ရလဒ္ ေျပာင္းသြားႏုိင္တဲ့ ပယ္မဲ ဘယ္လို ႀကိဳတင္ ကာကြယ္မလဲ

.

ေရြးေကာက္ပြဲ မသမာမႈ သို႔မဟုတ္ မဲလိမ္မႈတို႔ဟာ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ဥပေဒႏွင့္ မေလ်ာ္ညီဘဲ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲ မသမာမႈ လုပ္ရပ္ ေတြဟာ မိမိတို႔လိုလားတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းရဲ႕ မဲအေရအတြက္မ်ားေအာင္ ျပဳလုပ္တာ ဒါမွမဟုတ္ ၿပိဳင္ဘက္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းရဲ႕ မဲအေရအတြက္ ေလ်ာ့နည္းေအာင္ ျပဳလုပ္တာအျပင္ ဒီႏွစ္ရပ္စလံုးကို လုပ္တဲ့ ဟာက ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ကို ေျပာင္းလဲ ေစပါတယ္။

ေရြးေကာက္ပြဲ မသမာမႈမွာ ပါ၀င္တဲ့အခ်က္ေတြဟာ ဥပေဒအရ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံ အမ်ဳိးမ်ဳိး ကြဲျပားႏိုင္ပါတယ္ ၿပိဳင္ဘက္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းရဲ႕ မဲအေရအတြက္ ေလ်ာ့နည္းေအာင ္လုပ္တဲ့ အထဲမွာ ပဲမယ္ျဖစ္ေအာင္လုပ္ တာလည္း ပါ၀င္ပါတယ္ အဓိကအားျဖင့္ ပယ္မဲျဖစ္ေစတာကေတာ့ မဲေပးတဲ့ေန႔ မဲ႐ံုးတြင္းမွာ အျဖစ္မ်ား တာပါ။

ပယ္မဲမျဖစ္ေအာင္ ပထမဆံုး ဘာကို သတိထားရမလဲဆိုေတာ့ မဲဆႏၵျပဳတဲ့ အခါမွာ စနစ္အေနနဲ႔က လ်ိဳ႕၀ွက္ မဲေပးစနစ္၊ လ်ိဳ႕၀ွက္ မဲေပးစနစ္ ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ လ်ိဳ႕၀ွက္ မဲေပးစနစ္ကို မထိခိုက္ေအာင္ လုပ္ရမွာပါ  တကယ္လို႔ လ်ိဳ႕၀ွက္မဲေပးစနစ္ကို ထိခိုက္ရင္ ဒါဟာ ပယ္မဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒုတိယတစ္ခ်က္ အေနနဲ႔က မိမိ မဲေပးလိုက္တဲ့အခါမွာ ထင္သာျမင္သာ မရိွဘူး၊ ထင္သာျမင္သာ မရိွဘူးဆိုတာက ဘယ္သူ႔ကို ေပးလိုက္တယ္ဆိုတာ ၀ိ၀ါဒ ကြဲျပားၿပီး ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျဖစ္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒါ ပယ္မဲမျဖစ္ဘူးေပါ့။ အဲလိုမွမဟုတ္ပဲနဲ႔ ၀ိ၀ါဒ မကြဲျပားဘူး။ သူ႔ကိုေပးသလိုလို ကိုယ့္ကိုေပးသလိုလုိ ျဖစ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒါ ပယ္မဲျဖစ္မွာပါ။ အဓိကကေတာ့ အဲအခ်က္ ၂ခ်က္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ သတိထားဖို႔ပါပဲ။ NLD က ေနာင္ခ်ိဳ ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးထြန္းထြန္းဟိန္ ကေတာ့ ပယ္မဲနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ သတိထားသင့္တဲ့အခ်က္ေတြကို အခုလို ေျပာပါတယ္။

 

ဦးထြန္းထြန္းဟိန္။ ။ အားလံုးေပးလိုက္တဲ့ မဲေတြထဲမွာ ကိုယ္ေပးလိုက္တဲ့ မဲကို ျပန္ရွာလို႔ မရေလာက္ေအာင္ အသြင္သ႑န္အားျဖင့္ ထပ္တူထပ္မွ်လို ျဖစ္ေနမယ္ဆိုရင္ ဒါဟာ လ်ိဳ႕၀ွက္မဲေပးစနစ္မွာ ခိုင္မာတယ္လို႔ ေျပာရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ေပးလိုက္တဲ့ မဲျပား တစ္ခုတစ္ခုကို မွတ္သားထားလို႔ မရႏိုင္ေအာင္ ဥပမာ အစုတ္ကေလးပါမယ္။ အဲဒါကို မွတ္သားထားလို႔ ရမယ္ဆိုရင္ အဲဒါက ပယ္မဲ ျဖစ္မယ္ေပါ့။

ေနာက္တစ္ခါ မဲျပားမွာ အေပါက္ကေလး ပါမယ္ေပါ့၊ အဲဒီ အေပါက္ေလးကို မွတ္သားထားလို႔ ရမယ္ဆိုရင္ ဒါဟာ ပယ္မဲ ျဖစ္မယ္ေပါ့။ေနာက္တစ္ခါ အစြန္းေပါ့။ တစ္ခုခုနဲ႔ စြန္းေနတယ္။ ဥပမာ လက္မွာ ေဂ်းပါလာလို႔ မဲျပားကို ကိုင္လိုက္တဲ့အခါ မဲျပားမွာ ေဂ်းစြန္း သြားမယ္ဆိုရင္ အဲဒါလည္း ပယ္မဲ ျဖစ္မယ္ေပါ့။

ေနာက္တစ္ခုက တစ္ခုခုနဲ႔ ခဲတံေလးနဲ႔ ျဖစ္ျဖစ္ ျခစ္ၿပီးေတာ့ မွတ္သား ထားလိုက္မယ္။ အဲလို ခဲတံျခစ္ရာေလး ပါတယ္၊ ေနာက္ ေဖာင္တိန္ ျခစ္ရာေလးပါတယ္ ျခစ္ရာ အမွတ္အသားေလး ပါတယ္ဆိုရင္ ဒါလည္း ပယ္မဲ ျဖစ္သြားႏိုင္တယ္။

ေနာက္တစ္ခါ မသိမသာ ေလး ေခါက္ထားလိုက္မယ္ ေခါက္ရာေလး ျဖစ္ေအာင္ အဲဒါကို မွတ္သားထားႏိုင္တယ္ဆိုရင္ ဒါက ပယ္မဲ ျဖစ္မယ္။ ဒါကေတာ့ ဒီအခ်က္ေတြကေတာ့ လ်ိဳ႕၀ွက္ မဲေပးစနစ္ကို ထိခိုက္ႏိုင္တယ္။ သူ႔မဲကို သူမွတ္သား ထားႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္မ်ား ေပၚေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ပယ္မဲ ျဖစ္သြားတဲ့အခ်က္ေတြပါ။

 

မေကြးတိုင္း အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁၂) ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးလွေဆြ ကေတာ့ ဘယ္လို ေပးရမယ္ဆိုတာကို ကိုယ့္ဟာကို ႀကိဳတင္ လုပ္ၾကည့္သင့္တယ္တဲ့။

ဦးလွေဆြ။   ။ အဓိကက ကိုယ့္နာမည္ ပါေအာင္လုပ္ရမယ္။ ပါေအာင္လုပ္တဲ့ နည္းလမ္း ေတြလည္း အမ်ားႀကီး အစိုးရက ေဖာ္ျပေပးထားတယ္ေလ။ ကိုယ့္နာမည္ ပါၿပီဆိုတာနဲ႔ သြားၿပီးေတာ့ မဲေပးေတာ့ မယ္ ဆိုတာနဲ႔ အခုေခတ္က အလြယ္ကူဆံုး အ႐ုိ္းရွင္းဆံုး နည္းလမ္းက၊ အရင္ေခတ္ကဆိုရင္ ေဘာပင္ မပါတာေတြ ဘာေတြ မွင္သုတ္တာေတြ မျဖစ္ေအာင္လို႔ တံဆိပ္တံုးထုတဲ့ စနစ္ကို သံုးထားတယ္။ ဒီတံဆိပ္တံုးကို မွန္ကန္ေအာင္ ထုတတ္ဖို႔ဆိုတာ အရင္တုန္းကထက္စာရင္ အမ်ားႀကီးလြယ္ကူတဲ့ နည္းလမ္းျဖစ္တယ္။ တံဆိပ္တံုးေလး မွန္ေအာင္ ထုတတ္ဖို႔ပဲလိုတယ္။

တစ္ခုရိွတာက ဘယ္သူ႔ကို မဲေပးမယ္ဆိုတာေတာ့ ကိုယ္က တံဆိပ္ေတြ သိထားဖို႔ေတာ့ လိုတာေပါ့ေနာ္။ ဥပမာ ႀကံခိုင္ေရးဆိုရင္ အစိမ္းေရာင္ကို ဦးစားေပးထားတယ္။ နည္းနည္း ထူးျခားတာေပါ့၊ က်န္တဲ့ပါတီ အားလံုးက အနီေရာင္ကို ကိုယ္စားျပဳထားတယ္။ ဒါမ်ိဳးေလးေတြ သိထားဖို႔ေတာ့ လိုတာေပါ့ေနာ္။ ဒါကို က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔ လုပ္ဖို႔ကေတာ့ အစိုးရ ျမန္မာ့အသံေပါ့။ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား တီဗြီ  FMေတြ ဒါေတြနဲ႔ သတင္းစာေတြက မ်ားမ်ား လုပ္ေပးသင့္တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ထင္တယ္။ ၿပီးရင္ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူကလည္း အေရးႀကီးတဲ့ ကိစၥတစ္ခုလို႔ သေဘာထားၿပီးေတာ့ ေပါ့ေပါ့တန္တန္ သေဘာမထားပဲနဲ႔  မိမိ ေပးခ်င္တဲ့လူကိုေပး၊ သို႔ေသာ္ ဘယ္လိုေပးရမယ္ ဆိုတာေတာ့ ကိုယ့္ဟာကို လုပ္ၾကည့္ သင့္တယ္လို႔ေတာ့ ယူဆပါတယ္။

 

ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္ေရး အရပ္ဘက္အဖဲြ႕အစည္း TSI က ဦးကက္ပ္ႏိုကေတာ့ မဲလက္မွတ္ သြားထုတ္တဲ့အခါ လက္မွတ္မထိုးရင္ ေတာ္ေတာ္ေလး ဒုကၡေရာက္ ႏိုင္တယ္တဲ့။

ဦးကက္ပ္ႏို ။         ။UECနဲ႔ ေဆြးေႏြးတဲ့ေနရာမွာ ပယ္မဲ ကိစၥလည္း ေတာ္ေတာ္ေလး ေခ်ာင္မဲ့ သေဘာ ရိွတယ္။တံုး ၂တံုးမထုမိဖို႔ပဲ အဓိက၊ အကြက္ တစ္ကြက္တည္းမွာ တံုး ၂တံုး သြားမထုမိဖို႔ပဲ။ တံုးတစ္တံုး တည္းဆိုရင္ တကယ္လို႔မ်ား လူနာမည္ေပၚမွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ Logo ေပၚမွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ အကြက္ ေပၚမွာ ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ တစ္တံုးပဲ ထုရင္ အဲဒါက ခိုင္လံုမဲ ျဖစ္သြား မွာေပါ့။ နည္းနည္းေလး ေစာင္းၿပီးပဲထုထု အေနာက္မွာပဲ သြားထုထု ရတယ္။ ဆိုေတာ့ အဓိက ကေတာ့ စာရြက္တစ္ရြက္တည္းမွာ တံုး၂တံုးမရိွဖို႔ပဲ အေရးႀကီးတယ္။ေနာက္တစ္ခါ မဲ႐ံုမွဴး လက္မွတ္ရပါဖို႔လည္း လိုတယ္။ မဲလက္မွတ္ သြားထုတ္တဲ့အခါ လက္မွတ္ထိုးဖို႔ ေပါ့ေနာ္။ လက္မွတ္မထိုးရင္ ေတာ္ေတာ္ေလး ဒုကၡေရာက္မယ့္ သေဘာရိွတယ္ က်န္တဲ့ အပိုင္းကေတာ့ သိပ္ျပႆနာ မရိွေလာက္ပါဘူး။

 

ပယ္မဲကိစၥကေတာ့ ရွင္းပါတယ္ မဲ႐ံုတြင္း မေရာက္ခင္ ပညာေပးမႈေတြ အရင္လုပ္ရမွာပါ ဒါဟာ အစိုးရခ်ည္း ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ခ်ည္းနဲ႔ပဲ ဆိုင္တာ မဟုတ္ပါဘူး သက္ဆိုင္ရာ ပါတီေတြနဲ႔လည္း သက္ဆိုင္ပါတယ္။ အခုအခ်ိန္ဟာ ေရြးေကာက္ပဲြက်င္းပဖို႔ ရက္ေပါင္း(၂၀)ေက်ာ္သာ လိုပါေတာ့တယ္ မဲ႐ံုတြင္းေရာက္မွ ကရမယ့္ အေျခအေန တစ္ရပ္အတြက္ ပဲြမ၀င္ခင္ အျပင္ကက်င္းပ ဆိုသလိုႀကဳိတင္ ေလ့က်င့္မႈ သ႐ုပ္ျပမႈေတြကို ႐ုပ္ျမင္ သံၾကားကေနေရာ အျပင္မွာ တကယ့္လက္ေတြ႕ေရာ လုပ္ပါမွ ျပည္သူေတြ အေနနဲ႔ ဘယ္ဟာက ခိုင္လုံမဲ ဘယ္ဟာပယ္မဲဆိုတာ ကဲြကဲြျပားျပား သိႏိုင္မယ္ မဟုတ္ပါလား။