္း ၄င္းကေျပာသည္။

အာေဘးသည္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း အာဏာရကတည္းက ဂ်ပန္၏ စီးပြားေရးကို ျမင့္တင္ရန္ ႏိုင္ငံေပါင္းဒါဇင္ေပါင္းမ်ားစြာသို႔ ခရီးထြက္ခဲ႔သည္။ ယခုခရီးစဥ္အတြင္း ဂ်ပန္အင္ဂ်င္နီယာကုမၸဏီ JGC ႏွင့္ အျခားကုမၸဏီေလးခုသည္ တာ့ခ္မင္နစၥတန္တြင္ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕ဆိုင္ရာစက္႐ုံတစ္ခု တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈ဒသမ၃ဘီလ်ံတန္ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခုကို လက္မွတ္ေရးထိုးလိမ္႔မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရေၾကာင္း Nikkei စီးပြားေရးေန႔စဥ္သတင္းစာက ေဖာ္ျပခဲ႔သည္။