တော်ဝင်မိသားစု ကုမ္ပဏီမှ ရှင်အပါး ၂၀၀ ကို ရှင်သာမဏေလောင်းများအဖြစ် သွတ်သွင်း ချီးမြှင့်ပွဲအလှူတော်မင်္ဂလာ

28 May 2019
တော်ဝင်မိသားစု ကုမ္ပဏီမှ ရှင်အပါး ၂၀၀ ကို ရှင်သာမဏေလောင်းများအဖြစ် သွတ်သွင်း ချီးမြှင့်ပွဲအလှူတော်မင်္ဂလာ

Mizzima Weekly