လူမႈကြန္ရက္တြင္ သံုးႏႈန္းသည့္ စကားလံုးမ်ားမွတစ္ဆင့္ သံုးစြဲေနသူ၏ ၀င္ေငြကို ခန္႔မွန္းသိႏိုင္ဟုဆို

.

လန္ဒန္၊ ေအာက္တုိဘာ-၆ ။            ။ ဤအရာသည္ မက္ေဆ့ခ်္တစ္ခုမွ် မဟုတ္ပါ။ လူမႈကြန္ရက္တြင္ သင္သံုးႏႈန္းသည့္ စကားလံုးမ်ားကပင္ ဖန္သားျပင္ေနာက္ကြယ္က သင္၏ သရုပ္မွန္ကို   ေပၚလြင္လာေစပါသည္။

၄င္းတို႔၏ စကားလံုးမ်ားက အေပါင္းလကၡဏာ (သို႔မဟုတ္) အႏုတ္လကၡဏာ သက္ရာက္မႈရွိႏုိင္သည္ကို တြတ္တာ ပံုမွန္သံုးစြဲသူမ်ား သိေကာင္းသိပါလိမ့္မည္။ သို႔ရာတြင္ လူမႈကြန္ရက္ေပၚတြင္ သူတို႔အသံုးျပဳေနသည့္ စကားလံုးတစ္လုံးခ်င္းက သူတို႔အေၾကာင္းကို အမ်ားႀကီးေျပာျပေနေၾကာင္း သိရလွ်င္မူ အံ့ၾသေကာင္း အံ့ၾကၾကပါလိမ့္မည္။

အနီးကပ္ေစာင့္ၾကည့္ေနသူမ်ားအတြက္ ထိုစကားလံုးမ်ားက သံုးႏႈန္းသူ၏ ပုဂၢလိက၀င္ေငြ မည္မွ်ရွိသည္ကိုပင္ အရိပ္အျမြတ္ေျပာျပႏိုင္ပါသည္။

ဒနီယယ္ ပေရာတီရက္ ပိုင္ထရိုဆိုသူက အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္းျပဳလုပ္သည့္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ သုေတသနတစ္ရပ္အရ တြစ္တာ (Twitter)ေပၚတြင္ အမွန္တကယ္တင္သည့္ ပို႔စ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ၀င္ေငြကို ေဖာ္ျပမိႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ၾကသည္ဟု ဆိုပါသည္။

မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းအေရအတြက္၊ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္း၊ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး၊ ပညာေရးအဆင့္ (သို႔မဟုတ္) ခံစားမႈေဖာ္ျပခ်က္မ်ားမွာ လူတစ္ေယာက္၏၀င္ေငြကို ခန္႔မွန္းရာတြင္ အဓိကက်သည့္ အခ်က္မ်ားျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။  

ပေရာတီယက္ ပိုင္ထရိုမွာ ပင္ဆယ္ေဗးနီးယားတကၠသိုလ္၊ အေပါင္းလကၡဏာ စိတ္ပညာဌာနမွျဖစ္ၿပီး ဂြၽန္ေဟာ့ကင္းတကၠသိုလ္၊ လန္ဒန္တကၠသိုလ္ေကာလိပ္ႏွင့္ ကိန္းဘရစ္မွ မိုက္ခရိုေဆာ့ဖ္ သုေတသနတို႔ႏွင့္လည္း အလုပ္လုပ္ေနသည္။

‘ေၾကာက္ရြံ႕မႈ၊ ေပ်ာက္ရႊင္မႈနဲ႔ ဆက္ႏြယ္တဲ့ ေ၀ါဟာရကို အသံုးျပဳေနတဲ့ ေျပာဆိုခ်က္တြိအခ်ိဳး၊ ခ်ိတ္ဆက္ေတြနဲ႔ ေျပာဆိုခ်က္ေတြနဲ႔ ျပန္ေျပာခ်က္ေတြအျပင္ စကားအဆက္အစပ္အတြင္းမွာ ေတြ႕ရွိရတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြမွာလည္း ျမင့္ျမင့္မားမား ေဟာကိန္းထုတ္ႏိုင္တဲ့ ပါ၀ါရွိေနတာကို က်ေနာ္တို႔ ေတြ႕ရွိခဲ့ပါတယ္’’ဟု ပေရာတီရက္ ပိုင္ထ႐ိုက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

‘ဒါ့အျပင္ သံုးစြဲသူဟာ မိန္းမျဖစ္ရမယ္။ အသက္ငယ္ေသးတယ္။ လူမည္းအေမရိကန္ျဖစ္တယ္။ ပညာေရးနိမ့္တယ္။ ဒါမွမဟုတ္ နိမ့္က်တဲ့၀င္ေငြနဲ႔ ဆက္ႏြယ္ေနတဲ့ ေသာကေတြရွိေနတယ္ ဆိုတာေတြကိုလည္း ေတြ႕ရွိေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ပါတယ္’’ဟုလည္း ၄င္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

‘တစ္ဖက္မွာလည္း ၀င္ေငြျမင့္မားတဲ့ သံုးစြဲသူေတြဟာ အေပါင္းျဖစ္ျဖစ္ အႏုတ္ျဖစ္ျဖစ္ ခံစားခ်က္သိပ္မပါတဲ့ ပို႔စ္ေတြ တင္တတ္ၿပီး လိုင္းတင္အခ်က္အလက္ေတြက ၾကားက်ေနေပမယ့္လည္း ေဒါသပိုႀကီး ပိုေၾကာက္တတ္ၿပီး သိပ္ၿပီးေတာ့လည္း မအံ့ၾသတတ္၊ ၀မ္းမနည္းတတ္၊ မရြံမုန္းတတ္ပါဘူး’’ဟုလည္း ၄င္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။   

 ‘ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ သံုးစြဲသူရဲ႕ ဘာသာစကားကို သရုပ္ခြဲၾကည့္ရင္ ႏို္င္ငံေရး၊ အထူးျပဳနည္းပညာ (ဒါမွမဟုတ္) က်ိန္ဆဲတဲ့ စကားလံုးေတြကတစ္ဆင့္ လူေတြကို ၀င္ေငြျမင့္နဲ႔ ၀င္ေငြနိမ့္ ခြဲျခားတဲ့ အေၾကာင္းအရာတြကို မီးေမာင္းထိုးျပလာႏိုင္ေစပါတယ္’’ဟုလည္း ၄င္းက ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဒီသုေတသန အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ေတြကို အနာတ္ေစ်းကြက္ရွာေဖြမႈေတြမွာ အသံုးခ်လာႏို္င္တာေၾကာင့္ တြစ္တာကို စြဲစြဲၿမဲၿမဲသံုးသူတစ္ေယာက္ဆိုရင္ သတိထားသင့္သည္ဟုလည္း အႀကံျပဳထားသည္။