One Championship

ဇိုတိုင္းရင္းသးေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၏ မူ၀ါဒ သေဘာထား

.

ေနျပည္ေတာ္ ေအာက္တိုဘာ ၆ ။           ။ ဇိုတိုင္းရင္းသားေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ ဦးခမ္အင္ထန္က ၎တို႔ပါတီ၏ မူ၀ါဒ၊ သေဘာထား၊ လုပ္ငန္စဥ္စသည္တို႔ကို ေအာက္တိုဘာ  ၆ ရက္ေန႔ ညပိုင္းက ေရဒီယိုႏွင့္ ရုပ္ျမင္သံၾကား အစီစဥ္မ်ားမွ ေဟာေျပာ တင္ျပခဲ့ပါသည္။အဆိုပါေဟာေျပာတင္ျပခ်က္ အျပည့္စံုမွာ ေအာက္ပါ အတိုင္းျဖစ္ပါသည္။

မဂၤလာပါခင္ဗ်ား -

ဒီကေန႔၊ ျမန္မာႏုိင္ငံေရးသမုိင္းမွာ ဇုိတိုင္းရင္းသားဆိုတဲ့နာမည္ႏွင့္ပထမဆံုးအႀကိမ္ အခုလိုပါ၀င္ခြင့္ရရွိတဲ့အတြက္ ဇိုတိုင္းရင္းသားမ်ား ကိုယ္စား ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိေၾကာင္း ဦးစြာေျပာၾကားလိုပါတယ္။

ဦးစြာဇုိတိုင္းရင္းသားဆိုတဲ့စကားရပ္ကို ရွင္းျပလိုပါတယ္။ အားလံုးသိရွိထားၿပီးျဖစ္တဲ့အတိုင္း ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံမွာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု ၁၃၅ မ်ိဳးရွိၿပီး ခ်င္းျပည္နယ္မွာ ၅၃ မ်ိဳးအထိ ရွိပါတယ္။ အဲ့ဒီ ၅၃မ်ိဳးထဲမွာ(ဇို) လူမ်ိဳးစုဟာတစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္သလို တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ ''ဇို''ဆိုတဲ့စကားရပ္ဟာ ခ်င္းလူမ်ိဳးစုဟာလံုးကိုလည္း ကိုယ္စားျပဳထားတဲ့အမည္ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ကို Zogam၊ ခ်င္းတြင္းျမစ္ကို Zogum၊ ေခါင္ရည္ကို Zo zu၊ ခ်င္းလူမ်ုိးကို Zo Minam စသည္ျဖင့္ခ်င္းႏွင့္ သက္ဆုိင္တဲ့ေ၀ါဟာရေရွ႕မွာ Zo ဆိုတဲ့စကားလံုးကို အၿမဲသံုးစြဲ ေလ့ရွိပါတယ္။

တစ္နည္းအားျဖင့္ ခ်င္းဆုိတာ ျမန္မာႏုိင္ငံသားအားလံုးႏွင့္ကမၻာကသိရွိထားတဲ့ လူမ်ိဳးရဲ႕အမည္နာမျဖစ္ၿပီး ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ေတာ့ ''ဇုိ''လို႔ေခၚေ၀ၚသံုးစြဲပါတယ္။ ''ဇုိ'' တိုင္းရင္းသားဆိုတာ ခ်င္းတိုင္းရင္းသား လို႔အဓိပၸာယ္သက္ေရာက္ပါတယ္။ တစ္နည္းေျပာရရင္ ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ားရဲ႕မူရင္း နာမည္ဟာ ''ဇုိ'' ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာမွီတင္းေနထုိင္တဲ့ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္း ၁၃၅ မ်ိဳးကို သုေတသနျပဳ မွတ္တမ္း တင္ခဲ့တဲ့ အဂၤလိပ္ သမုိင္းသုေတသီေတြရဲ႕မွတ္တမ္းမွာ အခုလုိဆိုထားပါတယ္။

There were a few British officers who tried to understand the people they were dealing with: outstanding among whom was Tom Lewin, who said;

"The generic name of the whole nation is Zo''

အဓိပၸာယ္ကေတာ့ - အဲ့ဒီေဒသခံလူေတြအေၾကာင္း နားလည္ေအာင္ႀကိဳးပမ္းခဲ့တဲ့ အဂၤလိပ္အရာရွိ အနည္းငယ္ထဲက အထင္ရွားဆံုးတစ္ဦးျဖစ္သူ Tom Lewin ရဲ႕အဆုိအရ -

အဲ့ဒီေဒသတစ္ခုလံုးရဲ႕ေယဘုယ်တူညီတဲ့ အေခၚအေ၀ၚကေတာ့ Zo ဆိုတာပဲျဖစ္ပါတယ္လုိ႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ယခုအခါ Logo အေၾကာင္း အနည္းငယ္ရွင္းျပလိုပါတယ္။  Logoရဲ႕ပံုသ႑ာန္ဟာ ဒိုင္းပံုက႑ာန္ျဖစ္ၿပီး အကာအကြယ္ျပဳျခင္းလို႔ အဓိပၸာယ္ေဆာင္ပါတယ္။ Logo  ရဲ့ထိပ္ဆံုးမွာ အဂၤလိပ္စာလံုးနဲ႔ Z. N.R.D ဆိုတဲ့စာတန္းကိုေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ''ဇို'' တိုင္းရင္းသားေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ပါတီZo National Region Development Party ရဲ႕ အတိုေကာက္ျဖစ္ပါတယ္။

Logo ရဲ႕ေအာက္ခံအနီေရာင္ဟာ ''ဇုိ'' တုိင္းရင္းသားအထိမ္းအမွတ္ပန္းျဖစ္တဲ့ ေတာင္ဇလပ္ပန္းရဲ႕အေရာင္ျဖစ္ပါတယ္။ ရဲရင့္ျခင္းအဓိပၸာယ္ကိုလည္းေဆာင္ပါတယ္။

Logo ရဲ႕အလယ္မွာရွိတဲ့ ႏြားေနာက္ခ်ိဳႏွစ္ေခ်ာင္းရဲ႕ၾကား အ၀ါေရာင္စက္၀ုိင္းထဲမွာ Zo  ဆိုတဲ့စာလံုးကို ေတြ႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကမၻာေပၚမွာရွိတဲ့ တုိင္းႏုိင္ငံအသီးသီးမွာ လူမ်ိဳးကိုယ္စားျပဳတိရစၦာန္ (National Animal)ဆိုတာရွိပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ခ်င္း(သုိ႔မဟုတ္)''ဇုိ''တုိင္းရင္းသားမ်ားအေနႏွင့္ ႏြားေနာက္(သို႔မဟုတ္) ေအာက္ခ်င္းငွက္ကို လူမ်ိဳးအထိမ္းမွတ္တိရစၦာန္ အျဖစ္ အသုံးျပဳခဲ့ၾကပါတယ္။

ဒါေပမယ့့္ ႏြားေနာက္သေကၤတဟာ သမုိင္းအေထာက္အထားမ်ားအရ ပိုၿပီးေရွးက်တဲ့အတြက္ ႏြားေနာက္ခ်ိဳႏွစ္ေခ်ာင္ကိုပါတီ Logoအေနနဲ႔ ထည့္သြင္းထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။အလြယ္တကူနားလည္ႏိုင္ ဖို႔အတြက္ Zo  စာလံုးကို အလယ္မွာ ေရးထည့္ထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ ပါတီ Logo နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ မွတ္သားဖြယ္ရာအခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။

အခုအခါ ''ဇုိ'' တုိင္းရင္းသားေဒသဖံြ႕ၿဖိဳးေရးပါတီရဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္ (သုိ႔မဟုတ္) မူ၀ါဒကုိတင္ျပလုိပါတယ္။ ဘယ္ပါတီမဆုိ ပါတီရဲ႕နာမည္အေခၚအေ၀ၚကိုၾကည့္လိုက္ရင္ ပါတီရဲ႕မူ၀ါဒကိုလည္း အၾကမ္းဖ်င္း ခန္႔မွန္း သိရွိႏုိင္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕''ဇုိ'' တုိင္းရင္းသားေဒသဖံြ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဆုိရင္လည္း ေဒသဖံြ႕ၿဖိဳးေရးဆုိတဲ့ဟာကုိ အေျခခံထားတာကုိ ေတြ႕ရွိရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေဒသဖံြ႔ၿဖိဳးေရးဆုိတဲ့စကားကိုၾကားလုိက္တာနဲ႔ လူအမ်ားနားလည္တာက ေက်ာင္းေဆာက္တာ၊ ေဆး႐ံုေဆာက္တာ၊ တံတားေဆာက္တာ၊ လမ္းေဖာက္တာစတဲ့ ရုပ္၀တၳဳတုိးတက္မႈေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ပါတီရဲ႕မူ၀ါဒမွာ ရုပ္၀တၳဳပုိင္းဆုိင္ရာ တုိးတက္မႈထက္ပုိၿပီးေတာ့ အဓိကက်တဲ့ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာဖံြ႔ၿဖိဳးမႈကုိ အေျခခံထားပါတယ္။ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ တစ္နည္းအားျဖင့္ ႏုိင္ငံေရး အေတြးအေခၚလုိ႔လည္း ေျပာလုိ႔ရပါတယ္။

ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံရဲ႕ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈဟာ ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္ရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးအေတြးအေခၚ မူ၀ါဒအေပၚမွာ လုံး၀အေျခခံထားတာကုိ ေတြ႕ရွိရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေခတ္အဆက္ဆက္ ကမၻာတစ္၀န္းမွာ ရွိတဲ့ ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္ ေတြရဲ့ အေတြးအေခၚနဲ႔မူ၀ါဒကုိ ေလ့လာၾကည့္မယ္ဆုိရင္ အေျခခံအားျဖင့္ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စားရွိပါတယ္။ ပထမအမ်ိဳးအစားကေတာ့ လူကုိအေျခခံတဲ့အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒျဖစ္ပါတယ္။

ဒုတိယအမ်ိဳးအစားကေတာ့ နယ္ေျမေဒသ(သုိ႔မဟုတ္) တုိင္းျပည္ပုိင္နက္ေျမကုိအေျခခံတဲ့ တုိင္းခ်စ္ျပည္ခ်စ္၀ါဒျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသားေရးကုိအေျခခံတဲ့ အေတြးအေခၚနဲ႔ ၀ါဒ ႀကီးထြားလာတဲ့အခါမွာ လူမ်ိဳးေရးနဲ႔ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္၀ါဒီေတြျဖစ္လာၾကပါတယ္။ အဲ့ဒီအမ်ိဳးသားေရးအစြန္းေရာက္၀ါဒကုိ အဂၤလိပ္  ဘာသာနဲ႔(Fascism)ျမန္မာမႈျပဳရင္ ဖက္ဆစ္၀ါဒလုိ႔ေခၚပါတယ္။

ကမၻာ့သမုိင္းကုိျပန္ၾကည့္ရင္ အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒ(သုိ႔မဟုတ္) ဖက္ဆစ္၀ါဒရဲ႕နိဂုံးဟာ ဘယ္ေလာက္ပဲအင္အားႀကီးေနပါေစ ပ်က္စီးျခင္းနဲ႔ပဲ နိဂုံးခ်ဳပ္တာေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသားေရးကုိ အေျခခံတဲ့ ဥပေဒေတြဟာလည္းလူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးနဲ႔ လူနည္းစုေကာင္းက်ိဳးကုိပဲ ဦးစားေပးတဲ့အတြက္ တည္တ့ံခုိင္ၿမဲျခင္းမရွိခဲ့ပါဘူး။ အေကာင္းဆုံးဥပမာေပးရရင္ ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္းက ဂ်ာမနီနဲ႔ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတုိ႔ျဖစ္ပါ တယ္။ အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒီေတြဦးေဆာင္ခဲ့တဲ့ ဂ်ာမနီႏွင့္ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတုိ႔ဟာ စစ္႐ံုးတဲ့အတြက္ စစ္ေလ်ာ္ေၾကးေပးဖို႔ ဒဏ္ခတ္ျခင္းခံခဲ့ရၿပီး ဒီကေန႔ထိတုိင္ေအာင္ မဟာမိတ္ႏုိင္ငံမ်ားရဲ႕လက္ေအာက္မွာ ႀကီးၾကပ္ခံႏုိင္ငံမ်ားအျဖစ္ ေရာက္ရွိခဲ့တာေတြ႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႔ဒီအခ်ိန္အခါမွာ ကမၻာအရပ္ရပ္မွာျဖစ္ပြားေနတဲ့ အၾကမ္းဖက္မႈေတြရဲ႕ အဓိကအၾကာင္းအရင္းဟာလည္း အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အမွန္ေျပာရရင္ အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒ၊ မ်ိဳးခ်စ္၀ါဒဆုိတာဟာ ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ လူမႈေရးနယ္ပယ္နဲ႔ပဲ သက္ဆုိင္ပါတယ္။ ကုိယ့္လူမ်ိဳးရဲ့ ယဥ္ေက်းမႈကုိ ထိန္းသိမ္းဖုိ႔အတြက္ အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓာတ္၊ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ရွိဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ ယဥ္ေက်းမႈဆုိတာက လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးနဲ႔ သက္ဆုိင္တဲ့အရာျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ဘာသာေရးဆုိတာ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးတည္းနဲ႔ သက္ဆုိင္တာမဟုတ္ဘဲ လူမ်ိဳးအားလုံးနဲ႔ သက္ဆုိင္တဲ့ အရာျဖစ္ တဲ့အတြက္ လူမ်ိဳး တစ္မ်ိဳးတည္းနဲ႔ သက္ဆုိင္တဲ့ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္အမ်ိဳးသားေရးဆုိတဲ့ဟာ ၀င္လာတာနဲ႔ အဲ့ဒီႏုိင္ငံေရးနဲ႔ ဘာသာေရးအဖဲြ႕အစည္းေတြဟာ ျပႆနာေပါင္းစုံနဲ႔ရင္ဆုိင္ၿပီး ဆုတ္ယုတ္ပ်က္စီးမႈမ်ားနဲ႔ ႀကံဳေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခု၊ နယ္ေျမေဒသ(သို႔မဟုတ္) တုိင္းျပည္ပုိင္နက္ေျမကုိ အေျခခံတဲ့ ၀ါဒဆိုတာနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ တင္ျပလုိပါတယ္။ အဲ့ဒီ၀ါဒကုိအဓိပၸာယ္ဖြင့္ရင္ တုိင္းခ်စ္၊ ျပည္ခ်စ္၀ါဒ(သုိ႔မဟုတ္) ဒီမုိကေရစီ ၀ါဒလုိ႔ အနက္ဖြင့္လုိ႔ရပါတယ္။ ႏုိင္ငံအားလုံးမွာ ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ဘာသာေရးအယူအဆမတူတဲ့ လူမ်ိဳးေပါင္းစုံေနထုိင္လ်က္ရွိၾကတဲ့အတြက္ တုိင္းျပည္၊နယ္ေျမေဒသကုိ အေျချပဳတဲ့၀ါဒ(သုိ႔မဟုတ္) တုိင္းခ်စ္၊ ျပည္ခ်စ္ ၀ါဒအေျခခံတဲ့အခါမွာ လူမ်ိဳးအားလုံးအတူတကြ ေပါင္းစည္းၿပီးသားျဖစ္သြားပါတယ္။

အဲ့ဒါေၾကာင့္ ဒီမုိကေရစီထြန္းကားတဲ့ႏုိင္ငံေတြမွာ စည္းလုံးညီၫြတ္ေရးဆိုတဲ့စကားကို မေျပာၾကေတာ့ဘဲ တိုးတက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးနဲ႔ လူ႔အခြင့္ အေရးက်ယ္ျပန္႔ဖုိ႔ကိစၥကုိပဲ အဓိကထားလုပ္ေဆာင္ေနၾကတာ ကုိေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ အမ်ိဳးသားေရးဆုိတာ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးႏွင့္ လူနည္းစုရဲ့ အက်ိဳးကုိ သာေရွး႐ႈၿပီး ဒီမုိကေရစီဆုိတာ လူမ်ိဳးအားလုံးရဲ႕ေကာင္းက်ိဳးနဲ႔ သက္ဆုိင္တဲ့အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ အတုိခ်ဳပ္ေျပာရရင္ အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒ(သုိ႔မဟုတ္) မ်ိဳးခ်စ္၀ါဒကုိ အေျခခံေနသမွ်ကာလပတ္လံုး ဒီမိုကေရစီမထြန္းကားႏိုင္ဘူးဆိုတဲ့ အခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါ့ေၾကာင့္ ဒီကေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ႏိုင္ငံေတာ္အေနနဲ႔ ပါတီစံုဒီမို ကေရစီစနစ္ကို အေျခခံၿပီး စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္အျဖစ္ ေဖာ္ေဆာင္ႀကိဳးပမ္းေနခ်ိန္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား အားလံုးအေနနဲ႔ အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒ၊ မ်ိဳးခ်စ္၀ါဒေတြကို ပစ္မယ္ၿပီး တိုင္းရင္းသား အားလံုး ပါ၀င္ႏိုင္တဲ့ တိုင္းခ်စ္၊ ျပည္ခ်စ္၀ါဒကို ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးဖို႔ အခ်ိန္တန္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း တိုက္တြန္းေျပာၾကား လိုပါတယ္။

တုိင္းခ်စ္၊ ျပည္ခ်စ္၀ါဒကုိ အေျခခံလုိ႔ တုိးတက္လာတဲ့ႏုိင္ငံ အခ်ိဳ႕ကို တင္ျပရမည္ဆိုလွ်င္-အေမရိကန္၊ အိႏၵိယ၊ စင္ကာပူ၊ အစၥေရးစတဲ့ႏုိင္ငံေတြပဲ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာလည္း တစ္ခ်ိန္ကဖက္ဆစ္ ဆန္႔က်င္ေရး ၀ါဒ(သို႔မဟုတ္) အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒဆန္႔က်င့္ေရးစနစ္ ထြန္းကားခဲ့ဖူးပါတယ္။ အခ်ိန္ကာလအားျဖင့္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ကစၿပီး ၁၉၆၂ခုႏွစ္အထိ ၁၄ ႏွစ္ပဲ ၾကာျမင့္ခဲ့ပါတယ္။

အဲ့ဒီေခတ္ကာလကို ေရွ႕မီေနာက္မီလူႀကီးမ်ားက ေခတ္ေကာင္းလို႔ ေခၚဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲ့ဒီအခ်ိန္တုန္းက ရန္ကုန္တကၠသုိလ္၊ ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆးရုံႀကီး၊ ရန္ကုန္ေလဆိပ္စတာေတြဟာ အာရွမွာ ထိပ္တန္းျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တာ္ဟာလည္းပဲ ကမၻာ့ အလွပဆုံးၿမိဳ႕ေတာ္စာရင္း၀င္ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒါေတြဟာ ျပည္ခ်စ္၀ါဒ ဒီမုိကေရစီရဲ႕အသီးအပြင့္ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

၁၉၆၂ ခုႏွစ္ကစၿပီး အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒတစ္ဖန္ ျပန္လည္ရွင္သန္ႀကီးထြားလာခဲ့တဲ့အတြက္ ေနာက္ဆက္တဲြအက်ိဳးဆက္ေတြျဖစ္တဲ့ ႏုိင္ငံေရး မတည္ၿငိမ္မႈ၊ ျပည္တြင္းလက္နက္ကုိင္အဖဲြ႕အစည္းမ်ား အေျမာက္အျမားေပၚထြက္လာၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအနည္းဆုံး ႏုိင္ငံစာရင္း၀င္ျဖစ္ပြားခဲ့ရပါတယ္။

''ဇုိ'' တုိင္းရင္းသားဖံြ႔ၿဖိဳးေရးပါတီအေနနဲ႔''ဇုိ'' တုိင္းရင္းသားေဒသကုိအေျချပဳၿပီး ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံႀကီး ကမၻာ့အဆင့္မီ ျပန္လည္ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစဖုိ႔အတြက္ အေရးႀကီးဆုံးအခ်က္ျဖစ္တဲ့ တုိင္းခ်စ္၊ ျပည္ခ်စ္ ၀ါဒျပန္လည္ရွင္သန္ေရးကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေတာင္ေပၚေဒသကစီးဆင္းလာတဲ့ ျမစ္ငယ္၊ ေခ်ာင္းငယ္မ်ားစုေပါင္းၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕အလွဂုဏ္ က်က္သေရေဆာင္ ဧရာ၀တီျမစ္မႀကီးျဖစ္လာသလုိ ''ဇုိ'' တုိင္းရင္းသားေဒေနစတင္တဲ့ တုိင္းခ်စ္၊ ျပည္ခ်စ္၀ါဒဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ့တုိးတက္ဖံြ႔ၿဖိဳးမႈနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္လာလိမ့္မယ္လုိ့ အေလးအနက္ယုံၾကည္ပါတယ္။ အထူးေျပာၾကားလုိတာကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ႏုိင္ငံေတာ္သီခ်င္းထဲမွာပါရွိတဲ့ စာသားမ်ားဟာ အလြန္အႏွစ္သာရရရွိၿပီး ေဒသပိုင္နက္ေျမႀကီးကို အေျခခံထားတာကို ေတြ႕ရွိရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီႏုိင္ငံေတာ္သီခ်င္းရဲ့ ေနာက္ဆုံးအပုိဒ္မွာ -

ဒို႔ေျပ၊ ဒုိ႔ေျမအက်ိဳးကုိ၊ ညီညာစြာ ဒုိ႔တစ္ေတြ

ထမ္းေဆာင္ပါစုိ႔ေလ၊ ဒုိ႔တာ၀န္ေပ

အဖုိးတန္ေျမ။ ဆုိၿပီး ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ဘုိးဘြားေျမႏွင့္ တုိင္းျပည္ကုိခ်စ္တတ္ဖုိ့ ရည္ညႊန္းစပ္ဆုိထားပါတယ္။

အဲ့ဒီထဲမွာ ကုိယ့္အမ်ိဳးအက်ိဳးကုိပဲ ထမ္းေဆာင္ရမယ္၊ ကုိယ့္အမ်ိဳးကုိပဲ ခ်စ္ရမယ္ဆုိတဲ့ စာသားမ်ိဳးမရွိပါဘူး။ အဲ့ဒီႏုိင္ငံေတာ္သီခ်င္းထဲမွာ ပါရွိတဲ့ စာသားေတြကုိ အဓိပၸာယ္ရွိရွိ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ မည္ဆိုလို႔ရွိရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုးေမွ်ာ္မွန္းၾကတဲ့ ေခတ္မီဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေသာ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံေတာ္သစ္ႀကီးအျဖစ္ ေရာက္ရွိလာမွာ မလဲြဧကန္ျဖစ္ပါတယ္။

နိဂုံးခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ''ဇုိ'' တုိင္းရင္းသားေဒသဖံြ႔ၿဖိဳးေရးပါတီအေနနဲ႔ေဒသတစ္ခုအတြက္ ေက်ာင္းေဆာက္ေပးမယ္၊ တံတားေဆာက္ေပးမယ္ဆုိတဲ့ ရုပ္၀တၳဳတုိးတက္မႈနဲ႔သက္ဆုိင္တဲ့ ကတိက၀တ္ေတြထက္ တစ္တုိင္းျပည္လုံး တုိးတက္ဖုိ႔ အေရးအႀကီးဆုံးနဲ႔ အေျခခံအက်ဆုံးျဖစ္တဲ့ မွန္ကန္တဲ့ႏုိင္ငံေရးအေတြးအေခၚ၊ မွန္ကန္တဲ့ႏုိင္ငံေရး၀ါဒျပန္လည္ ရွင္သန္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားအားလုံး ကုိယ့္အမ်ိဳးကုိယ္သာမခ်စ္ဘဲ ကုိယ့္တုိင္းျပည္ကုိခ်စ္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္လာၾကဖုိ႔ ဆႏၵျပဳရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္ပါတယ္။

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ဇိုတိုင္းရင္းသားေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ

 ၁။  ပါတီအမည္  -  ဇိုတိုင္းရင္းသားေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ
 ၂။  ပါတီအမည္(English)  -  Zo National Region Development
 ၃။  ပါတီတည္ေထာင္ ခြင့္ေလ်ွာက္ထားသည့္ေန႕  -  ၁၂.၃.၂၀၁၅
 ၄။  လာေရာက္ေလ်ွာက္ထားစဥ္ပါတီအင္အား  -  ဦးခမ္အင္ထန္းပါ(၁၅) ဦး
 ၅။

လာေရာက္ေလ်ွာက္ထားစဥ္ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္

ဒုတိယေခါင္းေဆာင္

 -  ဦးခမ္းအင္ထန္၊ ဦးက်င္ရွင္းကပ္
 ၆။  ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ျပဳ႕သည့္ေန႕  -  ၂၈.၅.၂၀၁၅
 ၇။  ပါတီမွတ္ပံုတင္ခြင့္ေလ်ွာက္ထားသည့္ေန႕  -  ၁၁.၆.၂၀၁၅
 ၈။  ပါတီမွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳသသည့္ေန႕  -  ၉.၇.၂၀၁၅
 ၉။  ခြင့္ျပဳသည့္ပါတီအမွတ္္စဥ္  -  အမွတ္စဥ္(၉၄)
 ၁၀။  ခြင့္ျပဳ႕သည့္ပါတိအလံ  -  
 ၁၁။  ခြင့္ျပဳ႕သည့္ ပါတီတံဆိပ္  -  
 ၁၂။  ပါတီဥကၠ႒ ႏွင့္ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္စာရင္း  -  
 ၁၃။  ပါတီနယ္ေျမ  -  ျပည္ေထာင္စုတစ္၀န္းလံုး
 ၁၄။  ပါတီ ရံုးခ်ဳပ္တည္ေနရာ  -  အမွတ္(၁၅၀) (၅ လႊာ)A ၊ စမ္းေခ်ာင္းလမ္း၊ ရွင္ေစာပုရပ္ကြက္၊ ေျမနီကုန္း၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 ၁၅။  ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္း ႏွင့္ ဖက္စ္  -  ၀၉ - ၉၇၆၃၃၉၅၁၇ (ဦးခမ္အင္ထန္း)
 ၁၆။  ပါတီ၏ မူ၀ါဒလမ္းစဥ္မ်ား  -  PDFDownload