မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ မေလး-တ႐ုတ္ ပဋိပကၡျဖစ္မည့္ ေကာလဟာလမ်ားၾကား လူမ်ိဳးေရး တင္းမာမႈမ်ား ျမင့္မားလာ

.

အစိုးရလိုလားသည့္ တိုင္းရင္းသားမေလးအုပ္စုႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရွိေသာေၾကာင့္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္သည့္အေနျဖင့္ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္မ်ားက တ႐ုတ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ မဟာမိတ္ဖြဲ႕ လိုက္သည့္အတြက္ မေလးရွားၿမိဳ႕ေတာ္ ကြာလာလမ္ပူတြင္ လူမ်ိဳးေရးတင္းမာမႈမ်ား ျမင့္တက္လွ်က္ ရွိသည္။

တ႐ုတ္ကုန္သည္မ်ား၏ ျခယ္လွယ္မႈမ်ားကို ဆန္႔က်င္ရန္ လက္ရွိရုန္းကန္ေနရသည့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ နာဂ်စ္ရာဇက္ကို ေထာက္ခံသူမ်ားက စုေဝးဆႏၵျပမည့္ ေကာလဟလမ်ား ထြက္ေပၚေနေသာေၾကာင့္ မေလးရွားရဲတပ္ဖြဲ႕က ကြာလာလမ္ပူၿမိဳ႕လယ္ကို စက္တင္ဘာ ၂၆ရက္ေန႔က လံုၿခံဳေရးတင္းက်ပ္ထားခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

သတင္းတစ္ရပ္အရ အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားက လူမႈေရးစည္းလံုးညီညြတ္မႈကို ပ်က္ျပားေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေနမႈကို ဆန္႔က်င္ရပ္ခံၾကရန္ အက်ဥ္းက်ခံေနရသည့္ အတုိက္အခံေခါင္းေဆာင္ အန္၀ါ အီဗရာဟင္၏ သမီးျဖစ္သူ နာရူး အစ္ဇက္ အန္၀ါက ျပည္သူလူထုကို တိုက္တြန္းေနသည္။

"လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားမႈဟာ ေက်ာက္ေခတ္တုန္းက စိတ္ဓာတ္ပါ’’ဟု သူမက ေျပာၾကားေၾကာင္း သတင္းတစ္ရပ္တြက္ ကိုးကားေဖာ္ျပထားသည္။

ျခစားမႈစြပ္စြဲခ်က္မ်ားျဖင့္ ရာထူးမွဆင္းေပးရန္ ဖိအားေပးခံေနရသည့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကို ေထာက္ခံေၾကာင္း ဆႏၵျပသည့္အေနျဖင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၱႏွစ္ပတ္က ေသာင္းႏွင့္ခ်ီသည့္ မေလးတိုင္းရင္းသားမ်ားမွာ အနီေရာင္ရွပ္အက်ၤ ီမ်ား၀င္ဆင္ၿပီး ကြာလာလမ္ပူၿမိဳ႕လယ္ေခါင္တြင္ စုေဝးခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ လူမ်ိဳးေရး တင္းမာလာမည့္ အရိပ္အေယာင္မ်ား ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။

ရာဇက္လိုလားသည့္ ဆႏၵျပသူမ်ားက ကြာလာလမ္ပူ၏ တရုတ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ႀကီးစိုးေသာ ရပ္ကြက္အတြင္းသို႔ အတင္းအဓမၼ ၀င္ေရာက္ရန္ႀကိဳးစားစဥ္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားက ျဖတ္ေတာက္ တားဆီးခဲ့ရသည္ဟု ဆိုသည္။ ဆႏၵျပပြဲတြင္ ပါဝင္သူမ်ားးက တရုတ္ႏြယ္မ်ားမွာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အပါအ၀င္ မေလးေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ေစာ္ကားေနသည္ဟု စြပ္စြဲခဲ့ၾကသည္။

အစိုးရ၏ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ မေလးလူဦးေရ သန္း၃၀နီးပါး၏ ၆၇.၄ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ မေလးႏွင့္ အျခားဌာေနသားမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး တရုတ္ႏြယ္မ်ားမွာ လူဦးေရ၏ ၂၄.၆ရာခို္င္ႏႈန္းအထိ အႀကီးမားဆံုး လူနည္းစုအျဖစ္ ရပ္တည္ေနသည္ဟု ဆိုသည္။