ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးပါတီ၏ မူ၀ါဒ သေဘာထား

.

ေနျပည္ေတာ္ ေအာက္တိုဘာ ၇ ။           ။ ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးပါတီဥကၠ႒ ဦးမ်ိဳးမင္းထြန္း(ေခၚ) ပါစီျပည္ဟိန္းက ၎တို႔ပါတီ၏ မူ၀ါဒ၊ သေဘာထား၊ လုပ္ငန္စဥ္စသည္ တို႔ကို ေအာက္တိုဘာ  ၇ ရက္ေန႕ ညပိုင္းက ေရဒီယိုႏွင့္ ရုပ္ျမင္သံၾကား အစီစဥ္မ်ားမွ ေဟာေျပာ တင္ျပခဲ့ပါသည္။အဆိုပါေဟာေျပာတင္ျပခ်က္ အျပည့္စံုမွာ ေအာက္ပါ အတိုင္းျဖစ္ပါသည္။

ေလးစားအပ္ပါေသာ မဲဆနၵရွင္ျပည္သူအေပါင္းတို႔ခင္ဗ်ာ-

မဂၤလာအေပါင္းႏွင့္ ခေညာင္းျပည့္စံုၾကပါေစေၾကာင္း ဦးစြာပထမ ဆုေတာင္းေမတၱာပို႔သလိုက္ပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ ေစ့စပ္ညိွႏႈိင္းေရးႏွင့္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးပါတီမွ ပါတီဥကၠ႒  ဦးမ်ိဳးမင္းထြန္း ေခၚပါစီျပည္ဟိန္းျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ပါတီဟာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္ ၂၃ ရက္ေန႔မွစ၍ဖြဲ႔စည္းခ့ဲတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ပါတီဟာ ျမန္မာလို ေစ့စပ္ညိွႏႈိင္းေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးပါတီျဖစ္ၿပီး အဂၤလိပ္ဘာသာအားျဖင့္ Negotiation, Stability And Peace Partyဟု ေခၚပါသည္။ အတိုေကာက္အားျဖင့္ NSPP ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုး လူမႈဘ၀ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ႏွင့္ လူသားအခြင့္အေရးမ်ားရရွိခံစားေစရန္ လူသားထုအတြင္း မေျပလည္မႈမ်ားကိုေျဖရွင္းရန္ရည္ရြယ္၍ ကြ်န္ေတာ္တို႔ပါတီကို ဖြဲ႕စည္းရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူအေပါင္းတို႔ခင္ဗ်ား- ကြ်န္ေတာ္တို႔ပါတီရဲ႕အလံနဲ႔တံဆိပ္တုိ႔ဟာ အတူတူပဲျဖစ္ပါတယ္။ အလံသည္ အနီေရာင္ႏွင့္အစိမ္းေရာင္ကို ေနာက္ခံထားၿပီး အလယ္တြင္အျပာေရာင္ အ၀ိုင္းႀကီး ပါရွိပါတယ္။ အျပာေရာင္အ၀ိုင္းႀကီးထဲ၌ အရြယ္တူၾကယ္ျဖူ ၁၄ လံုးက လြတ္လပ္ေရးေက်ာက္တိုင္ႀကီးအား ၀န္းရံထားတယ္။ အျပာေရာင္အ၀ိုင္းႀကီးထဲတြင္ လူသားအခ်င္းခ်င္း လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ ေနေသာ ပံုသ႑ာန္ပါရွိပါတယ္။

၁။ ေနာက္ခံအနီေရာင္သည္ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုး၏ လူမႈအက်ိဳးစီးပြားဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ အစဥ္တစိုက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္ပါတယ္။

၂။ ေနာက္ခံအစိမ္းေရာင္သည္ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုး၏ လူမႈဘ၀ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္သာယာ၀ေျပာေရးကို ရည္ညြွန္းပါတယ္။

၃။ အျပာေရာင္အ၀ိုင္းသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးတစ္ခုလံုး တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္း မႈရွိေစရန္ ရည္ညႊန္းပါတယ္။

၄။ အရြယ္တူ ၾကယ္ျဖဴ ၁၄ လံုးသည္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္ ၁၄ ခုအခြင့္အေရးသာတူညီမွ်မႈကို ရည္ညႊန္းပါတယ္။

၅။ လြတ္လပ္ေရးေက်ာက္တိုင္သည္ တိုင္းျပည္၏အထိမ္းအမွတ္လကၡဏာျဖစ္ၿပီး အရြယ္တူၾကယ္ျဖဴ၁၄ လံုးက ၀န္းရံထားျခင္းသည္ ဥမကြဲသိုက္မပ်က္ လြတ္လပ္စြာေနထိုင္ရန္ ျဖစ္ပါတယ္။

၆။ လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ေနသည့္ပံုသ႑ာန္မွာ ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္း ျဖစ္ပြားေနသည့္ ပဋိပကၡမ်ား၊ မတူညီေသာအျမင္မ်ား အမ်ိဳးသားေရးျပႆနာမ်ားကိုေျဖရွင္းေပးရန္ပါတီ၏ အမည္နာမအတုိင္းေစ့စပ္ ညိွႏႈိင္းေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္း ေရးတာ၀န္ကို ရည္ညႊန္းပါတယ္။

မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူအေပါင္းတို႔ခင္ဗ်ား-ႏုိင္ငံေရးဆုိသည္မွာ ႏုိင္ငံသားတိုင္းႏွင့္သက္ဆုိင္ၿပီး က်ယ္၀န္းနက္နဲတဲ့ကိစၥတစ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္။ ခက္ခဲနက္နဲၿပီး႐ႈပ္ေထြးတဲ့သေဘာလည္း ေဆာင္ပါတယ္။ ထုိသို႔သေဘာရွိေသာ္လည္း မည္သူကမွ ႏုိင္ငံေရးကို မ်က္ကြယ္ျပဳလုိ႔မရပါဘူး။ ႏုိင္ငံေရးရဲ႕တကယ့္အႏွစ္သာရကို မိမိတို႔ပါတီမွျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုး နားလည္သေဘာေပါက္ေစ ရန္ခ်ျပရမွာပဲျဖစ္ပါ တယ္။ မိမိတို႔ပါတီ၏ ႀကိဳးပမ္းမႈျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး၏စစ္မွန္ေသာ အနက္အဓိပၸာယ္ကို ျပည္သူမ်ားနားလည္ၿပီး ႏုိင္ငံ့အက်ိဳး၊ ျပည္သူ႔အက်ိဳးကို တာ၀န္သိမႈ တာ၀န္ယူမႈတို႔ျဖင့္ ေဆာင္ၾကဥ္းႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လူသားတို႔ဟာ မိမိတို႔၏စား၀တ္ေနေရးလူမႈေရးကိစၥရပ္မ်ားကိုေျဖရွင္းရန္၊ စီမံရန္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ ကြပ္ကဲထိန္းေက်ာင္းရန္ ပို၍ေကာင္းေသာနည္းစနစ္မ်ားကုိ ရွာေဖြလာခဲ့ၾကပါတယ္။

ႏိုင္ငံေရးအေတြးေခၚ အယူအဆမ်ား၊ သဘာတရားမ်ား၊ အဖြဲ႕စည္းမ်ားျဖစ္ေပၚလာေသာေၾကာင့္ ယံုၾကည္သည့္အေပၚ အေျခတည္ထားသည့္ လူမႈေရးကိုအေျချပဳ၍ လြတ္လပ္ခြင့္ ရရွိေစရန္ေဖာ္ေဆာင္ မည့္သေဘာရွိတဲ့၀ါဒပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူအေပါင္းတို႔ခင္ဗ်ား- ကြ်န္ေတာ္တို႔ပါတီရဲ႕ခံယူခ်က္ကဘယ္ကိစဿၥပဲျဖစ္ျဖစ္ ေစ့စပ္ညိွႏိႈင္းေျဖရွင္းျခင္းဟာ ဒီမိုကေရစီအစစ္အမွန္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေစ့စပ္ညိႏိႈင္းေျဖရွင္းျခင္းဟာ ညီမွ်ျခင္းျဖစ္ မွရမယ္။ ညီမွ်ျခင္းဆိုတဲ့သခ်ၤာသေကၤတဟာ ဘယ္ဘက္ကိုမွ အေလးသာလို႔မရပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ပါတီ ဟာ စစ္မွန္တဲ့ေရြးေကာက္ပြဲျဖင့္ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုး ယံုၾကည္အားကိုး ရေသာအစိုးရ တစ္ရပ္ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုသမဿၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုး၏ စား၀တ္ေနေရး၊ ပညာေရး၊ စီးပြားေရးဘက္စံု ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္လာေစရန္ ႀကိဳးပမ္း သြားရမည္။

ျပည္တြင္းျပည္ပမွ အတတ္ပညာႏွင့္အရင္းအႏွီးမ်ားကိုဖိတ္ေခၚျပီး တုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားပါ၀င္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္၏စီးပြားေရးတိုးတက္ခုိင္မာလာေစရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္၏ႀကြယ္၀ေသာ သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားကို တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားမွ်ေ၀သံုးစြဲႏုိင္ရမယ္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း၊ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ား အင္တိုက္အားတိုက္ ပါ၀င္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရမယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္

ေရးအတြက္ အဓိကမ႑ိဳင္ျဖစ္သည့္ ရပ္ကြက္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးပါ၀င္ေစရမယ္။

ေစ့စပ္ညိွႏိႈင္းေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးပါတီဆုိသည့္ အမည္နာမအရမိမိတို႔ပါတီသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသားျပည္သူအခ်င္းခ်င္း၊ အဖြဲ႕အစည္းအခ်င္းခ်င္း၊ ျပည္သူနွင့္အုပ္ခ်ဳပ္သူအစုိးရၾကား မတူညီသည့္အျမင္မ်ား၊ ပဋိပကၡမ်ား၊ အျငင္းပြားမႈမ်ားကုိ ေစ့စပ္ညိွႏိႈင္းေျဖရွင္းေပးျခင္းျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းမႈရွိေအာင္ တတ္စြမ္းသမွ်ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူအေပါင္းတို႔ခင္ဗ်ား- ႏိုင္ငံေတာ္ဟာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ နယ္ခ်ဲ႕တုိ႔၏ က်ဳးေက်ာ္ေစာ္ကားမႈကုိ ခံခဲ့ရပါတယ္။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးသည့္ေနာက္ပုိင္းတြင္လည္း ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား ယုံၾကည္ သည့္ ၀ါဒသေဘာတရားမ်ားမတူညီမႈမ်ားေၾကာင့္ တုိင္းျပည္ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ျခင္းမရွိခဲ့ဘဲ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူတုိ႔၏ဘ၀ အဘက္ဘက္မွ နိမ့္က်ခဲ့ရပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဟာတုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ဟူ၍မခဲြျခားဘဲ တစ္တုိင္းျပည္လုံး စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တုိင္းျပည္ႏွင့္လူထုေကာင္းစားေစရန္ အေကာင္းဆုံးက်င့္သုံးရမည့္ က်င့္စဥ္အမွန္မွာ ဒီမုိကေရစီက်င့္စဥ္သာလွ်င္ ျဖစ္ပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဟာ အတိတ္ကာလ ႏုိင္ငံေရး၀ါဒမ်ား၏ ဆုိးေမြေကာင္းေမြမ်ား ျဖစ္သည့္ ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္မ်ား၊ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းရွိ ႏုိင္ငံေရးသုခမိန္တုိ႔၏ အေတြးအေခၚမ်ား၊ ၀ါဒသေဘာတရားမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရး သီအုိရီမ်ားကုိ ေလ့လာသိရွိျခင္းျဖင့္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ကာလ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာမ်ား မိမိႏိုင္ငံႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ျပႆနာမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရာတြင္ သင္ခန္းစာမ်ားရယူၿပီး မွန္ကန္ေကာင္းမြန္တဲ့ဆုံးျဖတ္မႈ၊ လုပ္ေဆာင္မႈအႀကံအစည္မ်ား ရယူရန္လုိအပ္ပါတယ္။ ေစ့စပ္ညိွႏိႈင္းေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးပါတီ၏ ႏုိင္ငံေရးလမ္းစဥ္မွာ ဒီမုိကေရစီ၀ါဒပဲျဖစ္ပါတယ္။ ပါတီ၏ခံယူခ်က္က ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္း လူတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အဖဲြ႕အစည္းအားလုံးသင့္ျမတ္စြာေနထုိင္၍ တရားဥပေဒကုိေလးစားလုိက္နာျပီး ႏုိင္ငံေတာ္ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးကုိ အစဥ္အၿမဲဦးထိပ္ပန္ဆင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူအေပါင္းတုိ႔ခင္ဗ်ား-

မိမိတုိ႔ပါတီသည္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုအားလုံး၏ မတူကဲြျပားေသာ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ပညာေရး၊ လူမႈေရး၊ ဘာသာစာေပ၊ ကုိးကြယ္ယုံၾကည္မႈတုိ႔ကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ တုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား၏ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး၊ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လူမႈေရးအျမင္ဆုိသည္မွာ အဖဲြ႕အစည္းတစ္ရပ္ပင္ျဖစ္ေစ၊ လူ႔သမုိင္းတြင္ျဖစ္ေစ၊ လူသားတုိ႔၏စြမ္းပကားျဖင့္ ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ၾကေသာ ကုိးကြယ္သည့္ ဘာသာတရား၊ စာေပစကား၊ သုခုမအႏုပညာမ်ား၊ ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားကုိ ေလ့လာ သုံးသပ္၍ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုတစ္စုခ်င္း၏တုိးတက္ လာေသာေခတ္ႏွင့္အညီ လူမ်ိဳးဂုဏ္၊ ဇာတိဂုဏ္ျမင့္မားေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးနွင့္ လူမ်ိဳးစုမ်ားမပေပ်ာက္ေရးကုိ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္ပါတယ္။

မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူအေပါင္းတုိ႔ခင္ဗ်ား- တုိင္းျပည္ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ျခင္း၏ အဓိကျပယုဂ္မွာ တုိင္းျပည္၏ စီးပြားေရးခုိင္မာေတာင့္တင္းမႈျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံဟာ ေျမလြတ္ေျမရုိင္းလယ္ယာေျမမ်ား အလြန္ေပါမ်ားေသာေၾကာင့္ လက္မႈ လယ္ယာမွစက္မႈလယ္ယာသုိ႔ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအဆင့္ျမွင့္တင္ၿပီး စုိက္ပ်ိဳးေရးက႑ကုိ အားသြန္ခြန္စုိက္ေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္တြင္းျပည္ပမွ အတတ္ပညာႏွင့္ အရင္းႏွီးမ်ားကို ဖိတ္ေခၚ၍ ျပည္တြင္းရွိ သယံဇာတမ်ားႏွင့္ကုန္ၾကမ္းမ်ားကုိ ကုန္ေခ်ာအျဖစ္ထုတ္လုပ္၍ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားသို႔ တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်ႏုိင္သည့္ စီးပြားေရးမ်ိဳးအဓိက ထားလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ႀကိဳးပမ္းရမွာျဖစ္ပါတယ္။ သဘာ၀နယ္ေျမမ်ား သမိုင္း၀င္နယ္ေျမမ်ားကို ဆြဲေဆာင္မႈရွိေအာင္၊ စီမံ၍ ကမၻာ့ခရီးသြားမ်ား၀င္လာေအာင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကုိ အဆင့္ျမွင့္တင္ေဆာင္ ရြက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ တုိင္းရင္းသားလုပ္ငန္းရွင္မ်ား လုပ္ကုိင္နုိင္ေအာင္စီမံေပးျခင္းျဖင့္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေပၚထြန္းလာေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားကုိ အေႏွာင့္အယွက္အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည့္ ေျမယာတန္ဖုိးႀကီးထြားေနျခင္းကုိ ႏုိင္ငံေတာ္မွဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္း၍ ကာကြယ္ေပးရမယ္။

မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူအေပါင္းတို႔ခင္ဗ်ား- ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ အေျခခံအက်ဆုံးသည္ ပညာေရးက႑ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္မီပညာေရးအတြက္ ပညာေရးက႑တြင္ ႀကီးမားစြာျမွဳပ္ႏွံ ရမည္။ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကုိ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေအာင္ ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ပညာေရးစနစ္အေျခအေနႏွင့္ တိုးတက္သည့္ ႏိုင္ငံမ်ား၏ပညာေရးစနစ္ အေျခအေန မ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ေလ့လာႏိႈင္းယွဥ္ရမည္။

တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္စာမတတ္သူသူမ်ားအား စာတတ္ေျမာက္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ ပညာသင္အရြယ္ျဖစ္သည့္ ကေလးသူငယ္အားလံုး ေက်ာင္းစာ သင္ခန္းမမ်ားသိုေရာက္ ရွိေစရမည္။ ပညာမသင္ဘဲ လုပ္ငန္းခြင္၌ အဓမၼခိုင္းေစျခင္းခံရေသာ ကေလးသူငယ္မ်ားအား ရရွာေဖြေဖာ္ထုတ္၍ စာသင္ခန္းမမ်ားသို႔ ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ေပးရမည္။ ကေလးသူငယ္မ်ားအား စိတ္ပိုင္းဆိုင္ ရာ၊ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လိင္အႏိုင္က်င့္မႈမ်ား မျဖစ္ေပၚေစေရးအတြက္ မိမိတို႔ပါတီမွ အထူးအေလးထားၿပီး ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူအေပါင္းတို႔ခင္ဗ်ား-

အေျခခံ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္တုိ႔မွ ၀ုိင္း၀န္းလုပ္ကုိင္ေစၿပီး သက္သာေသာႏႈန္းထားမ်ားျဖင့္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ က်န္းမာေရးအတြက္ ကုိယ္လက္လႈပ္ရွားအားကစားမ်ားကုိ လူထုလႈပ္ရွားမႈအသြင္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေစရမည္။ ေဆးလိပ္ႏွင့္အရက္အလြန္ အကြ်ံေသာက္သုံးျခင္းမ်ားကုိ တားျမစ္ႏုိင္ေစရမည္။ က်န္းမာေရးအတြက္ ပညာေပးသရုပ္ျပျခင္းမ်ားကို တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတုိင္းအတာျဖင့္ စီမံေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။

မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူအေပါင္းတို႔ခင္ဗ်ား- ႏုိင္ငံေတာ္သည္ စုိက္ပ်ိဳးေရးႏုိင္ငံျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ လယ္သမားမ်ားသည္ တိုင္းျပည္၏ အေရးႀကီးေသာအခန္းက႑၌ရွိေနၿပီး လယ္သမားမ်ားအတြက္ လယ္ယာေျမ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကိုသားစဥ္ေျမးဆက္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္ စီစဥ္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။လယ္သမားမ်ား သားစဥ္ေျမးဆက္လယ္ယာလုပ္ငန္းကို တစိုက္မတ္မတ္လုပ္ကိုင္ႏုိင္ေစ ရန္အတြက္ႏိုင္ငံေတာ္ မွအားေပးကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ စားနပ္ရိကၡာသည္ လူသားတို႔အတြက္ အေရးႀကီးသျဖင့္ လယ္ေျမမ်ားေပၚတြင္ ၿမိဳ႕ရြာမ်ားခ်ဲ႕ထြင္လာမႈကို ဥပေဒမ်ားျပ႒ာန္း၍တားဆီးရမည္။

လယ္သမားမ်ား လိုအပ္သည့္ စက္ပစၥည္းယႏၱရားမ်ား၊ ေငြေၾကးမ်ားကိုေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ရမည္။ လက္မႈလယ္ယာမွစက္မႈလယ္ယာသို႔ ရာႏႈန္းျပည့္ေျပာင္းလဲႏုိင္ရမည္။ စီးပြားေရးတြင္ ဆန္စပါးကို အဓိက ပို႔ကုန္အျဖစ္ထားရွိၿပီးအျခားသီးႏွံမ်ားကိုလည္း ျဖစ္ထြန္းေအာင္ျမင္ေစရမည္။ အလုပ္သမားမ်ား လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းစြာ လုပ္ကုိင္ႏုိင္ေရးႏွင့္ သတ္မွတ္လုပ္အားခ မ်ားျပည့္၀စြာ ရရွိေရးေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ရမည္။ အလုပ္သမားထု၏ စား၀တ္ေနေရးသက္သာေခ်ာင္ခိ်ေရးကို စီမံေဆာင္ရြက္ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူအေပါင္းတို႔ခင္ဗ်ား- ႏုိင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာႏွင့္ပိုင္နက္နယ္ေျမတည့္တံ့မႈသည္ တပ္မေတာ္၏အဓိကတာ၀န္ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္အင္အားရွိမွ တုိင္းျပည္အင္အား ရွိမွာျဖစ္ တယ္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ကို ေခတ္မီေစရမယ္။ ေခတ္မီလက္နက္ဆန္းမ်ား တပ္ဆင္ေပးရမွာျဖစ္တယ္။ ၾကည္းတပ္၊ ေရတပ္၊ ေလတပ္တို႔အတြက္ သက္ဆုိင္ရာလက္နက္မ်ား တပ္ဆင္ေပး ရမယ္။ ႏုိင္ငံတကာစစ္ေရးအျမင္ရွိေစရန္ တပ္မေတာ္သားမ်ားကို ျပည္ပ ႏုိင္ငံမ်ားသို႔ ေစလႊတ္ေပးရပါမယ္။

ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ား၏ စစ္တပ္မ်ားႏွင့္ ပူးတြဲစစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ား အခါအားေလ်ာ္စြာ ျပဳလုပ္ေပးရပါမည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္အရြယ္ေရာက္သူတိုင္း စစ္ပညာသင္ၾကားေစၿပီး လုိအပ္လွ်င္ စစ္မႈထမ္းရမည္။ ျပည္တြင္းလံုၿခံဳေရးအတြက္ အဓိကအင္အားစုမွာ တပ္မေတာ္ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယ အင္အားစုျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖဲြ႔အား လက္ရွိအင္အားထက္ ငါးဆတုိးခ်ဲ႔ၿပီး အင္အားေတာင့္တင္း ခုိင္မာေစရန္ စီမံေဆာင္ရြက္ရပါမည္။

မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူအေပါင္းတို႔ခင္ဗ်ား-

ယေန႔ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးအခင္းအက်င္းသည္ တစ္ဦးေကာင္းတစ္ေယာက္ေကာင္းလုပ္လုိ႔မရပါ။ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုအားလံုး၊ အဖဲြ႕အစည္းအားလံုး ျပည္သူအားလံုး ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္ပါ တယ္။ ေစ့စပ္ညိွႏႈိင္းေျဖရွင္းေရးသည္ ညီမွ်ျခင္းမျဖစ္ဘူးဆိုရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္လည္း ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားမျဖစ္ႏိုင္ပါ။ တိုင္းျပည္ဟာ ႏိုင္ငံေရးခရီးလမ္းမွာ ၾကမ္းတမ္းစြာေမာင္းႏွင္ေနရဆဲျဖစ္ပါတယ္။ လက္နက္ကိုင္မ်ား၊ လူမ်ိဳးစုမ်ား၊ ျပည္တြင္းအင္အားစုမ်ားႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအၾကားရွိ သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ား အျမင္မတူမႈမ်ား၊ အားၿပိဳင္မႈမ်ား ျပင္းထန္ေနဆဲျဖစ္ ပါတယ္။ တိုင္းျပည္ဟာ ေရွ႕ကိုမေရာက္ႏိုင္ဘူးျဖစ္ေနပါတယ္။အုပ္စုမ်ားအၾကား အၿငိဳးအေတးေတြ နာၾကည္းမုန္းတီးမႈေတြကို အဆံုးသတ္ၿပီးAll Inclusive  အားလံုးပါ၀င္ေသာ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလူထု အက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္မွရေတာ့မယ္။

အင္အားစုအားလံုး မတူတာေတြဖယ္ရွားၿပီး တူတာေတြကို လုပ္ရေတာ့မယ္။၂၀၁၅ ခုနွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ သည္းထိတ္ရင္ဖုိဇာတ္လမ္း တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ဘယ္သူပဲႏုိင္ႏုိင္ ဘယ္သူပဲ႐ႈံး႐ံႈး နုိင္သူ႐ံႈးသူ အားလံုးၿပံဳၿပီး တုိင္းျပည္အတြက္ ေကာင္းေအာင္လုပ္မွျဖစ္ေတာ့မယ္။

ဒီေနရာမွာပဲ ကြ်န္ေတာ့္ရဲ႕ေဟာေျပာမႈကို နိဂံုးခ်ဳပ္လိုက္ပါတယ္။ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူအေပါင္း ကိုယ္စြတ္ႏွစ္ျဖာ က်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ။

ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးပါတီ

 ၁။  ပါတီအမည္  -  ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးပါတီ
 ၂။  ပါတီအမည္(English)  -  Negotiation, Stability and Peace Party (NSPP)
 ၃။  ပါတီတည္ေထာင္ ခြင့္ေလ်ွာက္ထားသည့္ေန႕  -  ၈.၄.၂၀၁၅
 ၄။  လာေရာက္ေလ်ွာက္ထားစဥ္ပါတီအင္အား  -  ဦးမ်ိဳးမင္းထြန္း(ခ)ပါစီျပည္ဟိန္းပါ(၁၆) ဦး
 ၅။

လာေရာက္ေလ်ွာက္ထားစဥ္ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္

ဒုတိယေခါင္းေဆာင္

 -  ဦးမ်ိဳးမင္းထြန္း(ခ)ပါစီျပည္ဟိန္း၊ ဦးေဇာ္၀င္း
 ၆။  ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ျပဳ႕သည့္ေန႕  -  ၂၃.၆.၂၀၁၅
 ၇။  ပါတီမွတ္ပံုတင္ခြင့္ေလ်ွာက္ထားသည့္ေန႕  -  ၁.၇.၂၀၁၅
 ၈။  ပါတီမွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳသသည့္ေန႕  -  ၂၃.၇.၂၀၁၅
 ၉။  ခြင့္ျပဳသည့္ပါတီအမွတ္္စဥ္  -  အမွတ္စဥ္(၉၈)
 ၁၀။  ခြင့္ျပဳ႕သည့္ပါတိအလံ  -  
 ၁၁။  ခြင့္ျပဳ႕သည့္ ပါတီတံဆိပ္  -  
 ၁၂။  ပါတီဥကၠ႒ ႏွင့္ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္စာရင္း  -  
 ၁၃။  ပါတီနယ္ေျမ  -  ျပည္ေထာင္စုတစ္၀န္းလံုး
 ၁၄။  ပါတီ ရံုးခ်ဳပ္တည္ေနရာ  -  အမွတ္(၄/၃၆၁)၊ ကာယ (၁၂) လမ္း၊သဃၤန္းကၽြန္းႀကီး၊ မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 ၁၅။  ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္း ႏွင့္ ဖက္စ္  -  ၀၉-၄၅၀၅၄၃၀၆၁ (ဦးေမာင္ေမာင္ေစာ)၊ ၀၉-၈၅၀၀၅၅၁ (ဦးေဇာ္၀င္းထြန္း)
 ၁၆။  ပါတီ၏ မူ၀ါဒလမ္းစဥ္မ်ား  -  PDFDownload